Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1112912014
  5.93981
15.10.2014
  telef.popl. 08.09.14-07.10.14-Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  1997.62,-
EUR
1700932014
  UVS/201/2014/JFF
15.10.2014
  ubytov.zahr.hosťa-MAD  Sixis s.r.o.
47433264
  61.30,-
EUR
1400102014
  Z166/E/062
15.10.2014
  Biomed.Pavilon BA.-stavebné práce 9/14  ALBERTUS a.s.
47078715
  1635868.15,-
EUR
1300112014
  Z 167/E/062
15.10.2014
  dobropis k fa 122014 stav.práce 5/2014  ALBERTUS a.s.
47078715
  -37954.02,-
EUR
1300122014
  Z 167/E/062
15.10.2014
  prístr.vybav. a stav.práce 9/14-Pav.mat.vied BA  ALBERTUS a.s.
47078715
  1431959.26,-
EUR
1112902014
  095/ČEZ-SK/2013 účinná 11.9.13
15.10.2014
  plyn 9/2014-Areál prev.Dúbr.cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  16938.63,-
EUR
1112872014
  obj.č.178 A/14 z 14.7.14
14.10.2014
  prečistenie odpadovek kanalizácie-DNV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  72.90,-
EUR
1152242014
  Z dodatok č.1 D účinná od
14.10.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  765.54,-
EUR
1152222014
  Z 600 z 31.3.03
14.10.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  295.57,-
EUR
1152232014
  Z 600 z 31.3.03
14.10.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  274.90,-
EUR
1112882014
  obj č. 234/2014-16.9.14
14.10.2014
  revízia bleskozvodu Jaskov rad,Dúbravská cesta  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  1534.10,-
EUR
1112892014
  obj.č.237/14 z 23.9.14
14.10.2014
  čistiace a hygien.potreby  HANCO -veľkoobch., Bratislava
31392989
  3418.61,-
EUR
1152252014
  CR 8.1.14
14.10.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  760.77,-
EUR
1112782014
  600/MO/186 z 31.3.13
13.10.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  38.40,-
EUR
1112792014
  600/MO/186 z 31.3.13
13.10.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  50.40,-
EUR
1112812014
  Z4A00/2523
13.10.2014
  poštovné za 9/2014  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  189.80,-
EUR
1112752014
  503-00070-000
13.10.2014
  VaS 08.09.13-07.10.14 - SENEC 1  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1112762014
  503-00140-000/ 58496
13.10.2014
   VaS 08.07.13 - 07.10.14-SENEC 2  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.83,-
EUR
1112772014
  OM00017228
13.10.2014
  VaS- 16.08.14-16.09.14 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  303.14,-
EUR
1112842014
  rozhodnutie č.1/14/207480
13.10.2014
  Daň z nehmuteľnosti za rok 2014- 3 splátka  HM SR ,BA
00603481
  30473.73,-
EUR
1112832014
  Zml. účinná 20.02/14
13.10.2014
  acetylén tech.,kyslík tech.,popl.01.02.14-03.04.14  SIAD Slovakia spol. s.r.o.
35746343
  241.24,-
EUR
1112852014
  obj.č.203/14 z 14.8.14
13.10.2014
  výmena elektromerov za elektromery ITZ-Areá Dúbr.  Emil Lamačka-EL
32218460
  1067.46,-
EUR
1112862014
  obj.č.250/14 z 3.10.14
13.10.2014
  žiarovky-Areál prev.Dúbr.cesta  HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
34144650
  219.84,-
EUR
1800102014
  
13.10.2014
  doplatok za 08/2014-Kasaj  Daňový úrad
  7.87,-
EUR
1112822014
  obj.č.215/A/14 z 2.9.14
13.10.2014
  servis kotlov a horákov v kotolni Dúbr.cesta  Robert Bosch,spol.s.r.o.
31355579
  1451.40,-
EUR
1800112014
  
13.10.2014
  8/2014 p.Kašaj doplatok poist.RZP 2013  Kašaj Ján, Ing.
  33.53,-
EUR
1112802014
  obj.č.167/14 z 1.7./14
13.10.2014
  oprava a nastavenie 6 ks elektrov.a serv.Areál Dúb  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  518.40,-
EUR
1112722014
  3108011310
13.10.2014
  vyúč.el.energie 9/2014 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35080.07,-
EUR
1112732014
  1026246
13.10.2014
  pauš.popl. - Komfort-DNV -10/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1112742014
  1026246
13.10.2014
  pauš.popl. - DNV - 9/2014, internet 10/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  45.92,-
EUR
1152202014
  Z 1.3.07
10.10.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  308.54,-
EUR
1112692014
  Zmluva od 25.1.2014
10.10.2014
  realizácia podujatia - Vedecké kaviarne - 10/2014  Slovak Media Consulting
46069984
  1124.00,-
EUR
1112672014
  Z 701.04
10.10.2014
  vyúč.tepla - DNV- 9/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -368.72,-
EUR
1152192014
  Z - 23.4.07
10.10.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  483.53,-
EUR
1800092014
  OV3-27.8.2014
10.10.2014
  Úvodné zoznam.stret.Hodnot.komisií  Plesník Ľubomír prof.PhD.,DrSc
  7.40,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)