Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1701092014
  UVS/106/2014/FF
21.10.2014
  stravné.zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  390.60,-
EUR
1701142014
  UVS/107/2014/FF
21.10.2014
  stravné.zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  390.60,-
EUR
1701052014
  UVS/179/OMS/JFF
21.10.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  474.30,-
EUR
1701122014
  UVS/191/2014/MR
21.10.2014
  stravné a ubytovanie ZH- MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  178.20,-
EUR
1701072014
  UVS/190/OMS/JFF
21.10.2014
  stravné a ubytovanie - MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  231.30,-
EUR
1701082014
  UVS/139/2014/JFF
21.10.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  390.60,-
EUR
1701062014
  UVS/163/2014/JFF
21.10.2014
  stravné zahr.hosťa - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  139.50,-
EUR
1113002014
  obj č. 225/2014-16.9.14
21.10.2014
  revízia elektr.zariadení ubytovňa Dúbrav.,ubyt.DNV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  3286.36,-
EUR
1112992014
  prihláška
21.10.2014
  medzinár.výstava-SLOVMEDICA- 2014  INCHEBA a.s., Bratislava
00211087
  3321.70,-
EUR
1701132014
  UVS/180/2014 / JFF
21.10.2014
  ubytovanie ZH - MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  399.00,-
EUR
1112982014
  obj.č.257/2014 z 6.10.14
21.10.2014
  odvoz fekálneho odpadu - chaty Donovaly  EMI DUBOVSKÝ s.r.o.,Lipt.Osada
44231822
  198.00,-
EUR
1400112014
  Z166/E/062
20.10.2014
  Dobropis k fa č.112014- staveb.práce 5/2014  ALBERTUS a.s.
47078715
  -2892.74,-
EUR
1112972014
  zasadn.02.10.14-03.10.14
20.10.2014
  ref.nákladov-Betáková-komisia VEGA  Virologický ústav SAV,BA
00166651
  82.50,-
EUR
1112962014
  OM00017231
20.10.2014
  VaS 28.08.14-29.09.14 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  452.48,-
EUR
1701032014
  UVS/48/2014/FF
17.10.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  390.60,-
EUR
1701022014
  UVS/132/OMS/JFF
17.10.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  303.00,-
EUR
1700992014
  UVS/110/2014/FF
17.10.2014
  stravné,ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  Archeologický ústav SAV,NITRA
00166723
  692.70,-
EUR
1701002014
  UVS/109/2014/FF
17.10.2014
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  189.50,-
EUR
1700982014
  Uzn.PSAV
17.10.2014
  ZPC-refund.-Oslányi-EASAC-Belgicko  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  902.15,-
EUR
1701042014
  UVS/150/2014/MR
17.10.2014
  stravné,ubytov.zahr.hosťa-MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  986.00,-
EUR
1700952014
  UVS/205/2014/JFF
17.10.2014
  ZPC - Gálik-Štrasburg-27.11.14-28.11.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  586.20,-
EUR
1700962014
  UVS/194/2014/JFF
17.10.2014
  ZPC - poistenie Lapin,Gálik,Frőhlich-13.10.-14.10.  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.90,-
EUR
1700972014
  UVS/198/2014/JFF
17.10.2014
  ZPC - Ježová-Švajčiarsko-20.11.14-21.11.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  712.00,-
EUR
1112942014
  Z274/2004 z 27.10.04
17.10.2014
  OLO - tekutý odpad ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1112932014
  10.10.2013
17.10.2014
  Koordinátor BOZP 9/2014 - PROMATECH-Košice  VEO-PREVENT s.r.o.
36687073
  216.00,-
EUR
1112952014
  obj.č.154/14 z 16.6.14
17.10.2014
  výmena potrubia splaškovej kanalizácie-Dúbr.cesta  Ryšavý Jozef , R-mont
33037931
  12525.91,-
EUR
1701012014
  UVS/140/2014 / JFF
17.10.2014
  ubytovanie ZH - MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  840.00,-
EUR
1112922014
  obj.č.227/14 z 16.9.14
16.10.2014
  kanc.stolička PRIME2299 C-sekr.Ú SAV  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  379.19,-
EUR
1700882014
  UVS/193/2014/wek
15.10.2014
  ZPC -Singapur-Pastorek,Imrich  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  2460.00,-
EUR
1700892014
  UVS/2002014/MN
15.10.2014
  ZPC - Novák-Taliansko-26.10.14-28.10.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  258.50,-
EUR
1700902014
  Účasť na výstave
15.10.2014
  Účasť na Medzin.výstave AG.2014  Parazitologický ústav SAV
00586951
  352.37,-
EUR
1700912014
  Propagácia
15.10.2014
  Filmy na výstavy-Propagácia  Parazitologický ústav SAV
00586951
  2400.00,-
EUR
1700922014
  UVS/136/2014/JFF
15.10.2014
  stravné zahr.hosťaa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  418.50,-
EUR
1700942014
  UVS/71/2014/JFF
15.10.2014
  stravné zahr.hosťaa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  334.80,-
EUR
1152262014
  Z 1.11.06
15.10.2014
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  116.64,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)