Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1190372014
  obj.č.308/14 z 27.11.14
19.12.2014
  Hydraulické vyregulov.vnútorných rozvodov  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  19560.10,-
EUR
1116222014
  
18.12.2014
  oprava práčky AWE 7720  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  49.60,-
EUR
1116132014
  347/2014-12.12.2014
18.12.2014
  1 ks kávovar  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  920.00,-
EUR
1116182014
  zmluva 1/2014 účinná 1.2.
18.12.2014
  12/14 pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  903.23,-
EUR
1116142014
  Z č.01/2012
18.12.2014
  DNV- 12/14 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1116152014
  Z č.01/2012
18.12.2014
  ÚSAV, ZJ - 12/2014 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1116162014
  Z č.01/2012
18.12.2014
  oprava výťahu objekt Ú SAV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  114.00,-
EUR
1116192014
  obj.č.357/14 z12.12.14
18.12.2014
  prívesky dochádzkový systém- 70 ks  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  302.40,-
EUR
1116232014
  obj.č.354/14 z12.12.14
18.12.2014
  UPDATE-presun strážneho systému-Areál prev.SAV  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  2490.20,-
EUR
1116002014
  obj.č.165/A z 1.7.14
18.12.2014
  poskyt,služby pri real.ver.obs-prístr.a zar.ALEGRO  Stengl Consulting,s.r.o.,Brati
35785616
  2400.00,-
EUR
1116022014
  obj.č.185/14 z 21.7.14
18.12.2014
  Realizácia verej.obstar.elektr.aukcie-Penzión Byst  eBIZ Corp s.r.o.
35758643
  420.00,-
EUR
1116032014
  obj.č.186/14 z 21.7.14
18.12.2014
  Realizácia verej.obstar.elektr.aukcie-.býv.SÚZ  eBIZ Corp s.r.o.
35758643
  420.00,-
EUR
1116042014
  obj.č.319/14 z 3.12.14
18.12.2014
  oprava hodín v informačnom paneli pri vrát.-Areál  LGR electronic,spo.s.r.o.
36322989
  173.52,-
EUR
1190362014
  obj.č.356/14 z 12.12.14
18.12.2014
  kopírovací stroj,tlač.kopírka  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  7197.60,-
EUR
1116172014
  obj.č.337/14/14 z 5.12.14
18.12.2014
  kancel.potreby podľa prílohy  REGINA, Bratislava
11636653
  2179.94,-
EUR
1190352014
  obj.č.339/14
18.12.2014
  Kotol-ELF-301-Kuchyňa  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  5052.00,-
EUR
1116012014
  obj.č.229/14 z 16.9.14
18.12.2014
  oprava škrabky zemiakov  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  249.00,-
EUR
1116092014
  obj.č.280/14 z 3.11.14
18.12.2014
  oprava elekt.inšt.-Areál prev.SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  5755.82,-
EUR
1116102014
  obj.č.273/14 z 29.10.14
18.12.2014
  rev.el.zariadení-podľa rozpisu  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  4110.94,-
EUR
1116112014
  obj.č.326/14 z 29.10.14
18.12.2014
  určenie vonkajších vplyvov-Areál prev. SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  506.44,-
EUR
1116202014
  obj.č.358/14 z 12.12.2014
18.12.2014
  Tlačiareň HP, Tlačiareň Canon  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  2188.15,-
EUR
1116212014
  obj.č.355/14 z 12.12.14
18.12.2014
  tonery originál a repas.  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  2081.23,-
EUR
1702102014
  UVS/257/2014/FF
18.12.2014
  stravné a ubytovanie zahran.hosťa-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  638.35,-
EUR
1116052014
  
18.12.2014
  refund.nákladov-komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  74.00,-
EUR
1116082014
  
18.12.2014
  vianočný večierok  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  52.88,-
EUR
1116122014
  obj.č.33514 z 5.12.2014
18.12.2014
  paplóny , vankúše  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  5586.00,-
EUR
1116062014
  obj.č.349/2014 z 12.12.2014
18.12.2014
  občert.16.12.14-SNEM  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  105.30,-
EUR
1116072014
  obj.č.350/2014 z 12.12.14
18.12.2014
  občert. 18.12.14- Porada riaditeľov  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  175.50,-
EUR
1115932014
  obj.č.346/2014 z 11.12.14
17.12.2014
  Total Comm.,Acrobat XI-SASPRO,MVTS NEURON II,OIKT  AGEMSOFT a.s., Bratislava
35782391
  2932.91,-
EUR
1702092014
  UVS/254/2014/MR
17.12.2014
  stravné a ubytovanie zahran.hosťa-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  405.00,-
EUR
1115982014
  obj.č.334/14 z 5.12.14
17.12.2014
  vyhotovenie Novoročné pozdravy  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  436.80,-
EUR
1115972014
  obj.č.336/14 z 5.12.14
17.12.2014
  čistiace a hygien.potreby-tovar  HANCO -veľkoobch., Bratislava
31392989
  600.80,-
EUR
1115992014
  obj.č.336/14 z 5.12.14
17.12.2014
  čistiace a hygien.potreby-tovar  HANCO -veľkoobch., Bratislava
31392989
  12507.71,-
EUR
1801092014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0095/01/02  Ertl Peter Dr.
  100.00,-
EUR
1801102014
  
17.12.2014
  Posudok k prihláške č.0014/01/03  Gre Zbigniew Prof.dr.hab.
  100.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)