Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1113162014
  OM00017227
27.10.2014
  VaS 21.09.14-20.10.14-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  60.18,-
EUR
1113172014
  OM00017229
27.10.2014
  VaS od 18.09.14 - 17.10.14 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1113182014
  OM00017230
27.10.2014
  VaS od 09.09.14-07.10.14-Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  113.68,-
EUR
1300132014
  obj.č.254/14 z 6.10.14
27.10.2014
  vyhot.projekt.dokum .Prípojka techn.vody-PMV BA  APLAN s.r.o., Bratislava
31370608
  2562.00,-
EUR
1200042014
  zmluva SA04B/SLL/SD01 účinná 8.7.2014
27.10.2014
  Stavebné práce 9/14,spracov.proj.dokum.-IMUNA  BLOCK a.s.
46136355
  721390.36,-
EUR
1152352014
  CR 7.1.2014
27.10.2014
  potraviny  Mudr.Orbán Anton
32069006
  14.54,-
EUR
1152362014
  CR 7.1.2014
27.10.2014
  potraviny  Mudr.Orbán Anton
32069006
  76.72,-
EUR
1113122014
  Z 701.04
24.10.2014
  DNV teplo 11/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2839.54,-
EUR
1113072014
  *0750901002
24.10.2014
  12/2014-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1113082014
  *0750901102
24.10.2014
  12/2014-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1113092014
  *0750901202
24.10.2014
  12/2014-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1113152014
  Z 12025112
24.10.2014
  IV.Q.2014-podpora Softip  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1113142014
  Z z dodatok č.3 z 12.11.1
24.10.2014
  záloha el.energie 11/2014-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1113102014
  HP-0176/0660056/02
24.10.2014
  11/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  152.00,-
EUR
1113112014
  HP-0176/0660056/02
24.10.2014
  11/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  66.00,-
EUR
1113132014
  Z 9103891839 z 24.11.2006
24.10.2014
  plyn 11/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  3310.00,-
EUR
1701162014
  UVS/185/2014/FF
24.10.2014
  stravné a ubytovanie zahran.hosťa-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  246.60,-
EUR
1701172014
  UVS/184/2014/FF
24.10.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  390.60,-
EUR
1701182014
  Účasť SAV na výstave
24.10.2014
  inštalácia stánku-výstava SLOVMEDICA 2014  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  1123.31,-
EUR
1701192014
  UVS/222/2014/JB
24.10.2014
  ZPC - Barančík- TALIANSKO-12.11.-14.11.14-INCOMERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  264.00,-
EUR
1701202014
  UVS/223/2014/JB
24.10.2014
  ZPC- Barančík-JAPONSKO-23.11.-27.11. MVTS INCOMERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  1596.00,-
EUR
1113062014
  platby kartou
23.10.2014
  PHM 03.10.14 - 14.10.14  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  1530.33,-
EUR
1113052014
  20.10.14-27.10.14 - objednávka
23.10.2014
  inzercia- vrátnik,strážnik - Areál prev.Dúbr.cesta  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  70.80,-
EUR
1152322014
  CR 7.1.14
23.10.2014
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  36.00,-
EUR
1152312014
  Z 1.3.07
23.10.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  640.02,-
EUR
1152302014
  Z - 23.4.07
23.10.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  365.95,-
EUR
1152282014
  Z - 23.4.07
22.10.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  630.41,-
EUR
1152272014
  Z dodatok č.1 D účinná od
22.10.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  268.02,-
EUR
1113022014
  20.10.14-3.11.14 - objednávka
22.10.2014
  inzercia- redaktor/ka dvojmesačníka správy SAV  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  82.80,-
EUR
1152292014
  č.80490
22.10.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  296.84,-
EUR
1113032014
  1.4.1997
22.10.2014
  9/2014 - údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1701152014
  UVS/225/2014/wek
22.10.2014
  ZPC - Pastorek-BRUSEL-19.11.14-20.11.14  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  669.00,-
EUR
1113042014
  Valachovič RNDr.,CSc.-6.10.14-7.10.14
22.10.2014
  refnd.nákladov-komisia VEGA  Botanický ústav SAV
00679089
  35.10,-
EUR
1701102014
  UVS/135/2014/FF
21.10.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav experim. onkológie SAV
00166642
  279.00,-
EUR
1701112014
  UVS/135/2014/FF
21.10.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav experim. onkológie SAV
00166642
  279.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)