Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152412014
  Z dodatok č.1 D účinná od
03.11.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  974.99,-
EUR
1113462014
  obj.č,258/14 z 6.10.14
03.11.2014
  Deratizácia a dezinsekcia objekty Ú SAV  FIRMA-TROVIČ , Tovarniky
36885011
  3211.00,-
EUR
1113372014
  zmluva 1/2014 účinná 1.2.14
31.10.2014
  10/14 pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1245.38,-
EUR
1152392014
  Z 1.3.07
31.10.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  545.44,-
EUR
1152402014
  Z dodatok č.1 D účinná od
31.10.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  839.63,-
EUR
1152382014
  Z - 23.4.07
31.10.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  337.73,-
EUR
1113202014
  obj.č.29/14 z 7.2.2014
30.10.2014
  doprava BA-Stará Lesná a späť-16.10.14-19.10.14  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  3664.12,-
EUR
1701272014
  NK - 2014
30.10.2014
  Úhrada čl.príspevku 2014 - NK  IUPAP, London
026009593
  2021.00,-
EUR
1113352014
  ZoD -19,9,2007
30.10.2014
  Právne služby - Patenty 7/2014  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1113362014
  ZoD -19,9,2007
30.10.2014
  Právne služby - Patenty 8/2014  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1113332014
  D.č.1/2009-D1/2011-7-311
30.10.2014
  vyúč.energ. 10-11/14 - zeleň za III.Q.14- Dúbrav.  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  1086.10,-
EUR
1113342014
  Plat.výmer 16097/2014/1 zo dňa 28.10.14
30.10.2014
  miestný popl. od 1.6.14-30.9.14-chaty SENEC  MESTO SENEC
00305065
  113.05,-
EUR
1701252014
  1910/65/OMS/Rž/102/14
30.10.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  482.50,-
EUR
1701262014
  UVS/173/2014/JFF
30.10.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  167.40,-
EUR
1701282014
  
30.10.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  111.60,-
EUR
1113262014
  Kopáček - 06.10.14-07.10.14
29.10.2014
  refund.cestov.nákladov-komisia VEGA  Virologický ústav SAV,BA
00166651
  46.11,-
EUR
1113252014
  Pavlovkin - 15.10.14-16.10.14
29.10.2014
  refund.nákladov-komisia VEGA  Botanický ústav SAV
00679089
  52.40,-
EUR
1113272014
  Z 16.1.2014
29.10.2014
  11/2014 -výpožička-nebyt.priest.-služby-Dúbr.cesta  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1113292014
  obj.č.251/14 z 3.10.14
29.10.2014
  kalendáre a diáre  REGINA, Bratislava
11636653
  1210.57,-
EUR
1113322014
  obj.č.2641/14 z 21.10.14
29.10.2014
  Počítač ASUS-spotr.materiál  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  1613.05,-
EUR
1113282014
  obj.č.244/14 z 25.9.14
29.10.2014
  pracovné odevy ZJ  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  179.40,-
EUR
1113302014
  Z č.01/2012
29.10.2014
  DNV- 10/14 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1113312014
  Z č.01/2012
29.10.2014
  ÚSAV, ZJ - 10/2014 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1113242014
  obj.č.249/14 z 1.10.14
29.10.2014
  Tlmočn. služby-prejav predsedu SAV-Konfer.biskupo  RESIDENCE SERVICES
44489986
  118.00,-
EUR
1701232014
  UVS/176/2014 / JFF
28.10.2014
  ubytovanie ZH - MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  175.00,-
EUR
1113212014
  obj.č.217/14 z 2.9.14
28.10.2014
  oprava strechy - DNV  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  2392.50,-
EUR
1113222014
  obj.č.238/14 z 23.9.14
28.10.2014
  oprava zatekajúcej strechy - pomocné prevádzky-Dúb  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  3585.00,-
EUR
1113232014
  obj.č.265/14 z 21.10.14
28.10.2014
  Letenky-Účasť členov hodn.kom.-26.11.-4.12.-SASPRO  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  1215.00,-
EUR
1701222014
  UVS/141/2014/JFF
28.10.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav politických vied SAV
00586901
  446.40,-
EUR
1701242014
  Účasť ÚPO SAV na výstave
28.10.2014
  Medzinárodná výstava-CONECO 2014  Ústav polymérov SAV
00586927
  200.00,-
EUR
1701212014
  UVS/132/OMS/JFF
28.10.2014
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  540.00,-
EUR
1113192014
  Ing.Križanová Oľga-2.10.14-3.10.14
27.10.2014
  refundácia nákladov komisia VEGA  Ústav mol. fyziol. a genetiky
00490890
  235.88,-
EUR
1152372014
  č.80490
27.10.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  105.46,-
EUR
1152332014
  Z 600 z 31.3.03
27.10.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  129.02,-
EUR
1152342014
  Z 600 z 31.3.03
27.10.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  92.66,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)