Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1113632014
  ZoD 30.7.2009/Dodatok doh
07.11.2014
  upratovanie 10/2014- Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1152442014
  Z dodatok č.1 D účinná od
07.11.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  607.59,-
EUR
1152452014
  Z - 23.4.07
07.11.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  299.28,-
EUR
1152462014
  Z - 23.4.07
07.11.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  351.40,-
EUR
1800122014
  
06.11.2014
  nedoplatok RZZP r.2013  Všeobecná ZP
35937874
  3185.40,-
EUR
1113562014
  Zmluva účinná 9.10.2014
06.11.2014
  príspevok-FIDES 2014  Konferencia biskupov Slovenska
00684325
  500.00,-
EUR
1113572014
  dobropis
06.11.2014
  Dobropis - vrátené stravné poukážky / 610 ks /  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  -1830.00,-
EUR
1152432014
  CR 8.1.14
06.11.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1016.28,-
EUR
1113592014
  obj.č.263/14 z 13.10.14
06.11.2014
  Tlač diplomov cena SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  12.00,-
EUR
1113602014
  obj.č.262/14 z 13.10.14
06.11.2014
  vzhotovenie kartónového obalu na nosiče digit.médi  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  546.00,-
EUR
1113612014
  obj.č.246/14,260/14 z 9.10.14 a 25.9.14
06.11.2014
  vyhotovenie obojstranných vizitiek-Bibová,Imrich  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  103.80,-
EUR
1113582014
  refundácia
06.11.2014
  ref.CP nákl.J.Borsíka-komisia VEGA  Matematický ústav SAV
00166791
  30.76,-
EUR
1701312014
  UVS/164/2014/JFF
05.11.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  334.80,-
EUR
1701332014
  UVS/171a/2014/FF
05.11.2014
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  156.29,-
EUR
1701302014
  UVS/185/2014/FF
05.11.2014
  stravné a ubytovanie zahran.hosťa-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  335.00,-
EUR
1701322014
  UVS/172/2014/JFF
05.11.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Sociologický ústav SAV
00679135
  324.90,-
EUR
1113532014
  7024976
05.11.2014
  rozšírený internet 11/2014 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1113522014
  OM00017228
05.11.2014
  VaS- 17.09.14-15.10.14 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  283.08,-
EUR
1113512014
  Z -účinná 10.7.2013
05.11.2014
  odb.práce.objekt Biomedic.,Pav.mat.vied BA- 10/14  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  365.00,-
EUR
1113542014
  prihláška
05.11.2014
  školenie-Boušková J.-Aktívne obchodovanie-19.11.14  TASR
31320414
  75.00,-
EUR
1113552014
  
05.11.2014
  zistenie závady-návrh ns vyradenie-sušičky DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  29.00,-
EUR
1113492014
  Z účinná 1.4.2014
04.11.2014
  PR služby 10/2014  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  1990.00,-
EUR
1113502014
  Zml.č.109/13 účinná 18.9.13
04.11.2014
  mesačná,štvrťročná kontrola odb.skúška zar.Royova  TAST spol.s.r.o.
35810068
  1065.96,-
EUR
1113482014
  Z účinná od 3.7.2014
04.11.2014
  technická ochrana objektu - Royová - 10/ 2014  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1113472014
  Ú- SAV/LC/2002/02
04.11.2014
  servisný poplatok za 11/2014  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1701292014
  UVS/214/2014/MN
04.11.2014
  ZPC- Novák-Nemecko-04.11.14-05.11.14-MVTS NEURON  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  181.90,-
EUR
1113442014
  Zmluva účinná 29.1.2014
03.11.2014
  monitóring médií 10/2014  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1152422014
  Z 600 z 31.3.03
03.11.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  221.74,-
EUR
1113382014
  3100197715
03.11.2014
  11/14 plyn Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1113392014
  4100023511-3100011686
03.11.2014
  záloha plyn 11/2014 - Trenčianske Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  453.00,-
EUR
1113402014
  3100037510
03.11.2014
  záloha 11/2014 plyn Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  298.00,-
EUR
1113412014
  3100037515
03.11.2014
  Plyn 11/14 záloha - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  783.00,-
EUR
1113422014
  3100037532
03.11.2014
  11/14 plyn Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  242.00,-
EUR
1113432014
  3100037542
03.11.2014
  Plyn 11/2014 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  163.00,-
EUR
1113452014
  zmluva účinná od 2.5.2014
03.11.2014
  služby PR za 10/2014  Gabriel Kuchta
46353852
  400.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)