Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1113912014
  prihláška
10.11.2014
  školenie-Boušková J.-doúčtov.k fa 111354-19.11.14  TASR
31320414
  15.00,-
EUR
1113782014
  Zmluva od 25.1.2014
10.11.2014
  realizácia podujatia - Vedecké kaviarne - 11/2014  Slovak Media Consulting
46069984
  1124.00,-
EUR
1500172014
  ZoD č.184//E/062
10.11.2014
  PMV KE stavebné práce 10/2014  HANT BA,a.s.
36328375
  1314530.33,-
EUR
1113902014
  obj.č.102/A z 16.4.14
10.11.2014
  poskyt,služby pri real.ver.obst-nákup nábytk.IMUNA  Stengl Consulting,s.r.o.,Brati
35785616
  4800.00,-
EUR
1113792014
  16074343,16082161, Z.28.2
10.11.2014
  telef.hovory 10/2014  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  271.76,-
EUR
1200052014
  zmluva SA04B/SLL/SD01 úči
10.11.2014
  Stavebné práce 10/14.-IMUNA  BLOCK a.s.
46136355
  993680.72,-
EUR
1113842014
  obj.č.176/2014
10.11.2014
  kontrola hasiac.prístrojov - SAV Dúbr.cesta  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  276.25,-
EUR
1113802014
  3105254227
10.11.2014
  el.energia 11/2014-SENEC 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  53.82,-
EUR
1113812014
  Z 3105104416
10.11.2014
  záloha elektr..energia 11/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13.71,-
EUR
1113822014
  3106024848
10.11.2014
  elektr.energie 10/2014-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3513.58,-
EUR
1113762014
  obj.č.223/14 z 16.9./14
10.11.2014
  odbor.prehl.a skúšky,vým. detektorov-kot.SAV Dúb.  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  1584.00,-
EUR
1113772014
  obj.č.267/14 z 29.10.14
10.11.2014
  Revízie vyhrad.techn.plynov v kotol. Ú SAV  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  2040.00,-
EUR
1113852014
  1010053202
10.11.2014
  Telef.hovory 10/2014 - prev.Areál.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  199.03,-
EUR
1113892014
  1010053203
10.11.2014
  telef.poplatky 10/2014  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  555.68,-
EUR
1113832014
  4101454080
10.11.2014
  vyúč.plynu 10/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  736.65,-
EUR
1113862014
  pozvánka
10.11.2014
  ref.ces.náklad. Lazarová - komisia VEGA  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  76.70,-
EUR
1113872014
  pozvánka
10.11.2014
  ref.cestov.nákladov-Vanický-komisia VEGA  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  52.62,-
EUR
1113882014
  pozvánka
10.11.2014
  ref.cestov.nákladov-Čížková-komisia VEGA  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  4.00,-
EUR
1701372014
  UVS/212/2014/JFF
07.11.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  334.80,-
EUR
1701352014
  UZN.PSAV 9.zas.
07.11.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Matematický ústav SAV
00166791
  44.65,-
EUR
1113742014
  obj.č.252/14 z 3.10.2014
07.11.2014
  ubytov. a občerstv. pracov.Ú SAV-16.10.14-19.10.14  THS ústavov SAV Košice
00111643
  2271.50,-
EUR
1113622014
  Z č.411019792
07.11.2014
  poistenie majetku - projekty-01.11.14-31.03.15  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  7692.87,-
EUR
1113752014
  obj.č.261/14 z 13.10.14
07.11.2014
  tlač informačného letáku SAV v angl.jazyku  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  288.00,-
EUR
1701362014
  UVS/195/2014/JFF
07.11.2014
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  782.70,-
EUR
1113712014
  platby kartou
07.11.2014
  PHM 16.10.14 - 31.10.14  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  940.79,-
EUR
1113642014
  prihláška
07.11.2014
  školenie-Červenková,Orolínová-10.12.14  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  138.00,-
EUR
1113732014
  platba kartou
07.11.2014
  tovar  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  353.07,-
EUR
1701342014
  UVS/240/2014/JB
07.11.2014
  ZPC-Barančík - 30.11.14-03.12.14 - TURECKO  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  238.00,-
EUR
1113702014
  Z 301.121-29.11.1999
07.11.2014
  OLO 10/2014  HM SR ,BA
00603481
  1237.61,-
EUR
1113722014
  D.č.1/2009-D1/2011-7-311
07.11.2014
  vyúč.energ. a voda III.Q.14 a záloha ener.-voda 12  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  1589.39,-
EUR
1113652014
  3105034186
07.11.2014
  elektr.energia 11/2014 - Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.96,-
EUR
1113662014
  3105265666
07.11.2014
  záloha.el.ener.11/2014 - SENEC 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1113672014
  3105169208
07.11.2014
  záloha.el.ener.11/2014 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  72.13,-
EUR
1113682014
  Z 3105193450
07.11.2014
  elektr.energia 11/2014-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.71,-
EUR
1113692014
  3102228484
07.11.2014
  záloha elektr.energie 11/2014-Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  42.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)