Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152542014
  Z dodatok č.1 D účinná od
18.11.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  411.24,-
EUR
1800132014
  
14.11.2014
  Úvodné zozn.stretnutie- cestovné  Hanslmeier Arnold,Prof.
  68.00,-
EUR
1400122014
  Z166/E/062
14.11.2014
  Biomed.Pavilon BA.-stavebné práce 10/14  ALBERTUS a.s.
47078715
  2256199.74,-
EUR
1300142014
  Z 167/E/062
14.11.2014
  stav.práce 10/14-Pav.mat.vied BA  ALBERTUS a.s.
47078715
  1101963.25,-
EUR
1114172014
  095/ČEZ-SK/2013 účinná 11
14.11.2014
  plyn 10/2014-Areál prev.Dúbr.cesta  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  36382.34,-
EUR
1701382014
  UVS/119/a/14/Va
14.11.2014
  Výstava-BIBLIOTÉKA-PEDAGOGOVIA 2014  INCHEBA a.s., Bratislava
00211087
  4504.80,-
EUR
1114122014
  Z274/2004 z 27.10.04
13.11.2014
  OLO - tekutý odpad ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1114162014
  obj č. 274/2014 - 29.10.14
13.11.2014
  revízia elektr.zariadení - Senec  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  188.00,-
EUR
1114152014
  D.č.1/2009-D1/2011-7-311
13.11.2014
  vyúč.zeleň IV.Q.2014+ÚP SAV CO+PO 2.polrok 2014  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  259.94,-
EUR
1114132014
  Z4A00/2523
13.11.2014
  poštovné za 10/2014-zahr.oddelenie  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  32.50,-
EUR
1114142014
  obj.č.259/14 z 6.10.14
13.11.2014
  karty pre závorový systém-Areál prev.Dúbr.cesta  Techniserv s.r.o.
35763124
  4233.48,-
EUR
1114112014
  3108011310
13.11.2014
  vyúč.el.energie 10/2014 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  54982.12,-
EUR
1114102014
  obj.č.278/14 z 29.10.14
12.11.2014
  vyprac.projt.dokum.funk.využ.zasad.Ú SAV na serv  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  1080.00,-
EUR
1114022014
  Z4A00/2523
12.11.2014
  poštovné za 10/2014  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  650.90,-
EUR
1114032014
  OM00036800
12.11.2014
  ZV - 10/2014-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  88.48,-
EUR
1114042014
  OM00036801
12.11.2014
  ZV - 10/2014 -Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.38,-
EUR
1114052014
  OM00017233
12.11.2014
  ZV - 10/2014-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1114062014
  OM00017234
12.11.2014
  ZV - 10/2014 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  50.87,-
EUR
1114072014
  503-00070-000
12.11.2014
  VaS 08.10.13-07.11.14 - SENEC 1  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1114082014
  OM00017231
12.11.2014
  VaS 30.09.14-27.10.14 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  354.41,-
EUR
1152502014
  č.80490
12.11.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  260.99,-
EUR
1114092014
  obj č. 255/2014 - 6.10.14
12.11.2014
  revízia elektr.zariadení - Donovaly  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  538.00,-
EUR
1114012014
  refundácia
12.11.2014
  Refun.nákladov-Chovanec - komisia VEGA  Ústav experim. onkológie SAV
00166642
  192.96,-
EUR
1113982014
  zmluva od 7.2.2014-Dodatok k zml.č.11.10.2014
11.11.2014
  analýza odp.vody 9-10/2014- Areál prev.Dúbr.cesta  Chemický ústav SAV
00166618
  160.00,-
EUR
1113922014
  refundácia
11.11.2014
  refund.cestov.príkaz- Alena Gajdošová-komisia VEGA  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  33.80,-
EUR
1113932014
  refundácia
11.11.2014
  refund.cestov.príkaz- Hajducha-komisia VEGA  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  11.90,-
EUR
1113942014
  refundácia
11.11.2014
  refund.cestov.príkaz-Terézia Salaj-komisia VEGA  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  9.30,-
EUR
1113962014
  
11.11.2014
  nákl.elektr.energie 7-9/14-stavba PROMATECH Košice  THS ústavov SAV Košice
00111643
  539.11,-
EUR
1152492014
  CR 8.1.14
11.11.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1181.72,-
EUR
1113972014
  obj.č.284/14 z 5.11.2014
11.11.2014
  NB Acer Aspire+ prísluš. projekt SASPRO  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  1116.91,-
EUR
1152482014
  Z 1.3.07
11.11.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  1108.68,-
EUR
1114002014
  obj.
11.11.2014
  oprava práčky AWE7727-DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  72.25,-
EUR
1113992014
  obj.č.252/A z 3.10.2014
11.11.2014
  občerstvenie pre pracov.Ú SAV-16.10.14-19.1.14  Milan Šefc,Tatr. Lomnica 10
41643712
  1100.00,-
EUR
1152472014
  Z - 23.4.07
11.11.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  261.36,-
EUR
1113952014
  Z 701.04
11.11.2014
  vyúčtov.tepla za 10/2014-DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -8.14,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)