Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1114442014
  Z 9103891839 z 24.11.2006
25.11.2014
  plyn 12/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4186.00,-
EUR
1114292014
  
24.11.2014
  zhotovenie plakety,kaligraf,písmo - tempera  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  34.00,-
EUR
1114352014
  1.4.1997
24.11.2014
  10/2014 - údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1114322014
  obj.č.288/14 z 10.11.14
24.11.2014
  opravy-výmena vodov.baterií, el.vyp.-Trenč.Teplice  Marián Dorička
43221858
  106.24,-
EUR
1114362014
  obj.č.291/14 z 13.11.2014
24.11.2014
  občerstvenie 19.11.14-20.11.14-SASPRO  Pavol Mikula-GASTROLINE
40224511
  189.35,-
EUR
1114372014
  0002471
24.11.2014
  poistné mot.voz.23.12.14-23.12.15  D.A.S.
47250569
  724.88,-
EUR
1114312014
  10.10.2013
24.11.2014
  Koordinátor BOZP 10/2014 - PROMATECH-Košice  VEO-PREVENT s.r.o.
36687073
  216.00,-
EUR
1114332014
  ZoD -19,9,2007
24.11.2014
  Právne služby - Patenty 9/2014  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1114342014
  ZoD -19,9,2007
24.11.2014
  Právne služby - Patenty 10/2014  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1114302014
  obj.č.268/14 z 29.10.14
24.11.2014
  vykonanie servisnej prehliadky-Royova ul.  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  486.00,-
EUR
1114232014
  obj.č.277/14 z 29.10.14
21.11.2014
  vyprac.projt.dokum.,geom.plánu-ubytov.Royová  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  1080.00,-
EUR
1114272014
  Z č.01/2012
21.11.2014
  DNV- 11/14 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1114282014
  Z č.01/2012
21.11.2014
  ÚSAV, ZJ - 11/2014 servis výťahov  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1152572014
  Z 1.3.07
21.11.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  415.43,-
EUR
1701402014
  UVS/183/2014 / JFF
21.11.2014
  ubytovanie ZH - MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  210.00,-
EUR
1701412014
  UVS/196/2014 / JFF
21.11.2014
  ubytovanie ZH - MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  525.00,-
EUR
1701422014
  UVS/197/2014 / JFF
21.11.2014
  ubytovanie ZH - MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  186.00,-
EUR
1114262014
  platby kartou
21.11.2014
  PHM - 04.11.2014-14.11.2014  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  488.75,-
EUR
1701452014
  UVS/203/2014/JFF
21.11.2014
  stravné zahr.hosťa - MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  295.80,-
EUR
1701462014
  Účasť na medzinárodnej výstave
21.11.2014
  SLOVMEDICA-Medzinárodná výstava 14.10.14-16.10.14  Parazitologický ústav SAV
00586951
  425.26,-
EUR
1701432014
  ÚVS/234/2014/JFF
21.11.2014
  stravné zahranič.hosťa-MAD  Ústav hudobnej vedy SAV
00586978
  66.60,-
EUR
1114242014
  RNDr.František Lofaja
21.11.2014
  refundácia cestov.príkazov-komisia VEGA  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  6.00,-
EUR
1701442014
  UVS/218/2014/JFF
21.11.2014
  stravné zahran.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  235.20,-
EUR
1114252014
  objednávka
21.11.2014
  inzercia- riaditeľ/ka-THS Brat.,Neurobiol.,Chem.  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  864.00,-
EUR
1114212014
  OM00017229
20.11.2014
  VaS od 18.10.14 - 17.11.14 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1114222014
  30996-5894/03 z 16.9.2003
20.11.2014
  Vyúčtov.VaS 30.10.13-28.10.14-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  28.94,-
EUR
1152552014
  Z 600 z 31.3.03
18.11.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  82.57,-
EUR
1152532014
  Z 1.11.06
18.11.2014
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  116.64,-
EUR
1114182014
  5.93981
18.11.2014
  telef.popl. 08.10.14-07.11.14-Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2791.44,-
EUR
1152562014
  č.80490
18.11.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  156.37,-
EUR
1701392014
  UVS/243/2014/JB
18.11.2014
  ZPC-Barančík ,Bibová-03.12.-04.12.14-Varšav-ANIHWA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  1281.70,-
EUR
1114192014
  1026246
18.11.2014
  pauš.popl. - DNV - 10/2014, internet 11/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  49.25,-
EUR
1114202014
  1026246
18.11.2014
  pauš.popl. - Komfort-DNV -11/2014  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1152512014
  Z - 23.4.07
18.11.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  570.29,-
EUR
1152522014
  Z - 23.4.07
18.11.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  326.64,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)