Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152632014
  Z - 23.4.07
01.12.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  181.44,-
EUR
1152642014
  Z - 23.4.07
01.12.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  915.00,-
EUR
1152652014
  Z - 23.4.07
01.12.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  456.20,-
EUR
1300152014
  Z 167/E/062
01.12.2014
  stav.práce 11/14 + prístroj.vybavenie -PMV BA  ALBERTUS a.s.
47078715
  3114749.88,-
EUR
1400132014
  Z166/E/062
01.12.2014
  Biomed.Pavilon BA.-stavebné práce 11/14  ALBERTUS a.s.
47078715
  1856845.58,-
EUR
1114772014
  obj.č.245/14 z 25.9.14
01.12.2014
  servisné a nastavovacie práce-kotol. Ú SAV  TREND Servis s.r.o.,Bratislava
31406289
  468.00,-
EUR
1114792014
  zmluva 1/2014 účinná 1.2.
01.12.2014
  11/14 pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1481.45,-
EUR
1152612014
  objednávka
01.12.2014
  potraviny-vetrníky  PRIMA s.r.o. , Bratislava
35944081
  280.20,-
EUR
1114602014
  prihláška
28.11.2014
  školenie-súhlas so sprac.osobných údajov Podobová  Ristretto, s.r.o.
46971386
  75.00,-
EUR
1114612014
  obj.č.297/14 z 20.11.14
28.11.2014
  oprava motor.vozidla PIAGIO PORTER-BL-952BI  Fidel Jurčovič Auto Ideal Spor
40812634
  198.12,-
EUR
1114622014
  obj.č.289/14 z 13.11.14
28.11.2014
  občerstvenie na 19.11.14-SASPRO  Bistro MARATHON
33717273
  182.38,-
EUR
1114632014
  obj.č.300/14 z 24.11.2014
28.11.2014
  občerstvenie 27.11.14-28.11.14-SASPRO  Pavol Mikula-GASTROLINE
40224511
  188.00,-
EUR
1114572014
  prihláška
27.11.2014
  školenie- Mgr.Boušková J.- 11.12.2014  Centrum účelových zariadení
42137004
  62.00,-
EUR
1114582014
  prihláška
27.11.2014
  školenie- Konečná B. - 11.12.2014  Centrum účelových zariadení
42137004
  62.00,-
EUR
1114542014
  objednávka
27.11.2014
  inzercia- riaditeľ/ka-Ústav zoológie SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  540.00,-
EUR
1114552014
  Z.č.111385
27.11.2014
  Vyúčtov.plynu 19.11.13-18.11.14-DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  63.16,-
EUR
1114562014
  3100324998
27.11.2014
  Plyn 19.11.13-18.11.14 - Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -9.71,-
EUR
1114592014
  600/MO/186 z 31.3.13
27.11.2014
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  239.83,-
EUR
1114482014
  OM00012793
26.11.2014
  VaS od 10/2014- Areál prev.Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7480.52,-
EUR
1114492014
  OM00012795
26.11.2014
  VaS a ZV-01.10.14 -31.10.14-Areál prev-Dúbr. cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7694.92,-
EUR
1114502014
  OM00017227
26.11.2014
  VaS 21.10.14-20.11.14-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  60.18,-
EUR
1114512014
  OM00017230
26.11.2014
  VaS od 08.10.14-07.11.14-Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  62.41,-
EUR
1701472014
  UVS/202/2014/MR
26.11.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  167.40,-
EUR
1114532014
  Z 16.1.2014
26.11.2014
  12/2014 -výpožička-nebyt.priest.-služby-Dúbr.cesta  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1114472014
  obj.č.275/14 z 29.10.14
26.11.2014
  umývacie prostriedky-umývačka riadu,soľ tablet.-ZJ  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  586.20,-
EUR
1500182014
  Z č.184/E/062 z 30.4.2013
26.11.2014
  dodanie a inštal.prístroj.vybav.-Pav.mat.vied-KE-  Lomtec.com a.s.
35795174
  37568.40,-
EUR
1114522014
  Petráš V. -výb.konanie riad.Jayzkov.ústav 21.10.14
26.11.2014
  ref.cestov.nákladov- Petráš-výberov.konanie riad.  SÚZ-Univ.M.Bela,B.Bystrica
30232295
  24.90,-
EUR
1114452014
  Z z dodatok č.3 z 12.11.1
25.11.2014
  záloha el.energie 12/2014-Dúbravská cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1114382014
  *0750901002
25.11.2014
  01/2015-byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1114392014
  *0750901202
25.11.2014
  01/2015-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1114402014
  *0750901102
25.11.2014
  01/2015-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1114412014
  HP-0176/0660056/02
25.11.2014
  12/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  152.00,-
EUR
1114422014
  HP-0176/0660056/02
25.11.2014
  12/2014-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  66.00,-
EUR
1114432014
  Z 701.04
25.11.2014
  DNV teplo 12/2014  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  3043.58,-
EUR
1114462014
  obj.č.155/14 z 16.6.14
25.11.2014
  výmena vodovod. prípojky-Dúbr.cesta-pri Ústave zoó  Ryšavý Jozef , R-mont
33037931
  2804.33,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)