Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1701572014
  UVS/250/2014/JB
02.12.2014
  ZPC-Majková-10.12.14-11.12.14 - PARÍŽ  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  365.00,-
EUR
1701532014
  UVS/177/2014/MR
02.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  155.70,-
EUR
1701492014
  UVS/183/2014/JFF
02.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  205.80,-
EUR
1701502014
  UVS/109/2014/FF
02.12.2014
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  604.70,-
EUR
1701542014
  UVS/165/OMS/JFF
02.12.2014
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  359.00,-
EUR
1701582014
  UVS/226/2014/MR
02.12.2014
  stravné zahr.hosťa - MAD  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  470.40,-
EUR
1701592014
  UVS/220/2014/FF
02.12.2014
  stravné zahr.hosťa - MAD  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  529.20,-
EUR
1114822014
  Gabzdilová,CSc.
02.12.2014
  ref.komisia VEGA  Spoločenskovedný ústav SAV
00111597
  106.35,-
EUR
1701552014
  UVS/168/OMS/JFF
02.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  235.20,-
EUR
1701512014
  UVS/215/2014/JFF
02.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  139.50,-
EUR
1701482014
  UVS/217/2014/JFF
02.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  88.20,-
EUR
1701522014
  UVS/192/2014/MR
02.12.2014
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  411.60,-
EUR
1114762014
  pozvánka
01.12.2014
  ref.ces.náklad. Hančuľák- komisia VEGA  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  77.75,-
EUR
1114782014
  Pechaňová,Bernátová
01.12.2014
  refundácia nákladov-komisia VEGA  Ústav norm. a patol.fyziológie
00598470
  314.24,-
EUR
1114732014
  obj.č. 283/14 z 5.11.14
01.12.2014
  zimné pnumatiky 4ks PEUGEOT BA 607 +vyváž.prezutie  PARTL Univerzal, BA
11893478
  792.00,-
EUR
1114742014
  obj.č. 269/14 z 29.10.14
01.12.2014
  servis mot.vozidla PEUGEOT BA 607 XU po 140000 km  PARTL Univerzal, BA
11893478
  713.68,-
EUR
1114752014
  obj.č. 269/14 z 29.10.14
01.12.2014
  servis mot.vozidla PEUGEOT BA 607 XU po 140000 km  PARTL Univerzal, BA
11893478
  426.01,-
EUR
1152662014
  Z 600 z 31.3.03
01.12.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  246.96,-
EUR
1152672014
  Z 600 z 31.3.03
01.12.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  113.94,-
EUR
1152682014
  Z 600 z 31.3.03
01.12.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  156.24,-
EUR
1152692014
  Z 600 z 31.3.03
01.12.2014
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  70.27,-
EUR
1114642014
  3100037515
01.12.2014
  Plyn 12/14 záloha - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  923.00,-
EUR
1114652014
  3100037524
01.12.2014
  Plyn 19.11.14-31.12.14 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  88.00,-
EUR
1114662014
  3100037532
01.12.2014
  12/14 plyn Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  285.00,-
EUR
1114672014
  3100037542
01.12.2014
  Plyn 12/2014 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  192.00,-
EUR
1114682014
  3100197715
01.12.2014
  12/14 plyn Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1114692014
  3100324998
01.12.2014
  Plyn 19.11.14-31.12.14 - Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  6.00,-
EUR
1114702014
  4100023511-3100011686
01.12.2014
  záloha plyn 12/2014 - Trenčianske Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  453.00,-
EUR
1114712014
  3100037510
01.12.2014
  záloha 12/2014 plyn Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  351.00,-
EUR
1152582014
  č.80490
01.12.2014
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  216.00,-
EUR
1152592014
  Z dodatok č.1 D účinná od
01.12.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  429.13,-
EUR
1152602014
  Z dodatok č.1 D účinná od
01.12.2014
  potraviny  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  646.51,-
EUR
1114722014
  25-03090-0 / Z 25.1.2014
01.12.2014
  VaS 10.07.14-13.11.14-Trenč.Teplice  Trenčian.vodohosp.spoločnosť
36306410
  108.35,-
EUR
1152622014
  CR 7.1.2014
01.12.2014
  potraviny  Mudr.Orbán Anton
32069006
  10.52,-
EUR
1500192014
  ZoD č.184//E/062
01.12.2014
  PMV KE stavebné práce 11/2014  HANT BA,a.s.
36328375
  497494.90,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)