Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1800232014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č.0104/01/03  Lange Guus Dr.
  100.00,-
EUR
1800242014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č.0084/01/02  Pawlak Dariusz Prof.
  100.00,-
EUR
1800252014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č.0082/01/03  Ripoll Servent Ariadna Prof.
  100.00,-
EUR
1800262014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č. 0095/01/02  Rulíšek Ľubomír
  100.00,-
EUR
1800272014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č.0003/01/02  Sinlair John Prof.
  100.00,-
EUR
1800282014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č. 0003/01/02  Stjepanovic Dejan Dr.
  100.00,-
EUR
1800292014
  
04.12.2014
  Posudky k prihláškam č.0030/01/03, 0100/01/03  Tahko Tuomas Dr.
  200.00,-
EUR
1800302014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č.0083/01/01  Temmer Manuela Dr.
  100.00,-
EUR
1800312014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č. 0005/01/02  Vazdar Mario Dr.
  100.00,-
EUR
1190302014
  obj.č.303/14 z 25.11.14
04.12.2014
  Programov.služby-doplnenie nových a úpravy -SASPRO  AZARA s.r.o., Žilina
45886814
  9024.00,-
EUR
1115002014
  Z -účinná 10.7.2013
04.12.2014
  odb.práce.objekt Biomedic.,Pav.mat.vied BA- 11/14  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  365.00,-
EUR
1701602014
  UVS/177/2014/MR
04.12.2014
  ubytovanie zahr.hosťa - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  100.00,-
EUR
1114982014
  obj č. 272/2014 - 29.10.14
04.12.2014
  revízia elektr.zariadení - CO kryty-Dúbrav.cesta  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  164.72,-
EUR
1114992014
  obj č. 305/2014 - 26.11.14
04.12.2014
  výmena dialkov.ovladáča-P SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  180.02,-
EUR
1152702014
  CR 8.1.14
03.12.2014
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  787.35,-
EUR
1114862014
  obj.č.317/2014
03.12.2014
  stravné poulážky 1220 ks / 3,15 € /  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  4004.41,-
EUR
1114872014
  7024976
03.12.2014
  rozšírený internet 12/2014 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1114902014
  Zmluva účinná 29.1.2014
03.12.2014
  monitóring médií 11/2014  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1115152014
  platby kartou
03.12.2014
  PHM - 19.11.14-28.11.14  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  489.36,-
EUR
1152712014
  Z 1.11.06
03.12.2014
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  116.64,-
EUR
1114882014
  Ú- SAV/LC/2002/02
03.12.2014
  servisný poplatok za 12/2014  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1500202014
  Z č.184/E/062 z 30.4.2013
03.12.2014
  dodanie a inštal.prístroj.vybav.-Pav.mat.vied-KE-  Lomtec.com a.s.
35795174
  480240.00,-
EUR
1114932014
  Z účinná 1.4.2014
03.12.2014
  PR služby 11/2014  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  1990.00,-
EUR
1114942014
  obj.č.289/14 z 13.11.14
03.12.2014
  občerstvenie na 27.11.2014 - SASPRO-OV 2  Bistro MARATHON
33717273
  188.30,-
EUR
1114952014
  obj.č.289/14 z 13.11.14
03.12.2014
  občerstvenie na 01.12.14 - SASPRO-OV 3  Bistro MARATHON
33717273
  219.99,-
EUR
1114892014
  obj.č.175/A/2014-4.7.2014
03.12.2014
  projekt IMUNA - stav.dozor 10 - 11/2014  HIBL s.r.o., Topoľčany
47122285
  7560.00,-
EUR
1114912014
  Zml.o dielo 01/2000
03.12.2014
  služby počít.siete SANET X. - XII / 2014  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1114922014
  ZoD 30.7.2009/Dodatok doh
03.12.2014
  upratovanie 11/2014- Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1114832014
  obj.č.290/14 z 13.11.14
02.12.2014
  ubyt.členov Hodnot.komisie OV1-18.11.-20.11.SASPRO  Víno MATYŠÁK
35836113
  477.20,-
EUR
1114842014
  obj.č.299/14 z 24.11.14
02.12.2014
  ubyt.členov Hodnot.komisie OV2-26.11.-28.11.SASPRO  Víno MATYŠÁK
35836113
  357.90,-
EUR
1200062014
  zmluva SA04B/SLL/SD01 úči
02.12.2014
  Stavebné práce 11/14 - IMUNA  BLOCK a.s.
46136355
  2526788.83,-
EUR
1114802014
  zmluva účinná od 2.5.2014
02.12.2014
  služby PR za 11/2014  Gabriel Kuchta
46353852
  400.00,-
EUR
1114812014
  Z účinná od 3.7.2014
02.12.2014
  technická ochrana objektu - Royová - 11/ 2014  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1114852014
  obj.č.301/14 z 24.11.2014
02.12.2014
  občerstvenie 01.12.14 - 02.12.14-SASPRO  Pavol Mikula-GASTROLINE
40224511
  188.00,-
EUR
1701562014
  UVS/249/2014/JFF
02.12.2014
  ZPC-Ježová-02.12-05.12.14-IZRAEL  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  21.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)