Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2383
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2014
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115082014
  4101454080
08.12.2014
  vyúč.plynu 11/2014 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  456.91,-
EUR
1115102014
  Z 301.121-29.11.1999
08.12.2014
  OLO 11/2014  HM SR ,BA
00603481
  1119.49,-
EUR
1115182014
  Pieta,Ruttkay
08.12.2014
  refundácia .cestovných nákladov-komisia VEGA  Archeologický ústav SAV,NITRA
00166723
  134.26,-
EUR
1115062014
  Ing.Saksla
08.12.2014
  refundácia cestov.príkazov-komisia VEGA  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  6.00,-
EUR
1115192014
  platba kartou
08.12.2014
  tovar  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  536.08,-
EUR
1115042014
  Krištín,Schieber,Kuklová,Adamčíková
05.12.2014
  refundácia služ.cesty - komisia Vega  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  212.84,-
EUR
1115022014
  obj.č.318/2014 z 1.12.2014
05.12.2014
  strav.lístky /220 ks á 2,04/-Areál prev.Dúbr.cesta  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  448.80,-
EUR
1152722014
  CR 7.1.14
05.12.2014
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  25.20,-
EUR
1115032014
  30996-5894/03 z 16.9.2003
05.12.2014
  VaS 29.10.14-28.11.14 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.83,-
EUR
1152732014
  Z - 23.4.07
05.12.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  286.34,-
EUR
1152742014
  Z - 23.4.07
05.12.2014
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  30.96,-
EUR
1800322014
  
05.12.2014
  Posudky k prihláškam č. 0070/01/02  Ayte Josef Prof.
  100.00,-
EUR
1800332014
  
05.12.2014
  Posudky k prihláškam č.0003/01/02  Hubáček Petr Mudr.,PhD.
  100.00,-
EUR
1800342014
  
05.12.2014
  Posudok k prihláške č.0035/01/02  Carine Michiels Prof.
  100.00,-
EUR
1800352014
  
05.12.2014
  Posudok k prihláške č. 0035/01/02  Motaln Helena Dr.,PhD.
  100.00,-
EUR
1800362014
  
05.12.2014
  Posudok k prihláške č. 0086/01/03  Ciecierski Tadeusz Dr.hab.
  100.00,-
EUR
1800372014
  
05.12.2014
  Posudok k prihláške č.0095/01/02  Havlas Zdenek RNDR, DrSc.
  100.00,-
EUR
1800382014
  
05.12.2014
  Posudky k prihláška č.0068/01/01  Lars Hultman Prof., Dr.
  100.00,-
EUR
1800392014
  
05.12.2014
  Posudky k prihláškam č.0089/01/02  Carina Mallard Prof.
  100.00,-
EUR
1800402014
  
05.12.2014
  Posudky k prihláškam č.0101/01/02  Brass Marcel Prof., Dr.
  100.00,-
EUR
1800412014
  
05.12.2014
  Posudky k prihláškam č.0085/01/02  Ewels Christopher Dr.
  100.00,-
EUR
1115052014
  obj.č.230/14 z 16.9.14
05.12.2014
  Revízne práce, výmena stykača -objekt Areál prev.  Emil Lamačka-EL
32218460
  2578.08,-
EUR
1152752014
  Z 1.3.07
05.12.2014
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  919.36,-
EUR
1115012014
  platba kartou
04.12.2014
  repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  996.79,-
EUR
1114962014
  obj.č.306/14 z 27.11.14
04.12.2014
  vypracov.posudkov-Pavilón spoloč.vied SAv Dúbr.ces  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  20280.00,-
EUR
1190292014
  obj.č.276/14 z 29.10.2014
04.12.2014
  vyprac.proj.dokum.-zmeny stavby v ubytov. DNV  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  1080.00,-
EUR
1800142014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č.0079/01/03  Aleksiun Natalia Prof.
  100.00,-
EUR
1800152014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške 0106/01/01  Antretter Thomas Prof.Dr.
  100.00,-
EUR
1800162014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č.0043/01/01  Biró László Péter
  100.00,-
EUR
1800172014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č.0032/01/02  Bourdon Jean-Christophe Dr.
  100.00,-
EUR
1800182014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č. 0083/01/01  Brajša Roman Dr.
  100.00,-
EUR
1800192014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č.0087/01/03  Dzankic Jelena Dr.
  100.00,-
EUR
1800202014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č.0005/01/02  Hoggan Eric Prof.
  100.00,-
EUR
1800212014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č.0087/01/03  Hukelová Miroslava Dr.
  100.00,-
EUR
1800222014
  
04.12.2014
  Posudok k prihláške č. 0055/01/01  Kendon Vivien Dr.
  100.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)