Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  213
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5120022012
21.02.2012
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  160.000,-
EUR
5120032012
21.02.2012
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  75.000,-
EUR
5110262012
03.02.2012
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  2310.000,-
EUR
5150012012
03.02.2012
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  378.300,-
EUR
5110202012
03.02.2012
  Historický ústav SAV  
00166944
  1095.000,-
EUR
5150022012
03.02.2012
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  262.390,-
EUR
5110272012
03.02.2012
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1782.000,-
EUR
5110252012
03.02.2012
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  474.000,-
EUR
5110192012
03.02.2012
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  540.000,-
EUR
5110182012
03.02.2012
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  795.000,-
EUR
5110242012
03.02.2012
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  552.000,-
EUR
5110322012
03.02.2012
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  495.000,-
EUR
5110212012
03.02.2012
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  345.000,-
EUR
5110172012
03.02.2012
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  183.000,-
EUR
5110232012
03.02.2012
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  420.000,-
EUR
5110312012
03.02.2012
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  342.000,-
EUR
5110282012
03.02.2012
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  51.000,-
EUR
5110292012
03.02.2012
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  45.000,-
EUR
5110302012
03.02.2012
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  120.000,-
EUR
5110222012
03.02.2012
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  345.000,-
EUR
5120012012
18.01.2012
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  200.000,-
EUR
5110012012
12.01.2012
  Historický ústav SAV  
00166944
  1203.000,-
EUR
5110092012
12.01.2012
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  2574.000,-
EUR
5110022012
12.01.2012
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  666.000,-
EUR
5110122012
12.01.2012
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1602.000,-
EUR
5110102012
12.01.2012
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  126.000,-
EUR
5110032012
12.01.2012
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  615.000,-
EUR
5110162012
12.01.2012
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  474.000,-
EUR
5110042012
12.01.2012
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  660.000,-
EUR
5110082012
12.01.2012
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  735.000,-
EUR
5110062012
12.01.2012
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  720.000,-
EUR
5110112012
12.01.2012
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  45.000,-
EUR
5110152012
12.01.2012
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  240.000,-
EUR
5110132012
12.01.2012
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  48.000,-
EUR
5110072012
12.01.2012
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  348.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)