Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  213
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110492012
03.04.2012
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  66.000,-
EUR
5110612012
03.04.2012
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  180.000,-
EUR
5110562012
03.04.2012
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  144.000,-
EUR
5110622012
03.04.2012
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  297.000,-
EUR
5110512012
03.04.2012
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  516.000,-
EUR
5110602012
03.04.2012
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  351.000,-
EUR
5110532012
03.04.2012
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  459.000,-
EUR
5110482012
03.04.2012
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  159.000,-
EUR
5110592012
03.04.2012
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  588.000,-
EUR
5120062012
03.04.2012
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  150.000,-
EUR
5110522012
03.04.2012
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  510.000,-
EUR
5110502012
03.04.2012
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  543.000,-
EUR
5110572012
03.04.2012
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1788.000,-
EUR
5110552012
03.04.2012
  Historický ústav SAV  
00166944
  894.000,-
EUR
5110582012
03.04.2012
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1470.000,-
EUR
5120072012
03.04.2012
  Virologický ústav SAV  Bratislava
00166651
  30.000,-
EUR
5110542012
03.04.2012
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  498.000,-
EUR
5110342012
09.03.2012
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  552.000,-
EUR
5110402012
09.03.2012
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1776.000,-
EUR
5110392012
09.03.2012
  Historický ústav SAV  
00166944
  864.000,-
EUR
5110412012
09.03.2012
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  2208.000,-
EUR
5110332012
09.03.2012
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  588.000,-
EUR
5120052012
09.03.2012
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  125.000,-
EUR
5120042012
09.03.2012
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  75.000,-
EUR
5110442012
09.03.2012
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  645.000,-
EUR
5110432012
09.03.2012
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  159.000,-
EUR
5110362012
09.03.2012
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  648.000,-
EUR
5110382012
09.03.2012
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  642.000,-
EUR
5110472012
09.03.2012
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  564.000,-
EUR
5110352012
09.03.2012
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  492.000,-
EUR
5110462012
09.03.2012
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  354.000,-
EUR
5110372012
09.03.2012
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  330.000,-
EUR
5110452012
09.03.2012
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  150.000,-
EUR
5110422012
09.03.2012
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  60.000,-
EUR
5150032012
07.03.2012
  ÚDZS - Úrad pre dohžad nad  Bratislava
30796482
  6000.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)