Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  213
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110872012
05.06.2012
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1803.000,-
EUR
5110822012
05.06.2012
  Historický ústav SAV  
00166944
  942.000,-
EUR
5110892012
05.06.2012
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1548.000,-
EUR
5110852012
05.06.2012
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  462.000,-
EUR
5110932012
05.06.2012
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  201.000,-
EUR
5110862012
05.06.2012
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  351.000,-
EUR
5110882012
05.06.2012
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  210.000,-
EUR
5110812012
05.06.2012
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  420.000,-
EUR
5110912012
05.06.2012
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  567.000,-
EUR
5110802012
05.06.2012
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  516.000,-
EUR
5110902012
05.06.2012
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  57.000,-
EUR
5110842012
05.06.2012
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  180.000,-
EUR
5110832012
05.06.2012
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  462.000,-
EUR
5110942012
05.06.2012
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  375.000,-
EUR
5110922012
05.06.2012
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  225.000,-
EUR
5120102012
16.05.2012
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  25.000,-
EUR
5120092012
04.05.2012
  Virologický ústav SAV  Bratislava
00166651
  25.000,-
EUR
5110782012
04.05.2012
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  342.000,-
EUR
5110692012
04.05.2012
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  336.000,-
EUR
5110722012
04.05.2012
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1686.000,-
EUR
5110662012
04.05.2012
  Historický ústav SAV  
00166944
  957.000,-
EUR
5110732012
04.05.2012
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  2055.000,-
EUR
5120082012
04.05.2012
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  160.000,-
EUR
5110652012
04.05.2012
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  576.000,-
EUR
5110752012
04.05.2012
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  594.000,-
EUR
5110682012
04.05.2012
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  570.000,-
EUR
5110712012
04.05.2012
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  141.000,-
EUR
5110672012
04.05.2012
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  399.000,-
EUR
5110772012
04.05.2012
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  312.000,-
EUR
5110702012
04.05.2012
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  546.000,-
EUR
5110642012
04.05.2012
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  177.000,-
EUR
5110762012
04.05.2012
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  180.000,-
EUR
5110792012
04.05.2012
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  45.000,-
EUR
5110742012
04.05.2012
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  51.000,-
EUR
5110632012
03.04.2012
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  45.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)