Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  213
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5111192012
04.09.2012
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1662.000,-
EUR
5120202012
04.09.2012
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  25.000,-
EUR
5120212012
04.09.2012
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  50.000,-
EUR
5111212012
04.09.2012
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  135.000,-
EUR
5111112012
04.09.2012
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  135.000,-
EUR
5111222012
04.09.2012
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  63.000,-
EUR
5111232012
04.09.2012
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  330.000,-
EUR
5111132012
04.09.2012
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  483.000,-
EUR
5120182012
28.08.2012
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  40.000,-
EUR
5120192012
28.08.2012
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  25.000,-
EUR
5120172012
28.08.2012
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  75.000,-
EUR
5120152012
10.07.2012
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  100.000,-
EUR
5120162012
10.07.2012
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  200.000,-
EUR
5120142012
10.07.2012
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  100.000,-
EUR
5110962012
03.07.2012
  Historický ústav SAV  
00166944
  1089.000,-
EUR
5111022012
03.07.2012
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  2184.000,-
EUR
5150042012
03.07.2012
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  378.300,-
EUR
5110992012
03.07.2012
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  513.000,-
EUR
5150052012
03.07.2012
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  262.390,-
EUR
5111032012
03.07.2012
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1341.000,-
EUR
5120132012
03.07.2012
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  100.000,-
EUR
5111052012
03.07.2012
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  414.000,-
EUR
5110952012
03.07.2012
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  516.000,-
EUR
5111042012
03.07.2012
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  120.000,-
EUR
5110972012
03.07.2012
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  543.000,-
EUR
5111082012
03.07.2012
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  381.000,-
EUR
5111092012
03.07.2012
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  210.000,-
EUR
5111002012
03.07.2012
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  678.000,-
EUR
5111012012
03.07.2012
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  405.000,-
EUR
5111072012
03.07.2012
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  297.000,-
EUR
5111062012
03.07.2012
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  63.000,-
EUR
5110982012
03.07.2012
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  849.000,-
EUR
5111102012
03.07.2012
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  45.000,-
EUR
5120122012
19.06.2012
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  25.000,-
EUR
5120112012
12.06.2012
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  25.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)