Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  213
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5111492012
06.11.2012
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  408.000,-
EUR
5120292012
06.11.2012
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  110.000,-
EUR
5111522012
06.11.2012
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  84.000,-
EUR
5111432012
06.11.2012
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  417.000,-
EUR
5120262012
16.10.2012
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  160.000,-
EUR
5120242012
16.10.2012
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  75.000,-
EUR
5120252012
16.10.2012
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  175.000,-
EUR
5111422012
16.10.2012
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  45.000,-
EUR
5111342012
02.10.2012
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  543.000,-
EUR
5111412012
02.10.2012
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  219.000,-
EUR
5111302012
02.10.2012
  VEDA, vydavatežstvo SAV  Bratislava
00166758
  57.000,-
EUR
5111322012
02.10.2012
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  144.000,-
EUR
5111372012
02.10.2012
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  618.000,-
EUR
5111362012
02.10.2012
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  180.000,-
EUR
5111352012
02.10.2012
  Historický ústav SAV  
00166944
  924.000,-
EUR
5111272012
02.10.2012
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1860.000,-
EUR
5111292012
02.10.2012
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1260.000,-
EUR
5111382012
02.10.2012
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  468.000,-
EUR
5111332012
02.10.2012
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  366.000,-
EUR
5111312012
02.10.2012
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  327.000,-
EUR
5111402012
02.10.2012
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  495.000,-
EUR
5111282012
02.10.2012
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  60.000,-
EUR
5111392012
02.10.2012
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  366.000,-
EUR
5120232012
11.09.2012
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  160.000,-
EUR
5111252012
04.09.2012
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  45.000,-
EUR
5111142012
04.09.2012
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  474.000,-
EUR
5111182012
04.09.2012
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  354.000,-
EUR
5111162012
04.09.2012
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  405.000,-
EUR
5111202012
04.09.2012
  Prognostický ústav SAV  Bratislava
00596795
  63.000,-
EUR
5111262012
04.09.2012
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  510.000,-
EUR
5111242012
04.09.2012
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  303.000,-
EUR
5111152012
04.09.2012
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  375.000,-
EUR
5111172012
04.09.2012
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1236.000,-
EUR
5120222012
04.09.2012
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  25.000,-
EUR
5111122012
04.09.2012
  Historický ústav SAV  
00166944
  630.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)