Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1117232013
  Z č. 411017993
02.12.2013
  poistenie majetku-pavilón mater.vied BA  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  102.74,-
EUR
1117242013
  Z č. 411017992
02.12.2013
  poistenie majetku-biomedicína BA  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  660.41,-
EUR
1117252013
  UVS/316/2013/MN
02.12.2013
  ZPC-letenka-Novák-Izrael-27.01.14-30.01.14-TRANS.  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  290.30,-
EUR
1700722013
  ÚVS/287/2013/JFF
02.12.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  169.50,-
EUR
1700732013
  ÚVS/299/2013/JFF
02.12.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  85.80,-
EUR
1700742013
  ÚVS/275/OMS/JFF
02.12.2013
  stravné,ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  264.40,-
EUR
1117212013
  obj.č.354/13 z 15.11.13
02.12.2013
  vyhot.zvuk.obraz.záz.štúdiu.TA 3-15.11.13-Majková  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  6000.00,-
EUR
1117222013
  
02.12.2013
  odvoz a likvidácia odpadu -11/2013-areál Dúbravská  OLO a.s.
00681300
  647.52,-
EUR
1117162013
  obj.č.361/13 z 19.11.13
29.11.2013
  odber vody,výmena filtra a tabletky-kotolňa Ú SAV  AQUATECH, Senec
34337164
  262.80,-
EUR
1117132013
  Zmluva 01/2000
29.11.2013
  SANET-poskytnuté služby - X - XII.Q. 2013  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1117142013
  Dohoda1/2009,D2/2013
29.11.2013
  vyúčt.III.Q./2013-Dúbravská cesta  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  1468.38,-
EUR
1117152013
  obj.č.371/13 z 22.1.13
29.11.2013
  Rev.klimatiz.v serverovniach,kanc.č.3,4,7,8-Ú SAV  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  417.00,-
EUR
1700712013
  ÚVS/314/2013/FF
29.11.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav molekulárnej biológie
00166634
  297.00,-
EUR
1700702013
  ÚVS/135/2013/JFF
29.11.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav hudobnej vedy SAV
00586978
  315.00,-
EUR
1117182013
  UVS/266/2013/FF
29.11.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  243.00,-
EUR
1700692013
  ÚVS/281/2013/FF
29.11.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  223.20,-
EUR
1117192013
  UVS/86/2013/JFF
29.11.2013
  stravné,ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  391.51,-
EUR
1117202013
  UVS/17/2013/JFF
29.11.2013
  stravné ubytov.zahr-hostí-MAD  Archeologický ústav SAV,NITRA
00166723
  446.70,-
EUR
1117172013
  UVS/241/2013/JFF
29.11.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  585.90,-
EUR
1117122013
  
29.11.2013
  refundácia nákladov -komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  177.74,-
EUR
1117062013
  31-63/OMS/Rž-172/13
28.11.2013
  výmenný pobyt NAVU- SAV - MAD  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  222.00,-
EUR
1116982013
  
28.11.2013
  refundácia nákladov -komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  53.40,-
EUR
1700672013
  UVS/258/2013/KRI
28.11.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  185.40,-
EUR
1700652013
  ÚVS/289/OMS/JFF
28.11.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  251.10,-
EUR
1700662013
  ÚVS/271/OMS/JFF
28.11.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  279.00,-
EUR
1117102013
  UVS/266/2013/FF
28.11.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  183.60,-
EUR
1117072013
  ÚVS/269/2013/JFF
28.11.2013
  ubytov.zahr.hosťa-MAD  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  126.00,-
EUR
1117082013
  ÚVS/270/2013/MN
28.11.2013
  stravné a ubytov.zahr.hosťa-MAD  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  357.50,-
EUR
1117092013
  UVS226/2013/JFF
28.11.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Chemický ústav SAV
00166618
  864.90,-
EUR
1700682013
  ÚVS/272/2013/JFF
28.11.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  169.50,-
EUR
1117052013
  UVS/303/2013/JFF
28.11.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  111.60,-
EUR
1116992013
  obj.č.363/13 z 19.11.13
28.11.2013
  pneumatiky bez diskov Michelin-Peugeot 607  PARTL Univerzal, BA
11893478
  1129.92,-
EUR
1117112013
  Z2-857-009424 z 21.9.2009
28.11.2013
  poistné v zmysle Prihlášky č.5 - 28.11.13-31.12.13  QBE
36855472
  34.42,-
EUR
1117002013
  UVS/285/13/KRI
28.11.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  140.00,-
EUR
1117012013
  UVS/285/13/KRI
28.11.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  35.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)