Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1117472013
  ZoD účinná od 24.2.2012
04.12.2013
  11/2013 PR služby  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  2040.00,-
EUR
1117482013
  ZoD účinná od 24.2.2012
04.12.2013
  12/2013 PR služby  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  2040.00,-
EUR
1190482013
  obj.č.266/A z 6.9.13
04.12.2013
  zab.všetkých potr.vyjad.-rek.tech.pavil.anor.chém.  ARCHITEKTI 67 s.r.o.
44791054
  9500.00,-
EUR
1190492013
  obj.č.262/13 z 4.9.13
04.12.2013
  výkon práce tech.dozoru-Rek.fasády-ÚMoB-Dúb.cesta  IMBIS SK,s.r.o.
44907869
  3600.00,-
EUR
1190472013
  obj.č.248/2013 z 30.8.13
04.12.2013
  inžinierska činnosť-Výpočtové stredisko SAV  ADA atelier spol.s.r.o.
34107134
  11400.00,-
EUR
1117502013
  Zmluva účinná od 1.8.13
04.12.2013
  PR služby 11,12 /2013  Mgr.Katarína Selecká
46025197
  900.00,-
EUR
1117492013
  platba kartou
04.12.2013
  vianočný koncert-6.12.2013  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  593.51,-
EUR
1117452013
  Z -30.7.2009
04.12.2013
  11/2013 upratovanie  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1117522013
  ZoD
04.12.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 11/13-Ú SAV,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1117532013
  ZoD
04.12.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 11/13-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1117512013
  obj.č.383/13 z 27.11.13
04.12.2013
  elektrospotrebiče  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  14656.10,-
EUR
1152612013
  z 1.11.06
03.12.2013
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  129.60,-
EUR
1117342013
  obj.č.335/13 z 22.10.13
03.12.2013
  servisné a nastavovacie práce v kotolni-Ú SAV  TREND Servis s.r.o.,Bratislava
31406289
  458.40,-
EUR
1190442013
  obj.č.312/2013 z 7.10.13
03.12.2013
  zabezpeč.staveb.dozora Ústav gen.a biot.rast.Nitra  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  6000.00,-
EUR
1190452013
  obj.č.310/2013 z 7.10.13
03.12.2013
  tepelnotech.cert.na objekty-DNV,USTARCH,CHÚ,ÚMB  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  8100.00,-
EUR
1152602013
  z 1.3.2007
03.12.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  513.16,-
EUR
1190462013
  obj.č.247/A z 26.8.13
03.12.2013
  vyjad.stanovísk dot.org.stav.kon-Fyzikálny ústav  Staviteľstvo:architektúra,
36280291
  17400.00,-
EUR
1500082013
  Z 184/E/062 z 30.4.2013
03.12.2013
  dod. a inštal.prístr.vybav.-Pavilón mater.vied KE  Lomtec.com a.s.
35795174
  948315.60,-
EUR
1117362013
  Z -účinná 10.7.2013
03.12.2013
  odb.práce.bjekt biomedic.pav.mat.vied BA- 11/2013  HYBEPO, s.r.o.
35826291
  365.00,-
EUR
1152582013
  z 23.04.07
03.12.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  662.38,-
EUR
1117332013
  Ú-SAV/LC/2002/02
03.12.2013
  servis ver.obstar.- 12/ 2013  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1117352013
  
03.12.2013
  zhotov.medaila,konštr.písmo-tuš-Štrbák  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  30.00,-
EUR
1152592013
  CR 8.1.13
03.12.2013
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  32.00,-
EUR
1152632013
  Z 80490-12.12.05
03.12.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  246.20,-
EUR
1117372013
  objednávka
03.12.2013
  predplatné týž.SME od 2.1.14-31.12.14  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  171.00,-
EUR
1117262013
  Z č.3100324998
03.12.2013
  plyn 11/13-Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1117272013
  Z 111388 z 19.11.2004
03.12.2013
  zemný plyn 12/13- ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  234.00,-
EUR
1117282013
  Z 9103341780 z 17.7.2007
03.12.2013
  zemný plyn 12/13 -Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1117292013
  Z č.111383 z 19.11.2004
03.12.2013
  plyn 12/2013-Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  425.00,-
EUR
1117302013
  Z 111384 z 19.11.2004
03.12.2013
  plyn 12/2013 - Royova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1117.00,-
EUR
1117312013
  Z č.111385
03.12.2013
  zemný plyn 19.11.13-31.12.13-DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  119.00,-
EUR
1117322013
  Z 111387 z 19.11.2004
03.12.2013
  plyn 12/2013 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  349.00,-
EUR
1117382013
  UVS/263/2013/FF
03.12.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  279.00,-
EUR
1117392013
  UVS/250/2013/MR
03.12.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  418.50,-
EUR
1152622013
  CRO- 7.1.13
03.12.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1446.47,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)