Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1700762013
  UVS/310/2013/FF
06.12.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav exper. endokrinológie
00598445
  474.30,-
EUR
1117612013
  
06.12.2013
  komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  67.14,-
EUR
1117722013
  UVS/262/2013/FF
06.12.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  225.30,-
EUR
1117702013
  UVS/262/2013/FF
06.12.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  225.30,-
EUR
1117782013
  UVS/259/2013/KRI
06.12.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  279.00,-
EUR
1117772013
  UVS/313/2013/JFF
06.12.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  725.40,-
EUR
1117632013
  obj.č.387/13 z 02.12.13
06.12.2013
  príprava emisnej kontrtoly-PEUGEOT BA 607 XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  121.20,-
EUR
1117672013
  600/MO186 z 31.3.2013
06.12.2013
  vianočný koncert  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  18.72,-
EUR
1117622013
  Z 301.121-29.11.1999
06.12.2013
  OLO 11/2013  HM SR ,BA
00603481
  1139.40,-
EUR
1117662013
  karta Diners
06.12.2013
  platba kartou  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  1277.71,-
EUR
1117682013
  Z.č.80490
06.12.2013
  vianočný koncert  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  34.36,-
EUR
1117742013
  UVS /261/2013/KRI
06.12.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Hotel Penzión-Kúria
00650650
  360.00,-
EUR
1117812013
  16703747,16703750
06.12.2013
  mesačný poplatok 12/2013, savsuz 11/2013-SÚZ  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  66.86,-
EUR
1117642013
  28.2.2007
06.12.2013
  telefóny 11/2013 - Ú SAV  GTS Slovakia , s.r.o.
46303502
  294.59,-
EUR
1117792013
  UVS/292/13/JFF
06.12.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  420.00,-
EUR
1117802013
  UVS/267/13/KRI
06.12.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  455.00,-
EUR
1117732013
  UVS/183/2013/JFF
06.12.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  Sl.chem.spoločnosť, Bratislava
00178900
  91.68,-
EUR
1117652013
  obj.č.364/13 z 19.11.13
06.12.2013
  prejed.vozidiel na KDI PZ BA-PEUGEOT EXPERT  Roman Krchnák, Bratislava
40225097
  48.00,-
EUR
1117692013
  Z 1.3.2007
06.12.2013
  vianočný koncert  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  494.29,-
EUR
1117582013
  
05.12.2013
  Pravda,SME I.Q.2014  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  614.30,-
EUR
1190502013
  Z č.109/13 účinná 2.11.13
05.12.2013
  Rekonštrukcia fasády-ÚMobiológie - Dúbravská cesta  Novosedlík,spol.s.r.o.
34104402
  247871.51,-
EUR
1117602013
  obj.č.386/13 z 2.12.13
05.12.2013
  oprava havárie prívodu ÚK kotol.areál-Dúbrav.cesta  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  3690.96,-
EUR
1190512013
  obj.č.358/13 z 15.11.13
05.12.2013
  Oprava havarij.stavu strešného plášťa-USTARCH SAV  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  35897.34,-
EUR
1117552013
  
05.12.2013
  refundáciu cestov.príkazov-komisia VEGA  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  262.55,-
EUR
1117562013
  
05.12.2013
  refun.cestov.nákladov-komisia VEGA  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  44.76,-
EUR
1117572013
  
05.12.2013
  refun.cestov.nákladov-komisia VEGA  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  44.76,-
EUR
1117592013
  Z 8080096974
05.12.2013
  zmluvné poistné mot.voz.28.11.13-28.02.14  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  46.08,-
EUR
1117432013
  obj.330/2013 z 14.10.13
04.12.2013
  11/2013 monitoring médií  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1117442013
  obj.330/2013 z 14.10.13
04.12.2013
  12/2013 monitoring médií  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1117422013
  7024976
04.12.2013
  rozšírený internet 12/2013 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  104.64,-
EUR
1700752013
  1.zas.KZS P SAV
04.12.2013
  príspevok k ZPC-Valné zhromaždenie-BEREK  Ústav polymérov SAV
00586927
  350.00,-
EUR
1117542013
  obj.č.341/13 z 25.10.13
04.12.2013
  tlač stravných lístkov na rok 2014-  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  2942.16,-
EUR
1117402013
  Z367/93-1.1.1993
04.12.2013
  VaS 16.10.13-18.11.13 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  289.64,-
EUR
1117412013
  5894/03 z 16.9.2003
04.12.2013
  VaS 30.10.13-29.11.13 - Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.56,-
EUR
1117462013
  Zmluva účinnosť 9.2.13
04.12.2013
  odvysiel. 3 relácií o SAV-rádio rádio Best-4 fakt.  Slovak Media Consulting
46069984
  2495.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)