Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1100182013
  HP-0176/0660056/02
07.01.2013
  1/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  135.86,-
EUR
1100202013
  12009
07.01.2013
  1/2013-Dúbravská cesta  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  450.00,-
EUR
1100242013
  
07.01.2013
  Novoročný koncert 11.01.13  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  74.38,-
EUR
1100252013
  obj.č.266/12 z 22.11.12
07.01.2013
  doplatok k fa 1117322012-úprava umiest.kamer.syst.  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  0.60,-
EUR
1100192013
  701042012
07.01.2013
  1/2013-záloha -DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  5636.80,-
EUR
1100092013
  7024976
04.01.2013
  rozšírený internet 01.01.13-31.01.13-Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  94.04,-
EUR
1100102013
  Ú-SAV/LC/2002/02
04.01.2013
  servisná služba ver.obstar.- január 2013  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1100022013
  Z 9103341780 z 17.7.2007
03.01.2013
  zemný plyn 01.12.13-31.01.13 -Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1100032013
  Z č.3100324998
03.01.2013
  plyn 01.01.13-31.01.13-Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1100042013
  Z č.111383 z 19.11.2004
03.01.2013
  zemný plyn od 01.01.13-31.01.13-Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  415.00,-
EUR
1100052013
  Z 111384 z 19.11.2004
03.01.2013
  zemný plyn od 01.01.13-31.01.13-Royova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1239.00,-
EUR
1100062013
  Z č.111387 z 19.11.2004
03.01.2013
  zemný plyn 01.01.13-31.01.13-Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  321.00,-
EUR
1100072013
  Z 111388 z 19.11.2004
03.01.2013
  zemný plyn 01.01.13-31.01.13- ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  245.00,-
EUR
1100082013
  Z č.111385
03.01.2013
  zemný plyn 01.01.13-31.01.13-DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  126.00,-
EUR
1100012013
  
03.01.2013
  predpl publik.,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka 13  AJFA+AVIS s.r.o., Žilina
31602436
  49.50,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)