Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1100802013
  UVS/09/2013/JFF
16.01.2013
  poistenie ZPC-ČR-Túnyi-11.01.12-01.01.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.20,-
EUR
1100792013
  
16.01.2013
  vyúč.Finančného spravodajca za rok 2012  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  33.91,-
EUR
1100782013
  20601874549 z 12.6.09
16.01.2013
  tel.hovory 08.12.12-07.01.13  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  1918.42,-
EUR
1100732013
  367/93 z 1.1.1993
15.01.2013
  VaS od 23.11.12-19.12.12  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  280.75,-
EUR
1100742013
  V503070000
15.01.2013
  VaS od 10.10.12-09.01.13  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.16,-
EUR
1100752013
  obj.č,6/13 z 7.1.2013
15.01.2013
  potraviny NK  Iveta Škvareninová-IDEAL SERVI
34884548
  498.00,-
EUR
1100622013
  Z 3105034186 z 30.11.2004
14.01.2013
  vyúč.el.en 01.01.12-31.12.12-Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  19.33,-
EUR
1100632013
  Z 3105131771 z 30.11.2004
14.01.2013
  vyúč.el.en. 01.01.12-31.12.12-ZJ  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  34.21,-
EUR
1100642013
  3105171929
14.01.2013
  el.en.30.11.12-31.11.12-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  9.31,-
EUR
1100652013
  3105169208
14.01.2013
  vyúč.el.en. od 01.01.12-31.12.12-Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  252.74,-
EUR
1100662013
  3105171929
14.01.2013
  oprav.fakt.k fa 7220402770 -01.01.11-31.12.12-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  105.56,-
EUR
1100672013
  3105265666 z 25.11.2004
14.01.2013
  vyúč.el.en od 01.01.12-31.12.12-Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -1475.23,-
EUR
1100682013
  3105189687 z 30.11.2004
14.01.2013
  vyúč.el.en. od 01.01.12-31.12.12-Royova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -309.36,-
EUR
1100692013
  
14.01.2013
  vyúč.el.en.01.01.12-31.12.12-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  451.56,-
EUR
1100612013
  Z č.1026246 - 27.3.2009
14.01.2013
  internet-01/2013-DNV  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  66.28,-
EUR
1100702013
  Zml.o náj.neb.pries 2/13
14.01.2013
  prenájom nebyt.priestorov-Novoročný koncert  HM SR ,BA
00603481
  101.00,-
EUR
1100722013
  prihláška
14.01.2013
  školenie-ročné zúč.dane 2012-Badíková  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  45.00,-
EUR
1100602013
  Z 1206228-1
14.01.2013
  vyúč.el.en.19.08.12-31.12.12-Donovaly  SSE a.s., ŽILINA
36403008
  -1690.44,-
EUR
1100712013
  UVS/07/2013/JFF
14.01.2013
  ZPC-poistenie ČR-falťan,Rosová  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  12.40,-
EUR
1100572013
  
11.01.2013
  ref.cestov.príkaz Linus Michaeliho-akreditácie  TU KE- fakulta Ea Inf.,Košice
00397610
  52.00,-
EUR
1100552013
  Z 2892 z 27.6.1996
11.01.2013
  VaS od 01.12.12-22.12.12-DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  280.75,-
EUR
1100582013
  Z.č.80490
11.01.2013
  Novoročný koncert  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  57.18,-
EUR
1100562013
  
11.01.2013
  zver.inzercia-pomocná kuchárka do kuchyne  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  70.80,-
EUR
1700012013
  prihláška-platobný poukaz
11.01.2013
  školenie-povinnosť mzdovej účtov.2013  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  108.00,-
EUR
1100592013
  z 1.3.2007
11.01.2013
  Novoročný koncert  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  165.53,-
EUR
1150062013
  z 1.3.2007
11.01.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  675.66,-
EUR
1100532013
  Z120113394
11.01.2013
  vyúč.el.en.01.01.12-31.12.12-byt.č.603-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -12.78,-
EUR
1100542013
  Z140189997
11.01.2013
  vyúč.el.en.01.01.12-31.12.12-byt č.1-šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13.99,-
EUR
1100452013
  28.2.2007
10.01.2013
  telefóny Ú SAV 01.12.12-31.12.12  GTS Slovakia a.s., Bratislava
35795662
  332.26,-
EUR
1150052013
  Z z 23.04.07
10.01.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  227.28,-
EUR
1100482013
  obj.č.114/2012 z 14.6.12
10.01.2013
  pranie bielizne -kuchyňa  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  61.73,-
EUR
1100492013
  obj.č.114/2012 z 14.6.12
10.01.2013
  pranie bielizne -kuchyňa  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  73.82,-
EUR
1100502013
  obj.č.114/2012 z 14.6.12
10.01.2013
  pranie bielizne -kuchyňa  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  55.96,-
EUR
1100512013
  obj.č.114/2012 z 14.6.12
10.01.2013
  pranie bielizne -kuchyňa  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  12.40,-
EUR
1100522013
  obj.č.106/2012 z 31.5.12
10.01.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  124.60,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)