Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101002013
  Z 140189997 z 25.10.2007
22.01.2013
  el.en. od 01.01.13-31.01.13-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  11.05,-
EUR
1101042013
  obj.č.3/2013 z 7.1.2013
22.01.2013
  pranie bielizne -Šancova ul.  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  32.50,-
EUR
1101052013
  obj.č.3/2013 z 7.1.2013
22.01.2013
  pranie bielizne -kuchyňa  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  55.63,-
EUR
1101032013
  Dohoda č.1/2009
22.01.2013
  vuúč.energie 4.Q.2012-Dúbravská cesta  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  -988.16,-
EUR
1150142013
  z 1.11.06
22.01.2013
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  142.56,-
EUR
1101022013
  Z 1.11.06
22.01.2013
  NK -2013  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  47.52,-
EUR
1101012013
  Z 9103947720 z 12.1.2010
22.01.2013
  vyúč.el.en. od 19.11.12-31.12.12-Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.12,-
EUR
1100992013
  obj.č. 10/A/13 z 9.1.2013
21.01.2013
  moderovanie NK  Lenka Vavrinčíková, Bratislava
46232508
  600.00,-
EUR
1150132013
  Z č.15.3.2011
21.01.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  545.24,-
EUR
1100912013
  120113394 z 6.3.2009
21.01.2013
  el.en.01.01.13-31.01.13-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.93,-
EUR
1100922013
  Z-3105169208 z 30.11.2004
21.01.2013
  el.en.01.01.13-31.01.13-Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  73.39,-
EUR
1100932013
  Z-3105131771 z 30.11.2004
21.01.2013
  el.en.01.01.13-30.06.13-ZJ  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  190.26,-
EUR
1100942013
  Z-3105189687 z 30.11.2004
21.01.2013
  el.en.01.01.13-31.01.13-Royova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  123.68,-
EUR
1100952013
  Z-3106024848 z 30.11.2004
21.01.2013
  el.en.01.01.13-31.01.13-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4213.06,-
EUR
1100962013
  Z-3105034186 z 30.11.2004
21.01.2013
  el.en.od 01.01.13-31.01.13-Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.45,-
EUR
1100972013
  Z 3.11.2004
21.01.2013
  el.en.od 01.01.13-30.06.13-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7034.52,-
EUR
1100982013
  Z 3105171929 z 30.11.2004
21.01.2013
  el.en.od 01.01.13-30.06.13-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  39.64,-
EUR
1100902013
  3105265666 z 25.11.2004
18.01.2013
  el.en.od 01.01.13-31.01.13-Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1100862013
  Z 111385 z 19.11.2004
18.01.2013
  vyúč.zem.plynu od 19.11.12-31.12.12-DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  17.58,-
EUR
1100872013
  Z 111387 z 19.11.2004
18.01.2013
  vyúč.zem.plyn od 19.08.12-31.12.12-Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  235.36,-
EUR
1100882013
  Z 111388
18.01.2013
  vyúč.zem.plynu od 19.07.12-31.12.12-ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  319.20,-
EUR
1100892013
  Z 9103341780 z 17.7.07
18.01.2013
  vyúč.zem.plyn 19.07.12-31.12.12-Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -4.68,-
EUR
1100842013
  Z 111383 z 19.11.2004
17.01.2013
  vyúč.zem.plynu 19.08.12-31.12.12-Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  203.00,-
EUR
1100852013
  Z 111384 z 19.11.2004
17.01.2013
  vyúč.zem.plyn 19.08.12-31.12.12-Royova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  992.02,-
EUR
1150092013
  z 80490
17.01.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  117.03,-
EUR
1100822013
  objednávka inzercie
17.01.2013
  inzercia-riaditeľ-Arbor.Mlyňany,Ústav hudobnej ved  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  928.80,-
EUR
1150122013
  z 23.04.07
17.01.2013
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  100.80,-
EUR
1100812013
  274/2004 z 27.10.2004
17.01.2013
  likvidácia odpadov.vody a kalu-ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  166.66,-
EUR
1150082013
  Z č.15.3.2011
17.01.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  709.46,-
EUR
1150072013
  Z z 23.04.07
17.01.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  120.74,-
EUR
1150112013
  Z z 23.04.07
17.01.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  306.38,-
EUR
1100832013
  obj.č.0002/2013 z 7.1.13
17.01.2013
  príprava a realizácia-Novoročný koncert 2013  Okša -production
11769696
  1500.00,-
EUR
1150102013
  z 1.3.2007
17.01.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  667.28,-
EUR
1100762013
  Z-3106024848 z 30.11.04
16.01.2013
  vyúč.el.en.01.01.12-31.12.12-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  1711.84,-
EUR
1100772013
  Z.z.15.3.2011
16.01.2013
  potraviny-Novoročný koncert  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  281.13,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)