Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101332013
  Z č.111387 z 19.11.2004
04.02.2013
  zemný plyn 2/13-Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  311.00,-
EUR
1101342013
  Z 111388 z 19.11.2004
04.02.2013
  zemný plyn 2/13- ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  237.00,-
EUR
1101272013
  19/2013
01.02.2013
  vytv.webovej stránky  AZARA s.r.o., Žilina
45886814
  960.00,-
EUR
1101382013
  18/2013-23.1.2013
01.02.2013
  oprava chlad.boxu ZJ  SERVIS CHLAD.ZARIADE
32085265
  64.00,-
EUR
1150252013
  z 1.3.2007
31.01.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  747.83,-
EUR
1150222013
  z 23.04.07
31.01.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  99.60,-
EUR
1150232013
  z 23.04.07
31.01.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  226.80,-
EUR
1101252013
  Z367/93-1.1.1993
31.01.2013
  201212-170113 ZV vyúčt.VaS  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  171.94,-
EUR
1150242013
  CR z 7.1.13
31.01.2013
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  32.00,-
EUR
1150212013
  CR - 7.1.13
31.01.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  805.63,-
EUR
1101222013
  
30.01.2013
  Novor.koncert - potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  278.71,-
EUR
1101232013
  3/2013- 7.1.2013
30.01.2013
  ZJ pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  75.72,-
EUR
1101242013
  3/2013- 7.1.2013
30.01.2013
  ZJ pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  101.66,-
EUR
1101192013
  UVS/06/2013-6.1.2013
29.01.2013
  ubyt.MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  70.00,-
EUR
1101212013
  Z 12025112
29.01.2013
  I.Q.2013 podpora Softip  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1101202013
  15/2013
29.01.2013
  hlavičkový papier- tlač  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  25.20,-
EUR
1150202013
  Z č. 80490
29.01.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  120.08,-
EUR
1101142013
  Z 2892 - 27.6.1996
28.01.2013
  VaS Royova 071212-180113  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  54.42,-
EUR
1101152013
  Z 2377 - 11.9.1995
28.01.2013
  VaS Hroznová 201212-190113  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.16,-
EUR
1101162013
  Z 367/93-1.1.1993
28.01.2013
  VaS ÚSAV 231212-220113  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  50.47,-
EUR
1101172013
  13/2013-11.1.13
28.01.2013
  servis MV BA 807ST  PARTL Univerzal, BA
11893478
  520.70,-
EUR
1101182013
  12/2013-11.1.2013
28.01.2013
  servis MV BA 607XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  415.47,-
EUR
1150192013
  Z 600 z 31.03.2003
25.01.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  162.23,-
EUR
1150162013
  z 1.3.2007
25.01.2013
  doúčtovanie k fa 1150102013-potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  10.00,-
EUR
1101122013
  ZoD
25.01.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 1/13-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1101132013
  ZoD
25.01.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 1/13-Ú SAV,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1150172013
  
25.01.2013
  cestoviny  Prima-Ing.Alexander Somorjai
33780641
  126.00,-
EUR
1150182013
  Z č.15.3.2011
25.01.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  466.17,-
EUR
1101112013
  obj.č.17/2013 z 15.1.13
25.01.2013
  fréza snežná  AGF INVEST, s.r.o., Vráble
34117865
  999.00,-
EUR
1101102013
  prihláška
24.01.2013
  škol.-zákon o slobode infor.od 1.12.12-Boušková R.  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  45.00,-
EUR
1101092013
  obj.č.UVS/12/2013/MN
24.01.2013
  ZPC-Tunyi-Francúzsko-14.02.13-16.02.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  222.50,-
EUR
1101072013
  
23.01.2013
  tovar,PHM od 08.01.13-15.01.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  657.75,-
EUR
1150152013
  z 23.04.07
23.01.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  272.15,-
EUR
1101082013
  obj.č.16/13 z 14.1.2013
23.01.2013
  odstránenie rev.závad,výmena pošk.vleč.káblov-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  3956.40,-
EUR
1101062013
  z 2.1.2012
23.01.2013
  potraviny-NK  Orbánová Barbora, Bratislava
17517222
  611.38,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)