Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101592013
  3/2013
07.02.2013
  pranie bielizne Šancová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  20.76,-
EUR
1101602013
  114/2012
07.02.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  150.41,-
EUR
1101612013
  3/2013
07.02.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  101.54,-
EUR
1101622013
  3/2013
07.02.2013
  pranie bielizne DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  169.75,-
EUR
1101572013
  23/2013-29.1.13
07.02.2013
  repre predseda-Publikácie  Rušin Vojtech,RNDr.
36321561
  500.00,-
EUR
1101652013
  
07.02.2013
  repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  860.26,-
EUR
1101662013
  
07.02.2013
  tovar  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  109.58,-
EUR
1101522013
  ZoD účinná od 24.2.2012
06.02.2013
  1/2013 PR služby  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  3919.20,-
EUR
1101542013
  UVS/06/2013-8.1.13
06.02.2013
  stravné MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  105.60,-
EUR
1101512013
  
06.02.2013
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  371.70,-
EUR
1101552013
  Z1010053200
06.02.2013
  1/2013 tel.poplatky  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  549.46,-
EUR
1101532013
  27/2013-4.2.2013
06.02.2013
  PC na vrátnicu  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  282.00,-
EUR
1101352013
  Z 9103341780 z 17.7.2007
05.02.2013
  zemný plyn 2/13 -Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1101432013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
05.02.2013
  plyn záloha 2/2013-Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4194.00,-
EUR
1101452013
  Z1206228-1-30.11.04
05.02.2013
  záloha EE chata Donovaly 1-2/2013  SSE a.s., ŽILINA
36403008
  2394.00,-
EUR
1101392013
  7024976
05.02.2013
  rozšírený internet 2/2013 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  94.04,-
EUR
1101402013
  1623199/02-3.6.2002
05.02.2013
  1501-280213 Royova internet  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  4.31,-
EUR
1101442013
  Z 701.04
05.02.2013
  DNV teplo 2/2013  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2744.19,-
EUR
1101482013
  *0750901202
05.02.2013
  3/2013-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.27,-
EUR
1101492013
  *0750901102
05.02.2013
  3/2013-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  139.46,-
EUR
1101502013
  *0750901002
05.02.2013
  3/2013-byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  146.69,-
EUR
1101412013
  Z -30.7.2009
05.02.2013
  1/2013 upratovanie  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1101462013
  HP-0176/06630564/02
05.02.2013
  2/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1101472013
  HP-0176/0660056/02
05.02.2013
  2/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  135.86,-
EUR
1101422013
  Dohoda1/2009,D2/2013
05.02.2013
  2/2013-Dúbravská cesta  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  450.00,-
EUR
1190012013
  308/2012-12.12.2012
04.02.2013
  Softip Profit HDD  DATALAN a.s.,Bratislava
35810734
  2186.02,-
EUR
1150272013
  Z č.15.3.2011
04.02.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  704.24,-
EUR
1101282013
  5/2013-7.1.2013
04.02.2013
  revízie komínov-ÚSAV a ubytovne  GULIKA Peter,Bratislava
11884126
  148.00,-
EUR
1101372013
  obj.8/2013 -7.1.2013
04.02.2013
  1/2013 monitoring médií  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1150262013
  CR - 7.1.13
04.02.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  725.42,-
EUR
1101362013
  Ú-SAV/LC/2002/02
04.02.2013
  servis ver.obstar.- 2/ 2013  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1101292013
  Z č.3100324998
04.02.2013
  plyn 2/13-Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1101302013
  Z č.111383 z 19.11.2004
04.02.2013
  zemný plyn od 2/13-Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  402.00,-
EUR
1101312013
  Z 111384 z 19.11.2004
04.02.2013
  zemný plyn od 2/13-Royova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1201.00,-
EUR
1101322013
  Z č.111385
04.02.2013
  zemný plyn 2/13-DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  123.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)