Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101912013
  Z4A00/2523
12.02.2013
  poštovné 01/13  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  615.40,-
EUR
1101872013
  Z-3106024848 z 30.11.2004
12.02.2013
  el.en.01.02.13-28.02.13-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4213.06,-
EUR
1101882013
  Z 140189997 z 25.10.2007
12.02.2013
  el.en. od 01.02.13-28.02.13-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  11.05,-
EUR
1101892013
  Z-3105169208 z 30.11.2004
12.02.2013
  el.en.01.02.13-28.02.13-Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  73.39,-
EUR
1101902013
  Z-3105034186 z 30.11.2004
12.02.2013
  el.en.od 01.02.13-28.02.13-Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.45,-
EUR
1101852013
  120113394 z 6.3.2009
11.02.2013
  el.en.01.02.13-28.02..13-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.93,-
EUR
1101842013
  28.2.2007
11.02.2013
  telefóny Ú SAV 01.11.13-31.01.13  GTS Slovakia a.s., Bratislava
35795662
  407.81,-
EUR
1101832013
  mluva z 9.1.2013
11.02.2013
  PR služby 1/2013  Mgr.Juraj Broš
46897941
  450.00,-
EUR
1150322013
  Z z 11.2.13
11.02.2013
  potraviny  PRIMA s.r.o. , Bratislava
35944081
  189.00,-
EUR
1150332013
  CR z 8.1.13
11.02.2013
  potraviny  Orbánová Barbora, Bratislava
17517222
  98.51,-
EUR
1101862013
  zo zákona
11.02.2013
  RTVS konc.popl. 2013  RTVS s.r.o.,Bratislava
36857432
  955.92,-
EUR
1150302013
  z 1.3.2007
08.02.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  1056.64,-
EUR
1101722013
  11/2013-11.1.13
08.02.2013
  SNEM SAV občerstvenie  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  118.50,-
EUR
1101732013
  10/2013- 9.1.2013
08.02.2013
  SNEM SAV obedy  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  190.96,-
EUR
1101752013
  3105265666-25.11.2004
08.02.2013
  2/13 EE Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1150312013
  z 23.04.07
08.02.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  246.70,-
EUR
1150292013
  z 23.04.07
08.02.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  345.78,-
EUR
1101742013
  Z 301.121-29.11.1999
08.02.2013
  OLO 1/2013  HM SR ,BA
00603481
  1154.66,-
EUR
1101812013
  obj.č.28/2013 z 4.2.13
08.02.2013
  CANON laserový fax-podateľňa  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  295.72,-
EUR
1101822013
  
08.02.2013
  platba kartou  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  1425.56,-
EUR
1150282013
  z 80490
08.02.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  251.09,-
EUR
1101772013
  Z 337/04 z 28.4.2004
08.02.2013
  ZV-01.01.13-02.01.13,03.01.13-31.01.13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  89.05,-
EUR
1101782013
  Z 337 z 28.4.2004
08.02.2013
  ZV-01.01.13-02.01.13,03.01.13-31.01.13-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.11,-
EUR
1101792013
   1485/02 z 20.06.2002
08.02.2013
  ZV 01.01.13-02.01.13,03.01.13-31.01.13-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.94,-
EUR
1101802013
  Z 1485/02 z 20.06.2002
08.02.2013
  ZV 01.01.13-02.01.13,03.01.13-31.01.13-ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.04,-
EUR
1101762013
  5894/03 z 16.9.2003
08.02.2013
  VaS 0201-010213 Jask.rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  19.75,-
EUR
1101562013
  277/12
07.02.2013
  pracovné odevy  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  94.00,-
EUR
1101672013
  záv.prihláška
07.02.2013
  školenie Rosová  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  45.00,-
EUR
1101682013
  záv.prihláška
07.02.2013
  školenie Rosová  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  45.00,-
EUR
1101692013
  záv.prihláška
07.02.2013
  školenie Rosová,Boušková  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  106.00,-
EUR
1101702013
  záv.prihláška
07.02.2013
  školenie Rosová,Boušková  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  106.00,-
EUR
1101632013
  
07.02.2013
  PHM 16.1.31.1.2013  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  569.62,-
EUR
1101642013
  22/2013-29.1.13
07.02.2013
  údržba kopír.strojov  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  294.24,-
EUR
1101582013
  UVS15/2013-1.2.2013
07.02.2013
  ZPC Ježová poistenie  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.20,-
EUR
1101712013
  30/2013-5.2.13
07.02.2013
  kancel.stolička  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  196.56,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)