Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102212013
  ZoD
25.02.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 2/13-Ú SAV,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1102162013
  prihláška
22.02.2013
  školenie-Zákon o ochrane osob.údajov-Ambrožová  PRINCIPIUM s.r.o.
35767111
  48.00,-
EUR
1102152013
  objednávka inzercie
22.02.2013
  inzercia-riaditeľ-astronom.ústav Tatranská Lom.  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  540.00,-
EUR
1102142013
  
22.02.2013
  HN-4 ks od 02.04.13-30.06.13  ECOPRESS a.s., Bratislava
31333524
  186.00,-
EUR
1102172013
  obj.č.30/2013 z 5.2.13
22.02.2013
  kanc.stolička LUX 11,RET s područkami-Fundárek  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  117.72,-
EUR
1102122013
  obj.č.36/13 z 15.2.2013
21.02.2013
  tonery  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  540.36,-
EUR
1102112013
  
21.02.2013
  PHM 01.02.13-14.02.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  499.79,-
EUR
1150362013
  z 80490
21.02.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  194.37,-
EUR
1150352013
  z 1.11.06
21.02.2013
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  142.56,-
EUR
1800032013
  UVS/24/2013/DS
21.02.2013
  tlmočenie počas rokovania-DS  Agentúra VKM, s.r.o.
35736763
  556.80,-
EUR
1800022013
  UVS/20/2012/DS
21.02.2013
  rokovanie-ubytov a strav.-DS-13.2.13-14.2.13  Úrad vlády Slov.repub.
00151513
  2037.82,-
EUR
1150342013
  Z č.15.3.2011
21.02.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  1090.07,-
EUR
1102132013
  UVS/22/2013/JFF
21.02.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  35.00,-
EUR
1102082013
  3/2013
20.02.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  75.34,-
EUR
1102092013
  3/2013
20.02.2013
  pranie bielizne Šancová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  7.90,-
EUR
1102102013
  4/2013
20.02.2013
  pranie bielizne DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  119.08,-
EUR
1102052013
  UVS/14/2013/JB
19.02.2013
  ZPC-Barančík-Japonsko-M-ERANET-23.02.13-02.03.13  PAXTOUR Slovakia s.r.o.
45309345
  789.23,-
EUR
1102042013
  Z 2892 z 27.6.1996
19.02.2013
  VaS od 19.01.13-07.02.13-Royova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  2.20,-
EUR
1102072013
  prihláška
19.02.2013
  škol.-malá Novela zákona o ver.obst.-Jakubičková  PROEKO BA, Bratislava 48
35900831
  59.00,-
EUR
1102062013
   VII.zasadnutie KCS
19.02.2013
  ZPC-príspevok na cestu-Sedlák-USA  Filozofický ústav SAV
00166995
  600.00,-
EUR
1700032013
  
18.02.2013
  ref.cest.príkaz-SNEM-NK-Košice-Sedlák  Ústav experim. onkológie SAV
00166642
  103.75,-
EUR
1800012013
  
18.02.2013
  ref.ZPC-Belgicko-Oszlányi-Dunaj.strat.  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  997.35,-
EUR
1700022013
  UVS/305/2012/MN
15.02.2013
  zahr.hosť-MAD  Geofyzikálny ústav SAV
00586935
  424.50,-
EUR
1102032013
  prihláška
15.02.2013
  škol.-význam.zmeny o ver.obst.-Boušková R.,J.,Kone  PROEKO BA, Bratislava 48
35900831
  177.00,-
EUR
1102002013
  274/2004 z 27.10.2004
15.02.2013
  likvidácia odpadov.vody a kalu-ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  179.26,-
EUR
1102012013
  5.93981-4.7.2002
15.02.2013
  tel.popl. 08.01.13-07.02.13  T-Mobile Slovensko a
35705019
  1893.70,-
EUR
1102022013
  obj.č.21/2013 z 29.1.13
15.02.2013
  školenie vodičov  GEMEINER-AUTOŠKOLA
17502870
  90.00,-
EUR
1101982013
  Z č.1026246 - 27.3.2009
14.02.2013
  internet-02/2013-DNV  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  68.46,-
EUR
1101992013
  Z z 1.2.2013
14.02.2013
  odmena za propagáciu mena a loga SAV  Mestská časť Bratislava-Petrža
00603201
  600.00,-
EUR
1101922013
  701042012
13.02.2013
  vyúč.tepla 1/2013-DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -2609.28,-
EUR
1101942013
  obj.č.3/2013 z 7.1.13
13.02.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  89.66,-
EUR
1101952013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
13.02.2013
  pranie bielizne-Jaskov rad  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  112.09,-
EUR
1101962013
  obj.č.3/2013 z 7.1-13
13.02.2013
  pranie bielizne -kuchyňa  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  58.36,-
EUR
1101972013
  obj.č.3/13 z 7.1.2013
13.02.2013
  pranie bielizne-Ú SAV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  5.60,-
EUR
1101932013
  Z 1.4./1997
13.02.2013
  01/13-údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)