Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102442013
   1485/02 z 20.06.2002
04.03.2013
  ZV 01.02.13-28.02.13-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  10.86,-
EUR
1102452013
  Z 1485/02 z 20.06.2002
04.03.2013
  ZV 01.02.13-28.02.2013--ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.70,-
EUR
1102462013
  Z 337/04 z 28.4.2004
04.03.2013
  ZV-01.02.13-28.02.13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  80.38,-
EUR
1102472013
  Z 337 z 28.4.2004
04.03.2013
  ZV-01.02.13-28.02.13-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.03,-
EUR
1102582013
  ZoD účinná od 24.2.2012
04.03.2013
  2/2013 PR služby  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  3919.20,-
EUR
1102562013
  39/2013 z 15.2.2013
04.03.2013
  zasadnutie SNEMU-19.2.2013  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  138.30,-
EUR
1102592013
  29/2013/VA/V
04.03.2013
  tlač-posterov-výstava Kamenár 2013  DOUBLE P s.r.o., Bratislava 2
31384641
  828.00,-
EUR
1102412013
  prihláška
01.03.2013
  školenie-rozvoj osobného potenciálu-Waclaveková  Agentúra J&T Manažment, s.r.o
35817097
  121.46,-
EUR
1102432013
  mluva z 9.1.2013
01.03.2013
  PR služby 2/2013  Mgr.Juraj Broš
46897941
  450.00,-
EUR
1102422013
  obj.č.29/13 z 5.2.2013
01.03.2013
  oprava elektr.kotla -ZJ  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  410.06,-
EUR
1102402013
  na základe objednávky
28.02.2013
  inzercia .prac.ponuky-sam.odb.ref.-ETO  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  82.80,-
EUR
1102382013
  Z 367/93 z 1.1.1993
28.02.2013
  VaS od 23.01.13.-22.02.13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  50.47,-
EUR
1102392013
  obj.č.26/13 z 4.2.2013
28.02.2013
  komplexná údržba kopír.stroja-kanc.7-Ú SAV  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  95.40,-
EUR
1102372013
  
27.02.2013
  ref.nákl.-komisia Vega-Borsík  Matematický ústav SAV
00166791
  58.06,-
EUR
1102342013
  Z 2892 z 27.6.1996
27.02.2013
  VaS od 23.12.12 - 28.01.2013 DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  341.68,-
EUR
1102352013
  Z 2377 - 11.9.1995
27.02.2013
  VaS Hroznová 20.01.13-19.02.13  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.16,-
EUR
1102362013
  obj.č.37/13 z 15.2.2013
27.02.2013
  renovácia tonerov HP  PROLINK s.r.o.
36407968
  966.60,-
EUR
1102282013
  Z 701.04
26.02.2013
  DNV teplo 3/2013  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2642.78,-
EUR
1800042013
  ÚVS/23/2013/DS
26.02.2013
  poskyt.služby dňa 14.2.2013-Bôrik-DS  Contest s.r.o.
36829650
  267.48,-
EUR
1800052013
  UVS/30/2013/VA/DS
26.02.2013
  hlasovacie tabuľky na zasadnutie-DS-11.2.13  Mr.Design, s.r.o.
17313422
  199.92,-
EUR
1102312013
  Dohoda1/2009,D2/2013
26.02.2013
  3/2013-Dúbravská cesta  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  450.00,-
EUR
1102322013
  platobný poukaz
26.02.2013
  Daň z nehnut. 2013 chata-SENEC  MESTO SENEC
00305065
  184.79,-
EUR
1102262013
  HP-0176/06630564/02
26.02.2013
  3/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1102272013
  HP-0176/0660056/02
26.02.2013
  3/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  135.86,-
EUR
1102232013
  *0750901202
26.02.2013
  4/2013-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.27,-
EUR
1102242013
  *0750901102
26.02.2013
  4/2013-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  139.46,-
EUR
1102252013
  *0750901002
26.02.2013
  4/2013-byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  146.69,-
EUR
1102292013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
26.02.2013
  plyn 3/2013-Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  3816.00,-
EUR
1102302013
  Z.9103891839 z 24.11.2006
26.02.2013
  vyúčt.plynu od 01.01.2013-31.01.2013  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  274.40,-
EUR
1700042013
  ÚVS/21/2013/JFF
26.02.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  36.00,-
EUR
1102222013
  
26.02.2013
  vyúčtov.predplatné Zz .za rok 2012  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  111.24,-
EUR
1102332013
  UVS/27/2013/wek
26.02.2013
  ZPC-Pastorek-Belgicko  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  583.00,-
EUR
1102182013
  
25.02.2013
  plakety kaligraf.písmom-tempera  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  14.00,-
EUR
1102192013
  obj.č.35/13 z 12.2.2013
25.02.2013
  odstránenie rev.závad.-mont.osv.-DNV,Ú SAV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  11472.00,-
EUR
1102202013
  ZoD
25.02.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 2/13-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)