Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102672013
  Z1010053200
06.03.2013
  2/2013 tel.poplatky  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  542.93,-
EUR
1102662013
  Z -30.7.2009
06.03.2013
  2/2013 upratovanie  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1102682013
  obj.č.3/2013 z 7.1.13
06.03.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  62.80,-
EUR
1102692013
  obj.č.3/2013 z 7.1.13
06.03.2013
  pranie bielizne Šancová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  9.29,-
EUR
1102702013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
06.03.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  86.18,-
EUR
1102712013
  obj.č.40/13 z 15.2.2013
06.03.2013
  oprava práčky-DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  53.48,-
EUR
1102722013
  
06.03.2013
  oprava pračky DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  41.00,-
EUR
1150412013
  z 1.3.2007
05.03.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  206.36,-
EUR
1150422013
  z 1.3.2007
05.03.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  336.82,-
EUR
1150432013
  z 1.3.2007
05.03.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  329.03,-
EUR
1150442013
  z 1.3.2007
05.03.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  507.38,-
EUR
1150482013
  z 23.04.07
05.03.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  328.39,-
EUR
1150492013
  z 23.04.07
05.03.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  350.75,-
EUR
1150502013
  z 23.04.07
05.03.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  190.87,-
EUR
1150462013
  Z č.15.3.2011
05.03.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  565.65,-
EUR
1150472013
  Z č.15.3.2011
05.03.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  882.68,-
EUR
1150372013
  z 80490
05.03.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  297.89,-
EUR
1150382013
  z 80490
05.03.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  159.40,-
EUR
1150512013
  z 1.11.06
05.03.2013
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  142.56,-
EUR
1150452013
  CR z 7.1.13
05.03.2013
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  32.00,-
EUR
1150392013
  CR - 7.1.13
05.03.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1253.96,-
EUR
1150402013
  CR - 7.1.13
05.03.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  928.55,-
EUR
1102612013
  1623199/02-3.6.2002
05.03.2013
  01.03.2013-28.02.2014 Royova internet  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  401.45,-
EUR
1102622013
  7024976
05.03.2013
  rozšírený internet 3/2013 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  94.04,-
EUR
1102632013
  Z 0004317713/02 z 1.6.02
05.03.2013
  internet rozšírený 15.02.2013-30.06.2013-Hroznova  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  4.90,-
EUR
1102602013
  UVS/28/2013/VA
04.03.2013
  výstava-Kamenár 2013  EXPO CENTER a.s., Trenčín
31412581
  2306.64,-
EUR
1102572013
  obj.č.24/13 z 31.1.13
04.03.2013
  Výročný seminár 1 odd.-evaluácie 25.2.13-26.2.13  Kongresové centrum Smolenice
42159580
  1996.15,-
EUR
1102552013
  Ú-SAV/LC/2002/02
04.03.2013
  servis ver.obstar.- 3/ 2013  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1102482013
  Z č.111383 z 19.11.2004
04.03.2013
  zemný plyn od 3/13-Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  379.00,-
EUR
1102492013
  Z 9103341780 z 17.7.2007
04.03.2013
  zemný plyn 3/13 -Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1102502013
  Z 111384 z 19.11.2004
04.03.2013
  zemný plyn od 3/13-Royova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1132.00,-
EUR
1102512013
  Z č.111385
04.03.2013
  zemný plyn 3/13-DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  116.00,-
EUR
1102522013
  Z č.111387 z 19.11.2004
04.03.2013
  zemný plyn 3/13-Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  294.00,-
EUR
1102532013
  Z 111388 z 19.11.2004
04.03.2013
  zemný plyn 3/13- ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  224.00,-
EUR
1102542013
  Z č.3100324998
04.03.2013
  plyn 3/13-Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)