Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1118132013
  platba kartou
10.12.2013
  repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  240.14,-
EUR
1117982013
  zmluva
09.12.2013
  vianočný koncert  Orbánová Barbora, Bratislava
17517222
  122.46,-
EUR
1118012013
  obj.č.360/13 z 19.11.13
09.12.2013
  rozšírenie licencie doch.systému z 250 na 300 užív  Techniserv s.r.o.
35763124
  411.02,-
EUR
1118002013
  obj.č.362/13 z 19.11.13
09.12.2013
  zasadnutie P SAV 4.12.13-.5.12.13-Smolenice  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  230.69,-
EUR
1117922013
  
09.12.2013
  vyúčt.EE 11/2013 Dúbr.býv.SÚZ  ZSE distribúcia
36361518
  53311.52,-
EUR
1152652013
  Z č.15.3.2011
09.12.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  960.08,-
EUR
1152642013
  Z 80490-12.12.05
09.12.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  221.88,-
EUR
1117972013
  Z1010053200
09.12.2013
  11/2013  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  571.49,-
EUR
1117942013
  1010053202
09.12.2013
  tel.hov.11/2013-SÚZ  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  348.26,-
EUR
1117912013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
09.12.2013
  vyúč.plynu 11/2013  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  466.00,-
EUR
1117852013
  Z 1485/02 z 20.06.2002
09.12.2013
  ZV 11/2013--ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  49.96,-
EUR
1117862013
   1485/02 z 20.06.2002
09.12.2013
  ZV 11/2013-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  10.86,-
EUR
1117872013
  Z 337/04 z 28.4.2004
09.12.2013
  ZV-11/13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  85.80,-
EUR
1117882013
  Z 337 z 28.4.2004
09.12.2013
  ZV-11/2013-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.12,-
EUR
1117892013
  OM00012795
09.12.2013
  VaS a zrážky 11/13 - SÚZ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7321.92,-
EUR
1117902013
  OM00012793
09.12.2013
  VaS 11/13 - SÚZ-Lamačská cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6999.89,-
EUR
1118092013
  obj.č.388/13 z 03.12.13
09.12.2013
  oprava brzdov.servera-PEUGEOT BA 807 ST  PARTL Univerzal, BA
11893478
  482.24,-
EUR
1118042013
  5.zasad.PSAV
09.12.2013
  ref.ZPC Poľsko Majláthová  Parazitologický ústav SAV
00586951
  97.50,-
EUR
1118022013
  
09.12.2013
  ref.cest.výd.- medz.výstava Slovedica  Parazitologický ústav SAV
00586951
  373.49,-
EUR
1118032013
  PSAV 6.zasad.
09.12.2013
  ref.ZPC Dusza Maďarsko  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  168.97,-
EUR
1118072013
  UVS/203/2013 - 2.9.13
09.12.2013
  ubytov.ZH MAD  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  64.51,-
EUR
1118082013
  UVS/203/2013 - 2.9.13
09.12.2013
  ubytov.ZH MAD  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  85.80,-
EUR
1118062013
  UVS/94/2013 6.5.13
09.12.2013
  stravné MAD  Matematický ústav SAV
00166791
  1901.34,-
EUR
1117932013
  
09.12.2013
  refun.cestov.nákladov-komisia VEGA  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  96.44,-
EUR
1117822013
  
09.12.2013
  Zbierka zákonov- preddavok-2014  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  225.72,-
EUR
1117832013
  
09.12.2013
  Finančný spravodajca-preddavok-2014  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  59.94,-
EUR
1117842013
  
09.12.2013
  Personálny a mzdový por.,práca a mzdy-predd.-2014  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  119.11,-
EUR
1117962013
  obj.č.379/13 z 27.11.13
09.12.2013
  kancel.stoličky 3 ks-odbor kontroly  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  498.96,-
EUR
1117952013
  
09.12.2013
  PHM - 18.11.13-29.11.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  1213.54,-
EUR
1152662013
  CRO- 7.1.13
09.12.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  790.24,-
EUR
1118052013
  UVS 253/2013 FF
09.12.2013
  stravné MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  195.30,-
EUR
1117992013
  PZ č.8080096974
09.12.2013
  vyúč.poist.22.08.13-28.02.14-vozidlá prev. Dúbr.  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  -143.55,-
EUR
1117712013
  UVS/36/2013/FF
06.12.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  390.60,-
EUR
1117762013
  UVS/278/2013/JFF
06.12.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  279.00,-
EUR
1117752013
  UVS/260/2013/KRI
06.12.2013
  stravné,ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  302.85,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)