Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102972013
  Príkaz OMS SAV
14.03.2013
  ročné zahraničné poistenie 2013-Slušný  Europäische Reiseversich., BA
36681512
  80.00,-
EUR
1102982013
  Príkaz OMS SAV
14.03.2013
  ročné zahraničné poistenie 2013-Martiniak  Europäische Reiseversich., BA
36681512
  80.00,-
EUR
1102992013
  obj.č.3/13 z 7.1.2013
14.03.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  129.93,-
EUR
1102952013
  obj.č.42/13 z 26.2.2013
13.03.2013
  hlavičkový papier- tlač- Ú SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  126.00,-
EUR
1102922013
  Z367/93-1.1.1993
13.03.2013
  VaS 18.1.13-26.2.13-ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  405.95,-
EUR
1102932013
  Z 2892 z 27.6.1996
13.03.2013
  VaS od 29.01.13 - 26.02.2013 DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  373.04,-
EUR
1102942013
  5894/03 z 16.9.2003
13.03.2013
  VaS 0202-010313 Jask.rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  19.75,-
EUR
1102892013
  Z4A00/2523
12.03.2013
  poštovné 02/13  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  476.45,-
EUR
1102902013
  UVS/11/2011/FF
12.03.2013
  refun.ubytov.zahr.hosťa-MAD  Penzión "Čierna pani", Martin
30498473
  54.00,-
EUR
1102912013
  UVS/11/2011/FF
12.03.2013
  refun.ubytov.zahr.hosťa-MAD  Penzión "Čierna pani", Martin
30498473
  81.00,-
EUR
1150582013
  z 23.04.07
12.03.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  394.49,-
EUR
1102842013
  701042012
11.03.2013
  vyúč.tepla 2/2013-DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  919.66,-
EUR
1102852013
  28.2.2007
11.03.2013
  telefóny Ú SAV 01.02.13-28.02.13  GTS Slovakia a.s., Bratislava
35795662
  351.23,-
EUR
1102862013
  obj.č,43/13 z 27.2.2013
11.03.2013
  zasadnutie SNEMU-5.3.2013  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  105.30,-
EUR
1102782013
  120113394 z 6.3.2009
11.03.2013
  el.en.01.03.13-31.03.13-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.93,-
EUR
1102792013
  Z-3106024848 z 30.11.2004
11.03.2013
  el.en.01.03.13-31.03.13-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4213.06,-
EUR
1102802013
  Z-3105034186 z 30.11.2004
11.03.2013
  el.en.od 01.03.13-31.03.13-Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.45,-
EUR
1102812013
  Z-3105169208 z 30.11.2004
11.03.2013
  el.en.01.03.13-31.03.13-Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  73.39,-
EUR
1102822013
  Z 140189997 z 25.10.2007
11.03.2013
  el.en. od 01.03.13-31.03.13-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  11.05,-
EUR
1102882013
  obj.č.29/13 z 5.2.2013
11.03.2013
  oprav el.vedenia -Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  732.90,-
EUR
1102832013
  Z.9103891839 z 24.11.2006
11.03.2013
  vyúčt.plynu od 01.02.2013-28.02.2013  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  895.68,-
EUR
1102872013
  Z 1.4./1997
11.03.2013
  02/13-údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1102762013
  
08.03.2013
  PHM 18.02.13-27.02.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  394.68,-
EUR
1102752013
  obj.8/2013 -7.1.2013
08.03.2013
  2/2013 monitoring médií  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1150522013
  Z 600 z 31.03.2003
08.03.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  67.92,-
EUR
1150532013
  Z 600 z 31.03.2003
08.03.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  202.97,-
EUR
1102772013
  Z 301.121-29.11.1999
08.03.2013
  OLO 2/2013  HM SR ,BA
00603481
  976.82,-
EUR
1150542013
  z 1.3.2007
08.03.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  540.22,-
EUR
1150562013
  Z č.15.3.2011
08.03.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  379.62,-
EUR
1150572013
  Z č.15.3.2011
08.03.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  539.70,-
EUR
1150552013
  z 23.04.07
08.03.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  330.65,-
EUR
1102742013
  
07.03.2013
  platba kartou  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  469.17,-
EUR
1102732013
  
07.03.2013
  refund.nákl.cestov.príkaz-komisia Vega-Kentoš  Spoločenskovedný ústav SAV
00111597
  70.00,-
EUR
1102642013
  
06.03.2013
  refund.cestov.príkaz- komisia Vega-Salaj  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  14.60,-
EUR
1102652013
  
06.03.2013
  refund.cestov.príkaz- komisia Vega-Hajduch  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  13.20,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)