Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1103232013
  
20.03.2013
  NK -COSPAR 2013  COSPAR
7630066109
  4266.00,-
EUR
1103292013
  
20.03.2013
  NK IUCr. 2013  IUCr.-France
6500240240
  1227.70,-
CHF
1103182013
  
20.03.2013
  NK - DIVERSITAS 2013  DIVERSITAS
012016138
  1020.00,-
EUR
1103162013
  
20.03.2013
  NK - ESF 2013  ESF, France
00761720
  12543.71,-
EUR
1103252013
  
20.03.2013
  NK -IUHPS 2013  IUHPS
  186.50,-
EUR
1103192013
  
20.03.2013
  NK - ICSU 2013  ICSU
00002007
  5253.00,-
EUR
1103272013
  
20.03.2013
  NK -IUGG 2013  IUGG
00002643
  1429.23,-
USD
1103282013
  
20.03.2013
  NK -IGU 2013  IGU
061000104
  386.28,-
USD
1103262013
  
20.03.2013
  NK -IAU 2013  IAU
00003685
  2750.00,-
EUR
1103172013
  
20.03.2013
  NK - UAI 2013  UAI
578474856
  854.00,-
EUR
1103302013
  
20.03.2013
  Pravda,SME II.Q.2013  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  566.70,-
EUR
1150632013
  z 1.3.2007
19.03.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  462.08,-
EUR
1150642013
  z 1.3.2007
19.03.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  615.42,-
EUR
1103062013
  3105265666-25.11.2004
19.03.2013
  3/13 EE Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1103042013
  Z č.1026246 - 27.3.2009
19.03.2013
  internet-03/2013-DNV  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  56.30,-
EUR
1103132013
  3/2013
19.03.2013
  pranie kuchyňa  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  72.94,-
EUR
1150602013
  Z - 23.4.07
19.03.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  270.96,-
EUR
1150612013
  Z - 23.4.07
19.03.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  243.94,-
EUR
1150622013
  Z - 23.4.07
19.03.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  761.52,-
EUR
1150662013
  Z č.15.3.2011
19.03.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  668.57,-
EUR
1150652013
  CR - 8.1.13
19.03.2013
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  32.00,-
EUR
1150592013
  z 80490
19.03.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  172.17,-
EUR
1103112013
  
19.03.2013
  medz.výstava Kamenár 2013  Arborétum Mlyňany SAV
00166677
  1263.92,-
EUR
1103122013
  
19.03.2013
  výstava - ref.ubytovania  Geologický ústav SAV
00586943
  139.21,-
EUR
1103082013
  
19.03.2013
  komisia Vega  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  67.40,-
EUR
1103092013
  
19.03.2013
  komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  92.44,-
EUR
1103102013
  UVS/38/2013-12.3.13
19.03.2013
  ZPC Ježová-poistenie  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.20,-
EUR
1103072013
  274/2004 z 27.10.2004
18.03.2013
  likvidácia odpadov.vody a kalu-ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1103052013
  1026246-27.3.09
18.03.2013
  3/2013 DNV paušál  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1103032013
  účasť SAV na výstave
15.03.2013
  ubytovanie v penzione Bystrina-  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  52.38,-
EUR
1103022013
  Z.č.701.04.2010
15.03.2013
  DNV vyúč.fakt.teplo ÚKa TÚV 01/12-12/12  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -17770.28,-
EUR
1190022013
  ZoD zo dňa 21.2.2013
15.03.2013
  zatepl.strechy objekt Chen.ústav SAV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  19014.54,-
EUR
1103012013
  Z 9103341780 z 17.7.07
15.03.2013
  oprav.fa.vyúč.190712-311212-Šancová/k f 7413813799  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -1.72,-
EUR
1103002013
  5.93981-4.7.2002
15.03.2013
  tel.popl. 08.02.13-07.03.13  T-Mobile Slovensko a
35705019
  1852.73,-
EUR
1102962013
  obj.č.38/2013 z 15.2.13
14.03.2013
  kanc.stolička LUX 11,područky - I.oddelenie  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  117.72,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)