Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1103602013
  obj.č.3/2013 z 7.1.13
27.03.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  83.48,-
EUR
1103552013
  600/MO186 z 31.3.2013
27.03.2013
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  394.92,-
EUR
1103532013
  Z 2377 - 11.9.1995
27.03.2013
  VaS Hroznová 20.02.13-19.03.13  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.16,-
EUR
1103542013
  Z 2892 z 27.6.1996
27.03.2013
  VaS od 08.02.13-05.03.13-Royova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  19.75,-
EUR
1103522013
  obj.č.34/13 z 11.2.2013
26.03.2013
  školenie Stará Lesná 17.3.13-20.3.13-doprava  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  3321.89,-
EUR
1103432013
  *0750901202
25.03.2013
  5/2013-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.27,-
EUR
1103442013
  *0750901102
25.03.2013
  5/2013-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  139.46,-
EUR
1103452013
  *0750901002
25.03.2013
  5/2013-byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  146.69,-
EUR
1103362013
  ZOD z 19.9.2007
25.03.2013
  právne služby-patenty- 1/2013  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1103372013
  ZOD z 19.9.2007
25.03.2013
  právne služby-patenty- 2/2013  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1103502013
  Dohoda1/2009,D2/2013
25.03.2013
  4/2013-Dúbravská cesta  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  450.00,-
EUR
1103382013
  obj.č,54/13 z 18.3..2013
25.03.2013
  zasadnutie SNEMU-19.03.2013  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  111.90,-
EUR
1103392013
  obj.č,55/13 z 18.3..2013
25.03.2013
  zasadnutie SNEMU-19.03.2013  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  190.96,-
EUR
1103462013
  HP-0176/06630564/02
25.03.2013
  4/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1103472013
  HP-0176/0660056/02
25.03.2013
  4/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  135.86,-
EUR
1103412013
  obj.č.33/13 z 11.2.13
25.03.2013
  prednáška odborný seminár- 18.3.2013-škol. Stará L  Vladimír Pirošík Judr.
37590286
  300.00,-
EUR
1103482013
  Z 701.04
25.03.2013
  DNV teplo 4/2013  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2310.90,-
EUR
1103422013
  Z2-857-009424 z 21.9.2009
25.03.2013
  poist.za poist.mot-voz.-PEUGEOT 508-25.3.13-31.13  QBE
36855472
  390.13,-
EUR
1103492013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
25.03.2013
  plyn 4/2013-Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1762.00,-
EUR
1103512013
  obj.č.45/13 z 1.3.2013
25.03.2013
  vyhotov.vizitiek-Majková  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  58.80,-
EUR
1103402013
  
25.03.2013
  refundácia nákladov-komisia VEGA  Ú ekológie lesa SAV,Zvolen
00679071
  96.31,-
EUR
1700052013
  ÚVS/51/2013/JFF
22.03.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  111.60,-
EUR
1103342013
  
22.03.2013
  Zbierka zákonov- 2 preddavok-2013  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  100.00,-
EUR
1103352013
  
22.03.2013
  PHM 01.03.13-15.03.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  663.92,-
EUR
1103312013
  Z 6514340 z 19.3.2009
20.03.2013
  služby digit.retransmisie od 22.02.13-23.03.13  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  -0.76,-
EUR
1103222013
  
20.03.2013
  refund.NK -IUFRO 2013  Ú ekológie lesa SAV,Zvolen
00679071
  590.00,-
EUR
1150682013
  z 1.11.06
20.03.2013
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  142.56,-
EUR
1103152013
  
20.03.2013
  NK - ALLEA 2013  ALLEA, Amsterdam
00019121
  3840.00,-
EUR
1190032013
  KZ VS1/2013
20.03.2013
  auto Peugeot 508 SW  AUTO - RÁCZ s.r.o., Levice
45720355
  26300.00,-
EUR
1150672013
  Z - 23.4.07
20.03.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  183.60,-
EUR
1103322013
  UVS/32/2013/JFF
20.03.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  105.00,-
EUR
1103212013
  
20.03.2013
  NK - EASAC 2013  EASAC
05262263
  1500.00,-
EUR
1103202013
  
20.03.2013
  NK - IUPAP 2013  IUPAP, London
026009593
  1962.00,-
EUR
1103142013
  
20.03.2013
  NK - IUPAC 2013  IUPAC
053000219
  2000.00,-
EUR
1103242013
  
20.03.2013
  NK -SCOSTEP 2013  SCOSTEP
1024658278
  386.28,-
USD
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)