Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1103772013
  Z č.111383 z 19.11.2004
03.04.2013
  zemný plyn od 4/13-Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  208.00,-
EUR
1103782013
  Z 111384 z 19.11.2004
03.04.2013
  zemný plyn od 4/13-Royova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  620.00,-
EUR
1103792013
  Z č.111385
03.04.2013
  zemný plyn 4/13-DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  63.00,-
EUR
1103802013
  Z č.111387 z 19.11.2004
03.04.2013
  zemný plyn 4/13-Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  161.00,-
EUR
1103812013
  Z 111388 z 19.11.2004
03.04.2013
  zemný plyn 4/13- ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  123.00,-
EUR
1103822013
  Z č.3100324998
03.04.2013
  plyn 4/13-Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1103832013
  Z 9103341780 z 17.7.2007
03.04.2013
  zemný plyn 4/13 -Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1103702013
  UVS/54/2013/JFF
03.04.2013
  ZPC-Maďarsko-fundárek-07.04.13-09.04.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  33.45,-
EUR
1700062013
  UVS/41/2013/JFF
03.04.2013
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Ustav statu a pravá
00167037
  347.40,-
EUR
1150772013
  CR - 7.1.13
03.04.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  724.12,-
EUR
1103752013
  obj.8/2013 -7.1.2013
03.04.2013
  3/2013 monitoring médií  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1103712013
  
03.04.2013
  ref.nákladov komisia Vega  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  48.00,-
EUR
1103722013
  
03.04.2013
  ref.nákladov komisia Vega  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  86.44,-
EUR
1103732013
  
03.04.2013
  ref.nákladov komisia Vega  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  76.00,-
EUR
1103742013
  
03.04.2013
  ref.nákladov komisia Vega  Ú fyziológie hosp.zvierat, KE
00166898
  68.00,-
EUR
1150722013
  CR z 8.1.13
03.04.2013
  potraviny  Orbánová Barbora, Bratislava
17517222
  18.48,-
EUR
1150692013
  z 1.3.2007
03.04.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  801.54,-
EUR
1150782013
  Z č.15.3.2011
03.04.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  187.32,-
EUR
1150752013
  Z č.15.3.2011
03.04.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  928.22,-
EUR
1150732013
  obj.č.16 /A /13 z 14.1.13
03.04.2013
  potraviny  Prima-Ing.Alexander Somorjai
33780641
  63.00,-
EUR
1150702013
  Z - 23.4.07
03.04.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  237.89,-
EUR
1150712013
  Z - 23.4.07
03.04.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  261.52,-
EUR
1103672013
  prihlášky
02.04.2013
  školenie  PROEKO BA, Bratislava 48
35900831
  236.00,-
EUR
1103682013
  prihlášky
02.04.2013
  školenie  PROEKO BA, Bratislava 48
35900831
  177.00,-
EUR
1103692013
  prihlášky
02.04.2013
  školenie-VO Jakubíčková  PROEKO BA, Bratislava 48
35900831
  59.00,-
EUR
1103662013
  objednávka
28.03.2013
  inzercia - výber.kon.riaditeľov  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  876.00,-
EUR
1103612013
  Zmluva z 9.1.2013
28.03.2013
  PR služby 3/2013  Mgr.Juraj Broš
46897941
  450.00,-
EUR
1103622013
  ZoD
27.03.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 3/13-Ú SAV,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1103632013
  ZoD
27.03.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 3/13-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1103642013
  ZoD 02/2012
27.03.2013
  oprava výťahu ÚSAV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  270.00,-
EUR
1103652013
  ZoD 01/2012
27.03.2013
  oprava výťahu DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  199.20,-
EUR
1103562013
  3/2013
27.03.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  63.59,-
EUR
1103572013
  3/2013
27.03.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  2.75,-
EUR
1103582013
  obj.č.3/2013 z 7.1.13
27.03.2013
  pranie bielizne Šancová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  59.10,-
EUR
1103592013
  4/2013
27.03.2013
  pranie bielizne DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  152.06,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)