Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1150852013
  Z - 23.4.07
09.04.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  287.28,-
EUR
1150862013
  Z - 23.4.07
09.04.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  406.18,-
EUR
1104102013
  obj.č.56/2013 z 21.3.13
09.04.2013
  vybudov.preičky s vchod.dverami-zas.sut.Ú SAV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  1963.26,-
EUR
1104092013
  
09.04.2013
  PHM 19.03.13-28.03..13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  418.35,-
EUR
1150822013
  CR - 7.1.13
09.04.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  687.48,-
EUR
1104022013
  Z 337 z 28.4.2004
09.04.2013
  ZV-01.03.13-31.03.13-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.12,-
EUR
1104032013
  Z 337/04 z 28.4.2004
09.04.2013
  ZV-01.03.13-31.03.13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  89.06,-
EUR
1104042013
  Z 1485/02 z 20.06.2002
09.04.2013
  ZV 01.03.13-28.02.2013--ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.05,-
EUR
1104052013
   1485/02 z 20.06.2002
09.04.2013
  ZV 01.03.13-31.03.13-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.95,-
EUR
1104062013
  5894/03 z 16.9.2003
09.04.2013
  VaS 0203-010413 Jask.rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  19.75,-
EUR
1104112013
  Z 301.121-29.11.1999
09.04.2013
  OLO 3/2013  HM SR ,BA
00603481
  1043.18,-
EUR
1150832013
  z 1.11.06
09.04.2013
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  47.52,-
EUR
1150802013
  Z 600 z 31.03.2003
09.04.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  85.49,-
EUR
1150812013
  Z 600 z 31.03.2003
09.04.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  34.02,-
EUR
1104002013
  
08.04.2013
  platba kartou-dial.známka BL003 FE zahr.,  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  478.14,-
EUR
1103942013
  Z1010053200
08.04.2013
  3/2013  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  607.13,-
EUR
1103992013
  Z 1.4./1997
08.04.2013
  03/13-údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1103952013
  
08.04.2013
  ref.nákladov -komisia Vega-Hančuľák  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  71.60,-
EUR
1103962013
  
08.04.2013
  refun.cestov.príkaz-Komžík-SNEM 18.3.13-20.3.13  Astronomický ústav SAV
00166529
  68.33,-
EUR
1103972013
  
08.04.2013
  Príručka Zákon o verejnom obstar.-4 ks  PhDr.Eva Timková
33592675
  44.00,-
EUR
1104012013
  UVS/46/2013/MN
08.04.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  2220.00,-
EUR
1103982013
  obj.č.52/2013 z 18.3.13
08.04.2013
  prihlásenie motorov.vozidla do evidencie-BL 003 FE  Roman Krchnák, Bratislava
40225097
  48.00,-
EUR
1103912013
  Z -30.7.2009
05.04.2013
  3/2013 upratovanie  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1103922013
  obj.č.32/2013 z 11.2.13
05.04.2013
  prednáška -Zmena v zák.práce-šk SL-20.3.13  Spolu spol.s.r.o.
36847054
  300.00,-
EUR
1103932013
  UVS/01/2013/MN
05.04.2013
  stravné a ubyt.zahr.hosťa-MAD  Prešovská univerzita, Prešov
17070775
  598.70,-
EUR
1103882013
  
04.04.2013
  repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  731.64,-
EUR
1103892013
  
04.04.2013
  poplatok podielu zamest.obč. so zdrav.post. 2012  ÚPSVaR, Vazovova 7A,Bratislava
00081616
  931.00,-
EUR
1103852013
  7024976
04.04.2013
  rozšírený internet 4/2013 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  94.04,-
EUR
1103862013
  6064796
04.04.2013
  internet od 01.04.13-27.10.13,28.10.13-31.03.14-Ša  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  219.20,-
EUR
1103872013
  6514340
04.04.2013
  internet od 01.04.13-31.03.14-Šancová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  203.80,-
EUR
1103902013
  obj.č.51/2013 z 11.3.2013
04.04.2013
  kanc.stolička LUX 11,područky - odbor vedy a výsku  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  117.72,-
EUR
1103842013
  Z367/93-1.1.1993
04.04.2013
  VaS 27.02.13-14.03.13 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  210.66,-
EUR
1150742013
  Z 600 z 31.03.2003
03.04.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  11.30,-
EUR
1103762013
  Ú-SAV/LC/2002/02
03.04.2013
  servis ver.obstar.- 4/ 2013  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1150762013
  z 80490
03.04.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  264.75,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)