Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1104352013
  274/2004 z 27.10.04
12.04.2013
  čistenie a kontrola lapačov oleja-ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1104382013
  ÚVS/28/a/2013/Va
12.04.2013
  výstava-Coneco 2013  INCHEBA a.s., Bratislava
00211087
  4200.00,-
EUR
1104332013
  511028196
12.04.2013
  poistenie Donovaly 23.5.13-22.05.14  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  334.78,-
EUR
1104342013
  511028202
12.04.2013
  poistenie Donovaly 23.5.13-22.05.14  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  334.78,-
EUR
1104392013
  UVS/57/2013/MN
12.04.2013
  ZPC- Novák-Poľsko-17.4.13-19.4.13-TRANSCAN  PAXTOUR Slovakia s.r.o.
45309345
  607.46,-
EUR
1104402013
  UVS/56/2013/JB
12.04.2013
  ZPC-Barančík-Rejkjavik-15.5.13-18.5.13  PAXTOUR Slovakia s.r.o.
45309345
  594.91,-
EUR
1104412013
  UVS/55/2013/JB
12.04.2013
  ZPC-Barančík-BONN-MVTS ANIHWA-13.5.15.5.13  PAXTOUR Slovakia s.r.o.
45309345
  395.44,-
EUR
1104372013
  701042012
12.04.2013
  vyúč.tepla 3/2013-DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2006.77,-
EUR
1104302013
  8080096974
11.04.2013
  povin.zmluv.pois..voz. 25.03.13-28.02.14-BL003FE  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  256.83,-
EUR
1104312013
  obj.č.47/13 z 1.3.2013
11.04.2013
  výmena osvetlenia-DNV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  2697.42,-
EUR
1150882013
  z 80490
11.04.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  164.55,-
EUR
1104282013
  0002471
10.04.2013
  doplatok poistné mot.voz.PEUGEOT 508  D.A.S. a.s., BA
35735791
  71.16,-
EUR
1104142013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
10.04.2013
  vyúčtovanie plynu 3/2013-Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  946.85,-
EUR
1104292013
  prihláška
10.04.2013
  Správa avymáh.pohľ.štátu a samosp.Jakub.Otah.,Ďur  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  147.00,-
EUR
1104202013
  Z4A00/2523
10.04.2013
  poštovné 03/13  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  185.15,-
EUR
1104272013
  053/2009 z 23.4.2000
10.04.2013
  aktualizáciu programu ASPI za rok 2013  IURA EDITION s.r.o.
31348262
  1003.39,-
EUR
1104262013
  
10.04.2013
  refund.nákl.cestov.príkaz-komisia Vega-Gabzdilová  Spoločenskovedný ústav SAV
00111597
  110.95,-
EUR
1104212013
  28.2.2007
10.04.2013
  telefóny Ú SAV 01.03.13-31.03.13  GTS Slovakia a.s., Bratislava
35795662
  329.62,-
EUR
1104222013
  4140000853 z 9.6.10
10.04.2013
  káblová tel.II.Q.13 -Dúbravská cesta  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  59.40,-
EUR
1104232013
  4140000868z 16.6.10
10.04.2013
  káblová tel.II.Q.13 -Dúbravská cesta  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  59.40,-
EUR
1104242013
  4140000854 z 9.6.10
10.04.2013
  káblová tel.II.Q.13 -Dúbravská cesta  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  59.40,-
EUR
1104252013
  4140000855 z 9.6.10
10.04.2013
  káblová tel.II.Q.13 -Dúbravská cesta  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  56.40,-
EUR
1190042013
  Z.č.20113003 ú.28.2.13
10.04.2013
  detailna funkčná špecspracov.-Analýzy  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  97200.00,-
EUR
1104152013
  Z 140189997 z 25.10.2007
10.04.2013
  el.en. od 01.04.13-30.04.13-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  11.05,-
EUR
1104162013
  Z-3105169208 z 30.11.2004
10.04.2013
  el.en.01.04.13-30.04.13-Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  73.39,-
EUR
1104172013
  Z-3105189687 z 30.11.2004
10.04.2013
  el.en.01.04.13-30.06.13-Royova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  123.68,-
EUR
1104182013
  Z-3106024848 z 30.11.2004
10.04.2013
  el.en.01.04.13-30.04.13-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4213.06,-
EUR
1104192013
  Z-3105034186 z 30.11.2004
10.04.2013
  el.en.od 01.04.13-30.04.13-Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.45,-
EUR
1104072013
  120113394 z 6.3.2009
09.04.2013
  el.en.01.04.13-30.04.13-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.93,-
EUR
1104082013
  3105265666-25.11.2004
09.04.2013
  4/13 EE Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1150872013
  z 1.3.2007
09.04.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  458.70,-
EUR
1150792013
  CR z 8.1.13
09.04.2013
  potraviny  Orbánová Barbora, Bratislava
17517222
  101.11,-
EUR
1104122013
  obj.č.3/2013 z 7.1.13
09.04.2013
  pranie bielizne Šancová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  11.04,-
EUR
1104132013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
09.04.2013
  pranie bielizne-Jaskov rad  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  100.44,-
EUR
1150842013
  Z č.15.3.2011
09.04.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  350.86,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)