Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1104992013
  Zml. o vytv.diela 15.3.13
29.04.2013
  príspevok umelfondu/medaila-60 výročie SAV/  Umelecký fond
  72.00,-
EUR
1190052013
  ZoD č.20113003 z 28.2.13
29.04.2013
  zabezpečenie prog.vybav.SOFTIP pre projekty  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  178200.00,-
EUR
1104962013
  obj.č93/2013 z 22.4..2013
29.04.2013
  zasadnutie SNEMU-23.04.2013  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  105.30,-
EUR
1105002013
  obj.č.3/13 z 7.1.2013
29.04.2013
  pranie bielizne-Senec  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  17.41,-
EUR
1104972013
  UVS/40/2013/JFF
29.04.2013
  stravné ubytov.zahr-hostí-MAD  Archeologický ústav SAV,NITRA
00166723
  502.50,-
EUR
1105012013
  TBO131122234
29.04.2013
  mobil SAMSUNG  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  259.00,-
EUR
1150952013
  CR - 8.1.13
26.04.2013
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  32.00,-
EUR
1104952013
  
26.04.2013
  konkurz riaditeľov Astron.-Lapin,Oravec,Masarik  THS ústavov SAV Košice
00111643
  85.60,-
EUR
1104912013
  3/2013
26.04.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  62.15,-
EUR
1104922013
  obj.č.3/2013 z 7.1.13
26.04.2013
  pranie bielizne Šancová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  8.29,-
EUR
1104932013
  3/2013
26.04.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  19.62,-
EUR
1104942013
  obj.č.3/13 z 7.1.2013
26.04.2013
  pranie bielizne-sekretariát Ú SAV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  9.82,-
EUR
1150962013
  Z - 23.4.07
26.04.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  258.48,-
EUR
1104892013
  obj.č.75/13 z 11.4.2013
25.04.2013
  krtkovanie na Jaskovom rade  Miroslav Marek
32066848
  348.00,-
EUR
1104872013
  UVS/71/2013/JFF
25.04.2013
  ZPC-poistenie Ježová-Nemecko-29.4.13-30.4.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.20,-
EUR
1104882013
  Z 367/93 z 1.1.1993
25.04.2013
  VaS od 22.03.13.-21.04.13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  54.86,-
EUR
1104902013
  objednávka
25.04.2013
  inzercia - výber.kon.riaditeľ/ka-Arborétum Mlyňany  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  388.80,-
EUR
1104862013
  Z 12025112
24.04.2013
  II.Q.2013 podpora Softip  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1104822013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
23.04.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  70.69,-
EUR
1104832013
  4/2013
23.04.2013
  pranie bielizne DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  147.61,-
EUR
1104842013
  3/2013
23.04.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  64.91,-
EUR
1104792013
  obj.64/13 z 3.4.13
23.04.2013
  meranie emisií znečisť.ovzdušie Ú SAV,Royová  MM Team, s.r.o.,Bratislava
44141297
  994.80,-
EUR
1104852013
  obj.č.92/13 z 22.4.13
23.04.2013
  notebook-Kolozsváryová-odbor kontroly  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  527.40,-
EUR
1104802013
  
23.04.2013
  plakety kaligraf.písmom-tempera  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  70.00,-
EUR
1104772013
  obj.č.83/13 z 18.4.13
23.04.2013
  tovar podľa prílohy-počítač.zostavy  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  3221.27,-
EUR
1104782013
  obj.č.80/13 z 11.4.13
23.04.2013
  počítač pre štátnu pokladnicu-Finančný odbor  PosAm s.r.o., Bratislava
31365078
  934.39,-
EUR
1104812013
  Dohoda o spolup.i 16.4.13
23.04.2013
  podiel na tlačiar. nákladov časopisu QUARK - 2013  PERFEKT a.s.- OZ
00680303
  5000.00,-
EUR
1104762013
  
23.04.2013
  PHM 05.04.13-15.04.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  616.90,-
EUR
1104692013
  UVS/10/2013/JFF
22.04.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  223.20,-
EUR
1104702013
  UVS/35/2013/JFF
22.04.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  163.50,-
EUR
1104752013
  obj.č.62/13 z 28.3.13
22.04.2013
  vyhotovenie pozvánok-Významné osobnosti roka 2013  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  39.60,-
EUR
1104722013
  Účasť SAV na Medzin..výs.
22.04.2013
  inštalácia stánku-CONECO 2013  Arborétum Mlyňany SAV
00166677
  1611.85,-
EUR
1104672013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
22.04.2013
  plyn 5/2013-Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  886.00,-
EUR
1104712013
  UVS/03/2013/MN
22.04.2013
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Centrum výskumu živočíš.výr.
42122007
  1962.70,-
EUR
1104662013
  Z 701.04
22.04.2013
  DNV teplo 5/2013  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1859.17,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)