Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1800062013
  UVS/78/2013/DS
07.05.2013
  ZPC-Salamonová-Belgicko-25.4.13-26.4.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  584.00,-
EUR
1105282013
  Z1010053200
07.05.2013
  4/2013  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  595.58,-
EUR
1105242013
  Ú-SAV/LC/2002/02
06.05.2013
  servis ver.obstar.- 5/ 2013  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1105202013
   1485/02 z 20.06.2002
06.05.2013
  ZV 01.04.13-30.04.13-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  10.86,-
EUR
1105212013
  Z 337/04 z 28.4.2004
06.05.2013
  ZV-01.04.13-30.04.13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  85.80,-
EUR
1105222013
  Z 1485/02 z 20.06.2002
06.05.2013
  ZV 01.04.13-30.04.2013--ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  49.96,-
EUR
1105232013
  Z 337 z 28.4.2004
06.05.2013
  ZV-01.04.13-30.04.13-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.12,-
EUR
1105252013
  7024976
06.05.2013
  rozšírený internet 5/2013 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  94.04,-
EUR
1105262013
  Z 1.4./1997
06.05.2013
  04/13-údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1105182013
  obj.č.47/13 z 1.3.2013
03.05.2013
  výmena osvetlenia-DNV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  2845.28,-
EUR
1105192013
  obj.č.89/13 z 22.4.13
03.05.2013
  Zviazanie záverečného účtu 2012  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  93.60,-
EUR
1151002013
  z 1.3.2007
03.05.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  394.36,-
EUR
1151022013
  Z - 23.4.07
03.05.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  97.20,-
EUR
1151032013
  Z - 23.4.07
03.05.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  113.90,-
EUR
1151012013
  Z č.15.3.2011
03.05.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  778.47,-
EUR
1105072013
  obj.č.57/13 z 21.3.13
02.05.2013
  vymaľovanie priestorov - ubytovňa DNV  Drobnica Mário, Bratislava
45995389
  10989.56,-
EUR
1105062013
  69/2013 z 8.4.13
02.05.2013
  deratizácia objektov Ú SAV  FIRMA-TROVIČ , Tovarniky
36885011
  1980.00,-
EUR
1105082013
  obj.60/2013 z 28.3.13
02.05.2013
  4/2013 monitoring médií  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1105162013
  104/2013-25.4..2013
02.05.2013
  výmena brzdového obloženia-PEUGEOT-BA 607 XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  268.88,-
EUR
1105172013
  87/2013-18.4.2013
02.05.2013
  oprava klim.a nádobky ostrekovača-PEUGEOT 607-XV  PARTL Univerzal, BA
11893478
  378.45,-
EUR
1105092013
  Z 111388 z 19.11.2004
02.05.2013
  zemný plyn 5/13- ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  47.00,-
EUR
1105102013
  Z č.111383 z 19.11.2004
02.05.2013
  zemný plyn od 5/13-Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  80.00,-
EUR
1105112013
  Z č.3100324998
02.05.2013
  plyn 5/13-Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1105122013
  Z 9103341780 z 17.7.2007
02.05.2013
  zemný plyn 5/13 -Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1105132013
  Z č.111387 z 19.11.2004
02.05.2013
  zemný plyn 5/13-Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  62.00,-
EUR
1105142013
  Z č.111385
02.05.2013
  zemný plyn 5/13-DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  25.00,-
EUR
1105152013
  Z 111384 z 19.11.2004
02.05.2013
  zemný plyn od 5/13-Royova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  237.00,-
EUR
1150982013
  z 80490
30.04.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  197.16,-
EUR
1150972013
  Z 600 z 31.03.2003
30.04.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  38.42,-
EUR
1150992013
  CR - 7.1.13
30.04.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  922.07,-
EUR
1105032013
  obj.č.53/2013 z 18.3.2013
30.04.2013
  sťahovanie nábytku ubyt.SAV -DNV  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  731.04,-
EUR
1105042013
  obj.č.58/2013 z 21.03.13
30.04.2013
  vešiaková stena do zasadačky Ú SAV  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  2170.00,-
EUR
1105052013
  ZOD z 19.9.2007
30.04.2013
  právne služby-patenty- 3/2013  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1105022013
  Zmluva z 9.1.2013
30.04.2013
  PR služby 4/2013  Mgr.Juraj Broš
46897941
  450.00,-
EUR
1104982013
  Zmluva o vytvorení
29.04.2013
  Obojstranná medaila k 60 výročiu SAV  Doc.Ján Hoffstädter,akad.soch.
  3528.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)