Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151112013
  Z č.15.3.2011
13.05.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  510.42,-
EUR
1105502013
  Z-3105034186 z 30.11.2004
13.05.2013
  el.en.od 01.05.13-31.05.13-Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.45,-
EUR
1105512013
  Z-3106024848 z 30.11.2004
13.05.2013
  el.en.01.05.13-31.05.13-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4213.06,-
EUR
1105522013
  Z-3105169208 z 30.11.2004
13.05.2013
  el.en.01.05.13-31.05.13-Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  73.39,-
EUR
1105532013
  3105265666-25.11.2004
13.05.2013
  5/13 EE Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1105542013
  Z 140189997 z 25.10.2007
13.05.2013
  el.en. od 01.05.13-31.05.13-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  11.05,-
EUR
1105432013
  28.2.2007
10.05.2013
  telefóny Ú SAV 01.04.13-30.04.13  GTS Slovakia a.s., Bratislava
35795662
  322.12,-
EUR
1105442013
  120113394 z 6.3.2009
10.05.2013
  el.en.01.05.13-31.05.13-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.93,-
EUR
1105452013
  Z z 8.5.2013
10.05.2013
  úhrada odmeny -ochranná známka vedec roka  Jela Lenochová Mgr.
40967561
  1666.66,-
EUR
1105412013
  obj.č.107/13 z 29.4.13
10.05.2013
  permanentné vstupenky na rok 2013-Senec  Správa cest.ruchu Senec
44537476
  208.00,-
EUR
1105422013
  obj.č.94/13 z 22.4.2013
10.05.2013
  zasadnutie rady 7.5.13-Smolenice  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  237.60,-
EUR
1105462013
  obj.č.82/13 z 18.4.2013
10.05.2013
  výmena elektrických rozvodov-chata SENEC  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  4446.78,-
EUR
1700092013
  
10.05.2013
  ref.ces.prík.Masarika-zasad.riad.Astr.ústavu  UK-fakulta matematik
39786507
  20.00,-
EUR
1105382013
  600/MO186 z 31.3.2013
09.05.2013
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  477.83,-
EUR
1151052013
  Z 600 z 31.03.2003
09.05.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  192.90,-
EUR
1151062013
  Z 600 z 31.03.2003
09.05.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  38.03,-
EUR
1105342013
  5894/03 z 16.9.2003
09.05.2013
  VaS 02.04.13-01.05.13 Jask.rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  19.37,-
EUR
1105352013
  Z 301.121-29.11.1999
09.05.2013
  OLO 4/2013  HM SR ,BA
00603481
  1026.59,-
EUR
1151102013
  z 80490
09.05.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  255.82,-
EUR
1105362013
  karta Diners
09.05.2013
  platba kartou  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  65.92,-
EUR
1151042013
  CR - 7.1.13
09.05.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1115.17,-
EUR
1105332013
  
09.05.2013
  refun.cestov.príkaz-Komžík-SNEM 23.4.13-24.4.13  Astronomický ústav SAV
00166529
  37.01,-
EUR
1151092013
  z 1.3.2007
09.05.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  478.38,-
EUR
1105402013
  Dohoda1/2009,D2/2013
09.05.2013
  vyúčt.SÚZ I.Q.2013-Dúbravská cesta  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  -61.14,-
EUR
1151072013
  Z č.15.3.2011
09.05.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  446.17,-
EUR
1151082013
  Z - 23.4.07
09.05.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  22.68,-
EUR
1105392013
  
09.05.2013
  tovar podľa prílohy - Jaskový rad  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  508.80,-
EUR
1105372013
  ZoD účinná od 24.2.2012
09.05.2013
  4/2013 PR služby  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  2040.00,-
EUR
1105322013
  úhrada za rok 2013
07.05.2013
  NK-členský príspevok 2013  IUGS
  881.97,-
USD
1105292013
  UVS/51/2013/FF
07.05.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  140.00,-
EUR
1105312013
  úhrada členského príspevk
07.05.2013
  NK-členský príspevok 2013  ISSC
00000563
  1144.43,-
USD
1105272013
  Z -30.7.2009
07.05.2013
  4/2013 upratovanie  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1700072013
  UVS/04/2013/MR
07.05.2013
  zahr.hosť-MAD  Geofyzikálny ústav SAV
00586935
  364.80,-
EUR
1700082013
  UVS/49/2013/FF
07.05.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  207.60,-
EUR
1105302013
  UVS/82/2013/wek
07.05.2013
  ZPC- Pastorek,Majková-Helsinky-13.5.13-14.5.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  1598.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)