Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1118292013
  obj.č.350/13 z 8.11.13
12.12.2013
  zateplená búda pre psov-prevádzka Dúbravská cesta  Kuchar Ján
40628264
  345.00,-
EUR
1118322013
  3/2013
12.12.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  5.08,-
EUR
1118332013
  obj.č.3/13 z 7.1.2013
12.12.2013
  pranie bielizne-Senec  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  13.96,-
EUR
1118342013
  3/2013
12.12.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  100.26,-
EUR
1118352013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
12.12.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  97.43,-
EUR
1118432013
  UVS/251/13/JFF
12.12.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  140.00,-
EUR
1118302013
  obj.č,376/13 z 27.11.13
12.12.2013
  program pre vianočný koncert 2013  Okša -production
11769696
  1560.00,-
EUR
1118492013
  UVS/279/2013/FF
12.12.2013
  ubytov.pre zahr.hosťa-MAD  Hotel Tatra a.s.
31382711
  248.80,-
EUR
1118892013
  Z 3108011310
11.12.2013
  doúčtovanie k fa č.7180623194-01.10.13-31.10.13  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  46110.55,-
EUR
1118842013
  Z 3108011310
11.12.2013
  doúčtovanie .k fa.č.7102088803-01.07.13-31.07.13  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  49167.71,-
EUR
1118852013
  Z 3108011310
11.12.2013
  doúčtovanie k fa č.7010461109 - 01.08.13-31.08.13  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  41413.62,-
EUR
1118862013
  Z 3108011310
11.12.2013
  doúčtovanie k fa č.7220538267-01.09.13-30.09.13  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  38976.53,-
EUR
1118152013
  obj.č.401/13 z 6.12.13
11.12.2013
  syntetický náter radiátorov a potrubia-ubyt.DNV  Ladislav Tóth,Bratislava
34444653
  5536.20,-
EUR
1118162013
  obj.č.401/13 z 6.12.13
11.12.2013
  syntetický náter radiátorov a potrubia-ubyt.Dúbr.  Ladislav Tóth,Bratislava
34444653
  3411.62,-
EUR
1118182013
  UVS/304/2012/JFF
11.12.2013
  ubytov.zahr.hosťa-MAD  Welle s.r.o.
46579991
  84.95,-
EUR
1118192013
  UVS/308/OMS/JFF
11.12.2013
  ubytov.zahr.hosťa-MAD  Welle s.r.o.
46579991
  57.30,-
EUR
1190522013
  ZoD zo dňa 30.9.13
11.12.2013
  zatepl.-u Ústav genetiky a biotech.rastlín Nitra  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  276994.00,-
EUR
1118252013
  zahr.repre
11.12.2013
  Majková-slávnostná večera-Fínsko  Majková Eva, RNDr., DrSc.
  156.95,-
EUR
1118172013
  obj.č.298/13 z 23.9.2013
11.12.2013
  oprava a rev.el.zar.- refer.prev.Dúbravská cesta  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  4007.70,-
EUR
1118222013
  UVS/3212013/MR
11.12.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Geologický ústav SAV
00586943
  160.00,-
EUR
1700772013
  UVS/302/2013/MR
11.12.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  279.00,-
EUR
1118232013
  UVS/2278/63/OMS/Rž-156/13
11.12.2013
  cestovné náhrady zahr.hosťa- MAD  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  259.00,-
EUR
1700802013
  ÚVS/277/2013/FF
11.12.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  418.50,-
EUR
1118202013
  ÚVS/257/2013/MR
11.12.2013
  stravné a ubytov.zahr.hosťa-MAD  Ústav genetiky a biot. rastlín
00679127
  278.10,-
EUR
1700792013
  UVS/256/2013/MR
11.12.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  279.00,-
EUR
1118242013
  UVS/313/2013/JFF
11.12.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  840.00,-
EUR
1118212013
  UVS/280/2013/FF
11.12.2013
  stravné,ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  438.30,-
EUR
1700782013
  ÚVS/308/OMS/JFF
11.12.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  72.00,-
EUR
1118262013
  obj.č.410/13 z 10.12.13
11.12.2013
  PC-príslušenstvo podľa prílohy  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  6964.78,-
EUR
1118272013
  obj.č.408/13 z 10.12.13
11.12.2013
  tovar podľa prílohy-MVTS PROJEKT-ERANET RUS PLUS  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  235.68,-
EUR
1118282013
  obj.č.409/13 z 10.12.13
11.12.2013
  MVTS-ROJEKT TUBITAK-tovar podľa prílohy  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  528.24,-
EUR
1118142013
  na základe objednávky
11.12.2013
  inzercia .odborný referent-finančný odbor  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  82.80,-
EUR
1118102013
  Z.č.701042012
10.12.2013
  vyúč.tepla 11/2013-DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1510.67,-
EUR
1118112013
  obj.č.373/13 z 22.11.13
10.12.2013
  prístroj pre detekciu porúch v telef. a PC sieti  X-Com,Pifflova 6,Bratislava 5
11797941
  60.00,-
EUR
1118122013
  obj.č.344/13 z 30.10.13
10.12.2013
  pripojenie telef.klapiek 603 a 204 do telef.ústr.  X-Com,Pifflova 6,Bratislava 5
11797941
  138.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)