Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1105832013
  prihlášky
21.05.2013
  škol.-zákazky podlimit-Boušková R.,J.Kon.,Jakubičk  PROEKO BA, Bratislava 48
35900831
  276.00,-
EUR
1151142013
  z 80490
21.05.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  156.83,-
EUR
1151132013
  z 1.11.06
21.05.2013
  potraviny  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  129.60,-
EUR
1105792013
  Z367/93-1.1.1993
21.05.2013
  VaS 15.03.13-18.04.13 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  322.56,-
EUR
1105802013
  Z 2892 z 27.6.1996
21.05.2013
  VaS od 27.03.13 - 27.04.2013 DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  392.78,-
EUR
1105782013
  
20.05.2013
  výmena chladiacej klímy  PARTL Univerzal, BA
11893478
  505.00,-
EUR
1105752013
  obj.č.138/13 z 13.5.2013
20.05.2013
  stravné poukážky -3300 ks  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  10256.40,-
EUR
1105742013
  Z.č.701.04.2010
20.05.2013
  DNV oprava k vyúč.fakt.teplo ÚKa TÚV 01/12-12/12  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -195.56,-
EUR
1105772013
  obj.č.143/13 z 15.5.2013
20.05.2013
  ubytovanie pre prac.SAV-17.5.13-18.5.13  Dušan Beláň-BESAI
11984724
  3875.00,-
EUR
1105722013
  Z č.1026246 - 27.3.2009
20.05.2013
  internet-05/2013-DNV  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  55.49,-
EUR
1105732013
  1026246-27.3.09
20.05.2013
  5/2013 DNV paušál  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1105762013
  obj.č.134/13 z 10.5.2013
20.05.2013
  oprava-výmena filtra-výrobník sódy-ZJ  CELFIA s.r.o.,Bratislava
31385397
  38.40,-
EUR
1105712013
  UVS/48/2013/JFF
17.05.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  210.00,-
EUR
1105672013
  274/2004 z 27.10.04
16.05.2013
  čistenie a kontrola lapačov oleja-ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  161.86,-
EUR
1105692013
  obj.č.58/2013 z 21.03.13
16.05.2013
  doplatok k fa 1105042013-vešiakova stena  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  0.10,-
EUR
1105682013
  600/MO186 z 31.3.2013
16.05.2013
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  34.56,-
EUR
1105662013
  5.93981-4.7.2002
16.05.2013
  tel.popl. 08.04.13-07.05.13  T-Mobile Slovensko a
35705019
  2327.05,-
EUR
1105632013
  126/2013 z 7.5.13
15.05.2013
  výmena autobatérie PEUGEOT-BA 807 ST  PARTL Univerzal, BA
11893478
  142.98,-
EUR
1105702013
  Z121310083
15.05.2013
  chata Senec 2 - pripojenie  ZSE distribúcia
36361518
  261.89,-
EUR
1105642013
  701042012
15.05.2013
  vyúč.tepla 4/2013-DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  690.07,-
EUR
1105652013
  Zmluva účinnosť 9.2.13
15.05.2013
  odvysielanie 3 relácií o SAV-rádio rádio Best  Slovak Media Consulting
46069984
  2495.00,-
EUR
1105572013
  obj.č.73/13 z 11.4.2013
14.05.2013
  vyčistenie klim.jednotky-ZJ  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  1645.32,-
EUR
1190062013
  obj.č.74/13 z 11.4.13
14.05.2013
  dodávka a inštalácia klim.jednotky-ZJ  GNGM s.r.o., Námestovo
36421197
  5481.96,-
EUR
1105582013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
14.05.2013
  pranie bielizne-Jaskov rad  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  144.85,-
EUR
1105592013
  obj.č.9/13 z 7.1.2013
14.05.2013
  pranie bielizne-Royová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  104.42,-
EUR
1105602013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
14.05.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  118.04,-
EUR
1105612013
  3/2013
14.05.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  98.59,-
EUR
1105622013
  obj.č.137/13 13.5.2013
14.05.2013
  oprava práčky WHIRPOOL-ubytovňa Šancova ul.  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  41.00,-
EUR
1105562013
  prihláška
14.05.2013
  Novela zákona č.523/2004 o rozpoč.pravidlách  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  306.00,-
EUR
1105552013
  Z 2377 - 11.9.1995
14.05.2013
  vyúč.fa VaS od 20.4.12-18.4.13-Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6.53,-
EUR
1105492013
  Z4A00/2523
13.05.2013
  poštovné 04/13  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  636.70,-
EUR
1105482013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
13.05.2013
  vyúčtovanie plynu 4/2013-Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  544.45,-
EUR
1105472013
  
13.05.2013
  PHM 16.04.13-30.04.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  731.41,-
EUR
1700102013
  UVS/75/2013/JFF
13.05.2013
  stravné,ubytov.zahr.hosťa-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  369.00,-
EUR
1151122013
  Z - 23.4.07
13.05.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  285.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)