Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106132013
  UVS/35/2013/MN
27.05.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  1953.00,-
EUR
1151212013
  Z 600 z 31.03.2003
24.05.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  34.19,-
EUR
1190072013
  obj.č.67/2013 z 3.4.13
24.05.2013
  vypracov. projektu zateplenia objektu-KC Academia  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  11760.00,-
EUR
1151182013
  z 1.3.2007
24.05.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  584.02,-
EUR
1151192013
  z 1.3.2007
24.05.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  206.06,-
EUR
1106002013
  108/2013 z 29.4.13
24.05.2013
  vyčistenie,odvoz,deratizácia-chata Senec 2  FIRMA-TROVIČ , Tovarniky
36885011
  420.00,-
EUR
1151202013
  z 23.04.07
24.05.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  210.00,-
EUR
1151222013
  Z č.15.3.2011
24.05.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  1033.26,-
EUR
1106012013
  obj.č.31/2013 z 5.2.13
24.05.2013
  právne služby vybudovanie nových centier SAV  RR Legal Corp,s.r.o.
46789634
  4500.00,-
EUR
1105982013
  obj.č.97/2013 z 22.4.13
23.05.2013
  výmena vykurovacie kotla na TÚV-úU SAV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  2546.09,-
EUR
1105992013
  obj.č.98/2013 z 22.4.13
23.05.2013
  vyčis.kotla,odstr.hav.stavu vod.potr.-Hroznova  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  278.21,-
EUR
1105942013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
23.05.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  73.97,-
EUR
1105952013
  obj.č.3/13 z 7.1.2013
23.05.2013
  pranie bielizne-Senec  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  96.62,-
EUR
1105962013
  4/2013
23.05.2013
  pranie bielizne DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  147.65,-
EUR
1105972013
  3/2013
23.05.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  71.58,-
EUR
1105932013
  obj.č.146/13 z 22.5.2013
23.05.2013
  plakety kaligraf.písmom-tempera  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  185.00,-
EUR
1105902013
  objednávka
23.05.2013
  inzercia-výberové konanie riaditeľ/ka-Ústavy  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  876.00,-
EUR
1105922013
  
23.05.2013
  HN-4 ks od 01.07.13-30.09.13  ECOPRESS a.s., Bratislava
31333524
  192.00,-
EUR
1105912013
  
23.05.2013
  PHM 01.05.13-15.05.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  671.63,-
EUR
1700112013
  rozhodnutie č.1200047313
22.05.2013
  miestny popl.zber kom.odpadu 2013-Donovaly  Obec Donovaly
00313386
  375.00,-
EUR
1700122013
  rozhodnutie č.100047313
22.05.2013
  daň z nehnut.2013-chata Donovaly  Obec Donovaly
00313386
  346.44,-
EUR
1105842013
  obj.č.136/13 z 10.5.2013
22.05.2013
  soľ tabletová-ZJ  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  78.00,-
EUR
1700152013
  UVS/53/2013/MR
22.05.2013
  stravné a ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  97.80,-
EUR
1700142013
  UVS/70/2013/MR
22.05.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Botanický ústav SAV
00679089
  167.40,-
EUR
1700132013
  ÚVS/37/2013/JFF
22.05.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  279.00,-
EUR
1105862013
  obj.č.109/13 z 29.4.13
22.05.2013
  odbor.prehl.tlak.plynových zar.  Dimitrov Peter, Bratislava
11650613
  743.75,-
EUR
1105892013
  UVS/33/2013/MR
22.05.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  350.00,-
EUR
1151172013
  z 1.3.2007
22.05.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  332.95,-
EUR
1105872013
  faktúra
22.05.2013
  repre na sklad, tovar ZJ  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  548.34,-
EUR
1105882013
  faktúra
22.05.2013
  tovar  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  35.52,-
EUR
1105852013
  obj.č.128/13 z 10.5.2013
22.05.2013
  smútočný veniec  Kvietok-Zdražilová
43646441
  99.80,-
EUR
1151152013
  z 23.04.07
22.05.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  348.34,-
EUR
1151162013
  z 23.04.07
22.05.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  247.60,-
EUR
1105812013
  Z 4700235
21.05.2013
  služby UPC-18.4.13-31.8.13-Jaskový rad  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  -0.58,-
EUR
1105822013
  prihlášky
21.05.2013
  škol.-ver.obst.-Boušková R.,J.Konečná,Jakubičková  PROEKO BA, Bratislava 48
35900831
  276.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)