Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106342013
  obj.č.144/13 z 20.5.2013
03.06.2013
  krájač kociek-ZJ  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  259.20,-
EUR
1190082013
  obj.č.99/2013 z 22.4.13
03.06.2013
  univ.robot s elekt.mlyn.strúhač zel.,kotlík-ZJ  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  5614.80,-
EUR
1106302013
  Zml.č.PZ00179762_001
31.05.2013
  drobné služby obnov. dodávky pitnej vody-Senec 2  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  32.95,-
EUR
1106312013
  ZoD účinná od 24.2.2012
31.05.2013
  5/2013 PR služby  PR Clinic,s.r.o.
44956444
  2070.00,-
EUR
1106322013
  obj.č.95/13 z 22.4.2013
31.05.2013
  spol.zasad.nového a starého PSAV-28.5.13  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  306.00,-
EUR
1106332013
  ZOD z 19.9.2007
31.05.2013
  právne služby-patenty- 4/2013  J.Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1106262013
  ZoD
29.05.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 5/13-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1106272013
  ZoD
29.05.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 5/13-Ú SAV,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1106282013
  ZoD
29.05.2013
  oprava na výťahu - ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  75.60,-
EUR
1106182013
  3/2013
29.05.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  57.52,-
EUR
1106292013
  obj.č.125/13 z 7.5.2013
29.05.2013
  spotrebiče-chata Senec 1,2 Donovaly Jaskov rad  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  2554.00,-
EUR
1106202013
  HP-0176/0660056/02
29.05.2013
  vyúč.služieb za rok 2012-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  -516.21,-
EUR
1106212013
  HP-0176/06630564/02
29.05.2013
  vyúč.služieb za rok 2012-byt č.603 Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  -62.25,-
EUR
1106192013
  Zml.č.PZ00179762_001
29.05.2013
  obnovenie dodávky pitnej vody-Senec 2  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  90.52,-
EUR
1106172013
  na základe objednávky
29.05.2013
  inzercia .referent/ka odbor medzinárodnej spolup.  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  82.80,-
EUR
1106222013
  UVS/76/2013/JFF
29.05.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  490.50,-
EUR
1106232013
  UVS/76/2013/JFF
29.05.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  163.50,-
EUR
1106242013
  UVS/68/2013/JFF
29.05.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  346.80,-
EUR
1700162013
  UVS/72/2013/JFF
29.05.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  175.50,-
EUR
1106252013
  UVS/15/2013/JFF
29.05.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  279.00,-
EUR
1151232013
  z 80490
28.05.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  166.94,-
EUR
1106142013
  obj.145/2013 z 20.5.13
28.05.2013
  dezinsekcia priestorov-DNV,Jaskov rad  FIRMA-TROVIČ , Tovarniky
36885011
  589.00,-
EUR
1106152013
  prihláška
28.05.2013
  školenie-výkon vnútorného auditu-Kováčová S.,  Agentúra J&T Manažment, s.r.o
35817097
  69.00,-
EUR
1106162013
  
28.05.2013
  servisný poplatok -chata 1 Senec  Skylink s.r.o., Praha 1
24703842
  14.40,-
EUR
1106102013
  Z 701.04
27.05.2013
  DNV teplo 6/2013  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1730.11,-
EUR
1106122013
  Dohoda1/2009,D2/2013
27.05.2013
  6/2013-Dúbravská cesta  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  450.00,-
EUR
1106082013
  HP-0176/06630564/02
27.05.2013
  6/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1106092013
  HP-0176/0660056/02
27.05.2013
  6/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  135.86,-
EUR
1106022013
  obj.č.3/2013 z 7.1.13
27.05.2013
  pranie bielizne Šancová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  18.85,-
EUR
1106052013
  *0750901202
27.05.2013
  7/2013-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.27,-
EUR
1106062013
  *0750901102
27.05.2013
  7/2013-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  139.46,-
EUR
1106072013
  *0750901002
27.05.2013
  7/2013-byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  146.69,-
EUR
1106112013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
27.05.2013
  plyn 6/2013-Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  449.00,-
EUR
1106032013
  Z 2377 - 11.9.1995
27.05.2013
  vyúč.fa VaS od 19.4.12-18.5.13-Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.16,-
EUR
1106042013
  Z 367/93 z 1.1.1993
27.05.2013
  VaS od 22.04.13.-21.05.13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  54.86,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)