Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106662013
  3/2013
06.06.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  76.55,-
EUR
1106672013
  obj.č.148/2013 z 22.5.13
06.06.2013
  mraziace boxy-ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1052.00,-
EUR
1106582013
  3105265666-25.11.2004
06.06.2013
  6/13 EE Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.44,-
EUR
1106592013
  3105254227 z 16.5.2013
06.06.2013
  6/13 EE Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  70.00,-
EUR
1106602013
  120113394 z 6.3.2009
06.06.2013
  el.en.6/2013-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.93,-
EUR
1106612013
  Zmluva z 9.1.2013
06.06.2013
  PR služby 5/2013  Mgr.Juraj Broš
46897941
  450.00,-
EUR
1106562013
  obj.č.110/13 z 2.5.2013
05.06.2013
  opakovaná úradná skúška serv.výť.-Ú SAV,DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  2232.00,-
EUR
1106572013
  obj.č.156/13 z 29.5.2013
05.06.2013
  výkon dodávky tech.dokum na výťah-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  1573.20,-
EUR
1106512013
  obj.č.61/13 z 28.3.2013
05.06.2013
  občerstv. na seminár významné osobnosti roka 2013  HAMA-stravovanie
35443821
  780.00,-
EUR
1106522013
  Z 2892 z 27.6.1996
05.06.2013
  VaS od 04.04.13-06.05.13-Royova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  48.28,-
EUR
1106542013
  obj.č.151/13 z 27.5.2013
05.06.2013
  servis mot.vozidla PEUGEOT EXPERT-BL 868  PARTL Univerzal, BA
11893478
  243.65,-
EUR
1106552013
  obj.č.112/13 z 2.5.13
05.06.2013
  tlač pozvánok Cena SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  149.04,-
EUR
1106492013
  obj.č.127/13 z 10.5.13
05.06.2013
  tlač hlavič.papier-predsedníctvo,podpredseda SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  46.80,-
EUR
1106502013
  obj.č.140/13 z 13.5.13
05.06.2013
  tlač pozvánok k 60.výročiu SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  554.58,-
EUR
1700172013
  
05.06.2013
  ref.nákladov kopírovanie mater SNEM  Ústav experim. onkológie SAV
00166642
  408.07,-
EUR
1106532013
  7024976
05.06.2013
  rozšírený internet 6/2013 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  96.56,-
EUR
1106372013
  UVS/146/2013/JFF
04.06.2013
  ZPC-Ježová-Nemecko-05.06.13-07.06.13  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  9.80,-
EUR
1106412013
  obj.60/2013 -28.3.2013
04.06.2013
  5/2013 monitoring médií  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1106362013
  UVS/65/2013/MN
04.06.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  386.70,-
EUR
1151242013
  CR - 8.1.13
04.06.2013
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  19.20,-
EUR
1106402013
  Ú-SAV/LC/2002/02
04.06.2013
  servis ver.obstar.- 6/ 2013  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1151272013
  Z 600 z 31.03.2003
04.06.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  25.25,-
EUR
1151282013
  Z 600 z 31.03.2003
04.06.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  100.98,-
EUR
1106422013
  Z č.111387 z 19.11.2004
04.06.2013
  zemný plyn 6/13-Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  26.00,-
EUR
1106432013
  Z č.111385
04.06.2013
  zemný plyn 6/13-DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  10.00,-
EUR
1106442013
  Z 111384 z 19.11.2004
04.06.2013
  zemný plyn od 6/13-Royova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  100.00,-
EUR
1106452013
  Z č.111383 z 19.11.2004
04.06.2013
  zemný plyn od 6/13-Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  34.00,-
EUR
1106462013
  Z č.3100324998
04.06.2013
  plyn 6/13-Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1106472013
  Z 9103341780 z 17.7.2007
04.06.2013
  zemný plyn 6/13 -Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1106482013
  Z 111388 z 19.11.2004
04.06.2013
  zemný plyn 6/13- ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  20.00,-
EUR
1106392013
  Z -30.7.2009
04.06.2013
  5/2013 upratovanie  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1106382013
  UVS/108/2013/MR
04.06.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  175.00,-
EUR
1151252013
  z 23.04.07
04.06.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  167.59,-
EUR
1151262013
  Z č.15.3.2011
04.06.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  743.68,-
EUR
1106352013
  
03.06.2013
  refundácia nákl.komisia VEGA  Matematický ústav SAV
00166791
  56.06,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)