Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106982013
  UVS/65/2013/MN
10.06.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  630.00,-
EUR
1106992013
  UVS/76/2013/JFF
10.06.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  1080.00,-
EUR
1106972013
  UVS/77/2013/JFF
10.06.2013
  stravné ubytov.zahr-hostí-MAD  Archeologický ústav SAV,NITRA
00166723
  167.50,-
EUR
1107002013
  obj.č,158/13 z 29.5.2013
10.06.2013
  prepravné vozíky,rudla  REGINA, Bratislava
11636653
  306.94,-
EUR
1106922013
  UVS/67/2013/JFF
10.06.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  140.00,-
EUR
1106932013
  UVS/63/2013/JFF
10.06.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  420.00,-
EUR
1106942013
  UVS/59/2013/JFF
10.06.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  175.00,-
EUR
1106952013
  UVS/105/2013/JFF
10.06.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  140.00,-
EUR
1106832013
  28.2.2007
10.06.2013
  telefóny Ú SAV 01.05.13-31.05.13  GTS Slovakia a.s., Bratislava
35795662
  359.41,-
EUR
1106852013
  Z-3105169208 z 30.11.2004
10.06.2013
  el.en.01.06.13-30.06.13-Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  73.39,-
EUR
1106862013
  Z 140189997 z 25.10.2007
10.06.2013
  el.en. 6/2013-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  11.05,-
EUR
1106872013
  Z-3105034186 z 30.11.2004
10.06.2013
  el.en.od 6/2013-Hroznova  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  35.45,-
EUR
1106882013
  Z-3106024848 z 30.11.2004
10.06.2013
  el.en.6/2013-Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4213.06,-
EUR
1106762013
  prihláška
07.06.2013
  školenie-Účtovn.ako nástroj efekt.kontr.Kováčová  Agentúra J&T Manažment, s.r.o
35817097
  69.00,-
EUR
1106772013
  *0750901102
07.06.2013
  vyúčt.nákladov rok 2012-Dúbravská cesta byt č.11  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  -651.88,-
EUR
1106782013
  *0750901002
07.06.2013
  vyúč.služieb za rok 2012-Dúbravská cesta-byt č.10  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  -517.40,-
EUR
1106792013
  *0750901202
07.06.2013
  vyúč,služieb za rok 2012-Dúbravská cesta-byt č.12  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  79.73,-
EUR
1151292013
  CR - 7.1.13
07.06.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1057.62,-
EUR
1106732013
  
07.06.2013
  PHM 17.05.13-31.05.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  814.23,-
EUR
1106742013
  
07.06.2013
  refundácia nákladov - Kentoš-komisia Vega  Spoločenskovedný ústav SAV
00111597
  72.00,-
EUR
1106802013
  UVS/110/2013/JFF
07.06.2013
  stravné a ubytov.zahr.hosťa-MAD  Ústav pre výskum srdca SAV
00598461
  303.60,-
EUR
1106812013
  UVS/100/2013/JFF
07.06.2013
  stravné pr zahr.hosťa-MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  36.00,-
EUR
1106822013
  UVS/100/2013/JFF
07.06.2013
  stravné pr zahr.hosťa-MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  36.00,-
EUR
1700182013
  UVS/64/2013/JFF
07.06.2013
  stravné pre zahr.hosťa - MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  279.00,-
EUR
1106682013
  Z 337 z 28.4.2004
07.06.2013
  ZV-5/2013-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.12,-
EUR
1106692013
  5894/03 z 16.9.2003
07.06.2013
  VaS 5/2013 Jask.rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  19.75,-
EUR
1106702013
   1485/02 z 20.06.2002
07.06.2013
  ZV 5/2013-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.95,-
EUR
1106712013
  Z 1485/02 z 20.06.2002
07.06.2013
  ZV 05/2013--ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.05,-
EUR
1106722013
  Z 337/04 z 28.4.2004
07.06.2013
  ZV-5/13-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  89.06,-
EUR
1106752013
  600/MO186 z 31.3.2013
07.06.2013
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  399.24,-
EUR
1151302013
  z 80490
07.06.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  307.90,-
EUR
1106622013
  Z1010053200
06.06.2013
  5/2013  T-COM+T-Mobile, Bratislava
35763469
  592.32,-
EUR
1106632013
  obj.č.3/13 z 7.1.2013
06.06.2013
  pranie bielizne-Senec  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  11.72,-
EUR
1106642013
  obj.č.3/2013 z 7.1.13
06.06.2013
  pranie bielizne Šancová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  19.15,-
EUR
1106652013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
06.06.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  84.50,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)