Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1107072013
  obj.č.3/13 z 7.1.2013
13.06.2013
  pranie bielizne-Ú SAV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  4.62,-
EUR
1107082013
  obj.č.9/13 z 7.1.2013
13.06.2013
  pranie bielizne-Royová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  109.80,-
EUR
1107092013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
13.06.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  114.44,-
EUR
1107132013
  obj.č.48/13 z 6.3.2013
13.06.2013
  autobus Bratislava-Bojná a späť-17.5.13-18.5.13  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  966.48,-
EUR
1107112013
  
13.06.2013
  Pravda,SME III.Q.2013  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  580.90,-
EUR
1151392013
  CR z 8.1.13
13.06.2013
  potraviny  Orbánová Barbora, Bratislava
17517222
  281.22,-
EUR
1700212013
  UVS/66/2013/JFF
13.06.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  139.50,-
EUR
1107162013
  UVS107/2013/MR
13.06.2013
  stravné yahr.hosťa-MAD  Chemický ústav SAV
00166618
  123.60,-
EUR
1107172013
  UVS/42/2013/JFF
13.06.2013
  stravné,ubztov.yahr.hosťa-MAD  Ústav pre výskum srdca SAV
00598461
  450.00,-
EUR
1107142013
  obj.č.154/13 z 29.5.2013
13.06.2013
  komplexná údržba kopír.stroja-kanc.112-Ú SAV  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  265.80,-
EUR
1107122013
  274/2004 z 27.10.04
13.06.2013
  čistenie a kontrola lapačov oleja-ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  179.26,-
EUR
1107102013
  objednávka
13.06.2013
  inzercia- riaditeľ/ka-Ústav gen.a biotech. NITRA  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  540.00,-
EUR
1107182013
  600/MO186 z 31.3.2013
13.06.2013
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  329.40,-
EUR
1151382013
  Z 600 z 31.03.2003
13.06.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  217.01,-
EUR
1107152013
  Zml.o nájme neb.pr.61/13
13.06.2013
  Prenájom nebyt.pries.-odovzdáv. cien k 60.výročiu  HM SR ,BA
00603481
  1.00,-
EUR
1107042013
  Z4A00/2523
12.06.2013
  poštovné 05/13  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  752.45,-
EUR
1107032013
  8080096974
12.06.2013
  vrátené poistné motor.voz.-BA407ZC-1.3.13-28.2.14  ALLIANZ -Sl.poisť.a.s., BA
00151700
  -217.66,-
EUR
1700202013
  UVS/69/2013/JFF
12.06.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Ústav mol. fyziol. a genetiky
00490890
  374.70,-
EUR
1190092013
  ZoD č.20113003 z 28.2.13
12.06.2013
  zabezpečenie prog.vybav.SOFTIP pre projekty  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  46200.00,-
EUR
1107052013
  701042012
12.06.2013
  vyúč.tepla 5/2013-DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  41.57,-
EUR
1151362013
  z 23.04.07
11.06.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  285.72,-
EUR
1151372013
  z 23.04.07
11.06.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  266.11,-
EUR
1151312013
  Z č.15.3.2011
11.06.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  124.40,-
EUR
1151322013
  Z č.15.3.2011
11.06.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  505.04,-
EUR
1151332013
  z 1.3.2007
11.06.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  487.40,-
EUR
1107022013
  obj.č.147/13 z 22.5.13
11.06.2013
  tlač pozvánok Cena SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  326.40,-
EUR
1151342013
  Z 600 z 31.03.2003
11.06.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  170.33,-
EUR
1151352013
  Z 600 z 31.03.2003
11.06.2013
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  62.87,-
EUR
1107012013
  Z 9103891839 z 24.11.2006
11.06.2013
  vyúčtovanie plynu 5/2013-Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -277.36,-
EUR
1106912013
  karta Diners
10.06.2013
  platba kartou  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  1246.73,-
EUR
1106902013
  0002471
10.06.2013
  zmena poist.zmluvy č.0002471-prepl. poist.03.06.13  D.A.S. a.s., BA
35735791
  -48.32,-
EUR
1106892013
  Z367/93-1.1.1993
10.06.2013
  VaS 19.04.13-17.05.13 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  269.90,-
EUR
1106842013
  Z 301.121-29.11.1999
10.06.2013
  OLO 5/2013  HM SR ,BA
00603481
  1121.48,-
EUR
1106962013
  UVS/08/2013/MR
10.06.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  613.80,-
EUR
1700192013
  ÚVS/98/2013/JFF
10.06.2013
  ubytovanie pre zahr.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  558.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)