Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1107462013
  
20.06.2013
  vybavenie zariadenia chata Senec 2  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  524.76,-
EUR
1107442013
  obj.č.106/13 z 29.4.2013
20.06.2013
  výroba medailí k 60.výročiu SAV  Mincovňa Kremnica
00010448
  6843.00,-
EUR
1700242013
  prihláška-platobný poukaz
20.06.2013
  školenie-Softip-opravné výkazy-Badíková  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  48.00,-
EUR
1190102013
  obj.č.91/2013 z 22.4.13
19.06.2013
  vypracov. projektu stavebných úprav-chata SENEC 2  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  2160.00,-
EUR
1190112013
  obj.č.90/2013 z 22.4.13
19.06.2013
  vypracov. projektu zateplenia -chata SENEC 2  Ing.Peter Aštary-g.a
32339321
  1320.00,-
EUR
1107432013
  UVS/119/2013/MN
19.06.2013
  ZPC-Novák-Grécko-12.06.13-15.06.13  PAXTOUR Slovakia s.r.o.
45309345
  265.27,-
EUR
1107422013
  UVS/47/2013/JFF
19.06.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  195.30,-
EUR
1151412013
  z 80490
19.06.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  170.85,-
EUR
1107412013
  Z2-857-009424 z 21.9.2009
19.06.2013
  vrátené poist..motor.voz.-PEUGEOT-407 ZC  QBE
36855472
  -397.54,-
EUR
1107392013
  Z367/93-1.1.1993
19.06.2013
  VaS 15.05.13-02.06.13 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  168.96,-
EUR
1107402013
  Z 2892 z 27.6.1996
19.06.2013
  VaS od 28.03.13 - 29.05.2013 DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  430.09,-
EUR
1107322013
  UVS/88/2013/JFF
18.06.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  279.00,-
EUR
1700232013
  UVS/50/2013/JFF
18.06.2013
  zahr.hosť-MAD  Geofyzikálny ústav SAV
00586935
  342.90,-
EUR
1107312013
  UVS/10/2013/JFF
18.06.2013
  stravné ubytov.zahr-hostí-MAD  Archeologický ústav SAV,NITRA
00166723
  139.60,-
EUR
1107332013
  UVS/83/2013/JFF
18.06.2013
  stravné,vreckové zahr.hosťa-MAD  Virologický ústav SAV,BA
00166651
  151.99,-
EUR
1107352013
  3/2013
18.06.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  69.08,-
EUR
1107362013
  3/2013
18.06.2013
  pranie bielizne Šancová  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  18.97,-
EUR
1107372013
  3/2013
18.06.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  11.42,-
EUR
1107382013
  obj.č.161/13 z 10.6.13
18.06.2013
  oprava pračky DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  75.00,-
EUR
1107342013
  D.č.1/2009-D1/2011-7.3.11
18.06.2013
  údržba zelene I.Q.2013  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  234.19,-
EUR
1107252013
  Z č.1026246 - 27.3.2009
17.06.2013
  internet-06/2013-DNV  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  60.86,-
EUR
1107262013
  1026246-27.3.09
17.06.2013
  6/2013 DNV paušál  SWAN a.s., Bratislava
35680202
  9.90,-
EUR
1107292013
  obj.č.139/13 z 13.5.13
17.06.2013
  tlač knihy došlej pošty-sekretariát Ú SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  108.00,-
EUR
1700222013
  ÚVS/104/2013/JFF
17.06.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  119.70,-
EUR
1107282013
  Z 1.4./1997
17.06.2013
  05/13-údržba DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1107272013
  
17.06.2013
  medaila k 60-výročiu založenia SAV  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  130.00,-
EUR
1107302013
  obj.č.81/13 z 16.4.2013
17.06.2013
  elektr.rozvody-chata Senec2  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  4099.52,-
EUR
1107242013
  5.93981-4.7.2002
17.06.2013
  tel.popl. 08.05.13-07.06.13  T-Mobile Slovensko a
35705019
  2202.90,-
EUR
1151402013
  CR - 7.1.13
14.06.2013
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  818.33,-
EUR
1107212013
  
14.06.2013
  refundácia nákladov-komisia Vega  Ú ekológie lesa SAV,Zvolen
00679071
  82.27,-
EUR
1107192013
  Zmluva 01/2000
14.06.2013
  SANET-poskytnuté služby-I.-III.Q.2013  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1107202013
  obj.č.164/13 z 6.10.2013
14.06.2013
  čalúnené kreslo a čalúnené dvojkreslo  lemiMAX s.r.o.
45549711
  213.40,-
EUR
1107222013
  prihláška
14.06.2013
  školenie -Majková,Frőhlich-18.06.2013  Zväz automobilového priemyslu
34000445
  100.00,-
EUR
1107232013
  obj.č.152/13 z 27.5.2013
14.06.2013
  Drevené kazety-logo 60 rokov  Daniel Grosch-VIDA
37393774
  1800.00,-
EUR
1107062013
  3/2013
13.06.2013
  pranie bielizne ZJ  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  66.06,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)