Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1107752013
  HP-0176/06630564/02
25.06.2013
  7/2013-záloha za užívanie preistorov-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  43.47,-
EUR
1107792013
  UVS/73/2013/JFF
25.06.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  140.00,-
EUR
1107802013
  UVS/116/2013/MR
25.06.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  105.00,-
EUR
1151482013
  CR z 8.1.13
25.06.2013
  potraviny  Orbánová Barbora, Bratislava
17517222
  26.52,-
EUR
1107712013
  *0750901002
25.06.2013
  8/2013-byt č.10-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  146.69,-
EUR
1107722013
  *0750901102
25.06.2013
  8/2013-byt č.11-Dúbravská  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  139.46,-
EUR
1107732013
  *0750901202
25.06.2013
  8/2013-byt č.12-Dúbravská cesta  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.27,-
EUR
1107762013
  Z 701.04
25.06.2013
  DNV teplo 7/2013  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1739.33,-
EUR
1107562013
  obj.č.113/2013 z 2.5.13
24.06.2013
  zabezp.osvetl., ozvuč,kvet.výzdoba-60.výročie SAV  Rastislav Jozefek-laser Live
37145461
  11952.00,-
EUR
1107582013
  obj.č.84/2013 z 18.4.13
24.06.2013
  oplotenie-chata Senec 1  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  15976.26,-
EUR
1107592013
  obj.č.85/2013 z 18.4.13
24.06.2013
  búracie práce-chta Senec 2  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  13160.55,-
EUR
1107602013
  obj.č.111/2013 z 2.5.13
24.06.2013
  vypratanie miest.a búracie práce-Virologický ústav  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  7840.80,-
EUR
1107612013
  UVS/103/2013/JFF
24.06.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  80.00,-
EUR
1107622013
  UVS/120/2013/JFF
24.06.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  124.00,-
EUR
1107632013
  UVS/124/2013/MR
24.06.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  496.00,-
EUR
1107642013
  UVS/123/2013/MR
24.06.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  105.00,-
EUR
1107652013
  UVS/59/2013/FF
24.06.2013
  ubytovanie zahr.hosťa-MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  35.00,-
EUR
1107552013
  
24.06.2013
  tovar podľa prílohy  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  1350.36,-
EUR
1107662013
  obj.č.100/2013 z 22.04.13
24.06.2013
  nábytok do rekreačnej chaty SENEC 2  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  6793.87,-
EUR
1107672013
  obj.č.102/2013 z 25.04.13
24.06.2013
  nábytok do rekreačnej chaty SENEC 2  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  2145.03,-
EUR
1700252013
  ÚVS/102/2013/JFF
24.06.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav dejín umenia SAV
00228061
  73.80,-
EUR
1107482013
  obj.č.68/13 z 12.6.2013
21.06.2013
  tonery  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  954.78,-
EUR
1107492013
  
21.06.2013
  školenie-dobropis k fa 1105832013  PROEKO BA, Bratislava 48
35900831
  -69.00,-
EUR
1107472013
  
21.06.2013
  PHM 03.06.13-13.06.13  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  718.59,-
EUR
1151432013
  z 1.3.2007
21.06.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  713.16,-
EUR
1107502013
  ZoD
21.06.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 6/13-Ú SAV,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1107512013
  ZoD
21.06.2013
  odborná prehliadka a servis výťahy 6/13-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1190122013
  obj.č.121/13 z 2.5.2013
21.06.2013
  rekonštrukcia interiéru-chata SENEC 2  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  23184.26,-
EUR
1107522013
  obj.č.120/13 z 2.5.2013
21.06.2013
  organizačné zabezpečenie-60 výročie SAV  ART HOUSE, s.r.o.
35804980
  8400.00,-
EUR
1107542013
  obj.č.114/13 z 2.5.2013
21.06.2013
  zabezpeč.záznamu z programu-60 výročie SAV  CARLOS s.r.o.
45397058
  7584.00,-
EUR
1151422013
  Z č.15.3.2011
21.06.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  718.67,-
EUR
1151442013
  z 23.04.07
21.06.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  638.40,-
EUR
1151452013
  z 23.04.07
21.06.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  112.32,-
EUR
1107532013
  obj.č.117/2013 z 2.5.13
21.06.2013
  organizačné zabezpečenie-60 výročie SAV  MONARCH a.s., Bratislava
31325645
  11055.60,-
EUR
1107452013
  obj.č.167/13
20.06.2013
  renovácia tonerov HP  PROLINK s.r.o.
36407968
  697.36,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)