Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2396
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2013
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1108272013
  Ú-SAV/LC/2002/02
03.07.2013
  servis ver.obstar.- 7/ 2013  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1108252013
  obj.60/2013 -28.3.2013
03.07.2013
  6/2013 monitoring médií  STORIN s.r.o., Bratislava
31319173
  478.80,-
EUR
1108282013
  7024976
03.07.2013
  rozšírený internet 7/2013 Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  96.04,-
EUR
1108292013
  4317713
03.07.2013
  služby digitálnej televízie 01.07.13-30.6.2014  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  202.80,-
EUR
1108192013
  UVS/58/2013/FF
02.07.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav etnológie SAV, BA 1
00166979
  460.60,-
EUR
1700272013
  ÚVS/112/2013/MR
02.07.2013
  stravné pre zahr.hosťa-MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  111.60,-
EUR
1700262013
  UVS/94/2013/FF
02.07.2013
  stravné zahr.hosťa-MAD  Ústav experim. onkológie SAV
00166642
  279.00,-
EUR
1108242013
  
02.07.2013
  výpočtová technika  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  1097.76,-
EUR
1108142013
  600/MO186 z 31.3.2013
02.07.2013
  60 výročie SAV-3.7.2013  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  86.78,-
EUR
1108152013
  600/MO186 z 31.3.2013
02.07.2013
  60 výročie SAV-3.7.2013  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  195.98,-
EUR
1151542013
  z 23.04.07
02.07.2013
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  105.41,-
EUR
1151502013
  CR - 8.1.13
02.07.2013
  potraviny  BIOS VÝROBA TOFU,Bratislava
34557555
  22.40,-
EUR
1151562013
  z 80490
02.07.2013
  potraviny  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  247.14,-
EUR
1108172013
  Z č.3100324998
02.07.2013
  plyn 7/13-Dúbravská cesta  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1108182013
  Z č.111385
02.07.2013
  zemný plyn 7/13-DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  10.00,-
EUR
1108162013
  obj.č.118/13 z 2.5.13
02.07.2013
  technické zabezp.odovzdáv.cien-60.výročie SAV  hug.e, s.r.o.
45639248
  7404.00,-
EUR
1190152013
  Rozhodnutie
02.07.2013
  výrub stromov-Karlova Ves  Mestská časť Brat. Karlova Ves
  766.04,-
EUR
1190162013
  Rozhodnutie
02.07.2013
  výrub stromov-Karlova Ves  Mestská časť Brat. Karlova Ves
  1422.65,-
EUR
1108232013
  
02.07.2013
  členský príspevok-NK  IGU-UGI
  383.52,-
USD
1151512013
  Z č.15.3.2011
02.07.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  775.06,-
EUR
1151522013
  Z č.15.3.2011
02.07.2013
  potraviny  ANTO CAR s.r.o., Galanta
44734913
  494.47,-
EUR
1151532013
  z 23.04.07
02.07.2013
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  334.80,-
EUR
1108132013
  obj.č.96/13 z 22.4.2013
02.07.2013
  preprava osôb-Smolenice-22.4.2013  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  294.00,-
EUR
1151552013
  z 1.3.2007
02.07.2013
  potraviny  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  295.14,-
EUR
1108202013
  UVS/143/Vs/Va
02.07.2013
  seminár MVTS-občerst.-zahraničná repre  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  127.50,-
EUR
1108212013
  
02.07.2013
  NK - ESF 2013  ESF, France
00761720
  3000.00,-
EUR
1108222013
  
02.07.2013
  NK - ESF 2013  ESF, France
00761720
  3000.00,-
EUR
1108052013
  obj.č 179/13 z 19.6.2013
01.07.2013
  občerstvenie porada riaditeľov 20.6.2013  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  195.30,-
EUR
1108072013
  obj.č.3/13 z 7.1.13
01.07.2013
  pranie bielizne -Dúbravská cesta  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  61.66,-
EUR
1108082013
  4/2013
01.07.2013
  pranie bielizne DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  168.82,-
EUR
1108122013
  
01.07.2013
  odvoz a likvidácia odpadu za 6/2013-SUZ  OLO a.s.
00681300
  3029.16,-
EUR
1108092013
  Zmluva z 9.1.2013
01.07.2013
  PR služby 6/2013  Mgr.Juraj Broš
46897941
  450.00,-
EUR
1108022013
  Z č.111387 z 19.11.2004
01.07.2013
  zemný plyn 7/13-Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  24.00,-
EUR
1108032013
  Z 111384 z 19.11.2004
01.07.2013
  zemný plyn od 7/13-Royova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  92.00,-
EUR
1108042013
  Z č.111383 z 19.11.2004
01.07.2013
  zemný plyn od 7/13-Hroznova  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  31.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2013/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2013 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)